Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka wodna wsi i rolnictwa Kongres Nauk Rolniczych Puławy 14 – 15 maja 2009 r. Prof. dr hab. Edmund Kaca, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka wodna wsi i rolnictwa Kongres Nauk Rolniczych Puławy 14 – 15 maja 2009 r. Prof. dr hab. Edmund Kaca, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka wodna wsi i rolnictwa Kongres Nauk Rolniczych Puławy 14 – 15 maja 2009 r. Prof. dr hab. Edmund Kaca, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

2 Cel prezentacji: Przegląd realizacji najważniejszych celów gospodarki wodnej wsi i rolnictwa obecnie oraz możliwości realizacji tych celów w przyszłości 2

3 Główne cele gospodarki wodnej wsi i rolnictwa: 1)ochrona wód przed zanieczyszczeniami i przed niewłaściwą ich eksploatacją, 2)zaopatrzenie w wodę ludności wiejskiej, gospodarstw oraz przemysłu, 3)ograniczanie ryzyka i skutków powodzi, podtopień oraz susz, 4)ochrona obszarów NATURA 2000, ekosystemów wodnych i od wód zależnych, 5)zaspokojenie potrzeb wodnych rybactwa, w tym stawowego i in. użytkowników wody. 3

4 Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich, 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych, 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015 roku 6)Wnioski 4

5 Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 5

6 Częstość występowania zwykłych wód gruntowych w klasie jakości I, II, III, IV lub V Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 6

7 Wrażliwość wód na zanieczyszczania związkami azotu 2006 Wody niewrażliwe Wody wrażliwe Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 7

8 Długość wałów p-pow. do odbudowy lub modernizacji, w km Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 8

9 Długość rzek rolniczych nie sprawnych hydraulicznie, w km Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 9

10 Powierzchnia GO z urządzeniami melioracji wymagającymi odbudowy, tys. ha Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 10

11 Powierzchnia TUZ z urządzeniami melioracji wymagającymi odbudowy, tys. ha Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 11

12 Powierzchnia UR uzbrojona w urządzenia do nawodnień i powierzchnia nawadniana, tys. ha Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 12

13 Pobór wody do nawodnień, w mln 3 Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 13

14 Liczba spółek wodnych Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 14

15 Wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych, zł/ ha Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 15

16 Zarys programu Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 16

17 Coroczne zadania do realizacji wg Programu (2009-2015) 1.Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych w zdatności i sprawności technicznej. 2.Realizacja inwestycji (reinwestycji) odtworzeniowych wynikłych z potrzeb: powstałych w latach poprzednich, powstałych w danym roku. 3.Realizacja inwestycji nowych (dotyczy obiektów małej retencji wodnej oraz systemów doprowadzania i rozrządu wody). Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 17

18 Roczne wydatki na utrzymanie i inwestycje wg programu gospodarki wodnej rolnictwa na lata 2009-2013 (2015), w mln zł/rok, wg IMUZ Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 18

19 Wnioski: 1)Możliwości gospodarki wodnej wsi są ograniczone: ciągle jeszcze 12% wsi sołeckich nie ma dostępu do wodociągu zbiorowego i aż 84% wsi - do kanalizacji zbiorczej. Stan ten ulega poprawie. W 2015 r. ze zbiorczych oczyszczalni ścieków będzie korzystać 35-40% ludności wiejskiej (obecnie - 24%), Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 19

20 2)Narasta ryzyko wystąpienia groźnych w skutkach powodzi, podtopień i susz, gdyż: rośnie długość nie sprawnych wałów p.-pow., rzek rolniczych oraz liczba nie sprawnych pompowni i systemów melioracyjnych; spada zainteresowanie rolników zbiorowymi formami eksploatacji urządzeń melioracji wodnych; rośnie częstość i gwałtowność ekstremalnych zjawisk pogodowych, Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 20

21 3)Niekorzystnym trendom można przeciwdziałać poprzez odbudowę i modernizację oraz intensyfikację utrzymania istniejącej infrastruktury wodno-melioracyjnej, a także poprzez rozbudowę obiektów retencjonowania, doprowadzania oraz rozrządu wody. Roczny koszt tych działań ocenia się na 1,5 mld zł (trzykrotny wzrost nakładów). Zakres prezentacji: 1)Wstęp 2)Stan i uwarunkowania ochrony wód w obszarach wiejskich 3)Gospodarka wodna rolnictwa w warunkach ekstremów pogodowych 4)Organizacja gospodarki wodnej rolnictwa 5)Zarys programu rozwoju gospodarki wodnej rolnictwa do 2015r. 6)Wnioski 21

22 Dziękuje za uwagę ! 22


Pobierz ppt "Gospodarka wodna wsi i rolnictwa Kongres Nauk Rolniczych Puławy 14 – 15 maja 2009 r. Prof. dr hab. Edmund Kaca, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google