Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego"— Zapis prezentacji:

1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gmina Nowe Miasto nad Pilicą Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej Katarzyna Pokryszka 37782

2 Zaopatrzenie w wodę Planowane wodociągi Istniejące wodociągi
Układy jurajskie wód głębinowych – pas nadrzeczny nad Pilicą Planowane wodociągi Istniejące wodociągi

3 Odprowadzenie ścieków sanitarnych
Projektowana oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Istniejąca kanalizacja z oczyszczalnią

4 Zaopatrzenie w gaz Na terenie gminy brak jest sieci gazowej. Proponuje się zasilanie w gaz ziemny od strony płn.-zach. Z rejonu gminy Cielądz (strzałka).

5 Usuwanie odpadów stałych
Wysypisko odpadów stałych – Nowe Łęgonice. Wymaga poprawy stanu sanitarnego.

6 Istniejąca linia wysokiego napięcia Planowana linia wysokiego napięcia
Elektroenergetyka Istniejąca linia wysokiego napięcia Planowana linia wysokiego napięcia Główna stacja zasilająca

7 Telekomunikacja Planuje się rozbudowę centrali telefonicznej oraz modernizację i rozbudowę lokalnej sieci telekomunikacyjnej z zastosowaniem techniki światłowodowej. Przyjęto, że docelowo powinien być osiągnięty wskaźnik 50 abonentów / 100 mieszkańców miasta.


Pobierz ppt "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google