Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK WSCHÓD. 2 Widok z góry Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK WSCHÓD. 2 Widok z góry Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód."— Zapis prezentacji:

1 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK WSCHÓD

2 2 Widok z góry Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód

3 3 Historia oczyszczalni Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód RokWydarzenia powstanie oczyszczalni - przepustowość m 3 /d (kraty, piaskownik, 2 osadniki wstępne, 2 otwarte baseny fermentacyjne) rozbudowa części mechanicznej – podwojenie przepustowości m 3 /d (2 dodatkowe osadniki wstępne, 2 otwarte baseny fermentacyjne) wdrożenie wstępnego chemicznego strącania na linii ściekowej (koagulant PIX) rozbudowa oczyszczalni o stopień biologiczny MUCT dla m 3 /d oddanie linii osadowej (obiekty fermentacji metanowej) i towarzyszące modernizacja stacji odwadniania (montaż nowych wirówek sedymentacyjnych przeciwprądowych DC 40) … - rozpoczęcie II-go etapu modernizacji oczyszczalni

4 4 Dane techniczne Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód Oczyszczalnia Wschód Oczyszczalnia Zaspa Aktualny przepływ [m 3 /d] Równoważna liczba mieszkańców TechnologiaMUCT z biologicznym usuwaniem fosforu 2-stopniowy system osadu czynnego AB Ilość powstających osadów [m 3 /rok, Mg s.m./rok] / / 360 Uwodnienie [%]8050

5 5 Schemat technologiczny Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód

6 6 Schemat reaktora Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód

7 7 Schemat linii osadowej Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód

8 8 Parametry eksploatacyjne Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód ParametryJednostka Ścieki dopływające Projekt Ścieki oczyszczone Jakość ścieków BZT 5 mgO 2 /dm ,9 ChZTmgO 2 /dm ,8 Zawiesina og.mgO 2 /dm Azot ogólnymgN/dm ,9 Fosfor ogólnymgP/dm3131,50,66 Fermentacja osadowa Wiek osadu(d)1920 Stopień przefer.(%)4839 Ilość osadu odwodnionego (tys. m3 /rok Mg/ rok) 50,8 / Uwodnienie osadu (%)7380

9 9 Jakość ścieków Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód

10 10 Wskaźniki eksploatacyjne Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód PROJEKTAKTUALNIE 2007 Energia elektryczna - kWh/m 3 - kWh/kg BZT 5 usuniętego 0,36 1,9 0,42 1,04 Zużycie chemikaliów - zagęszczanie osadu kg/t suchej masy - odwadnianie kg/t suchej masy ,9 10,4 Produkcja biogazu N m 3 /d Wskaźnik produkcji biogazu Nm3/kg s.m.org. 0,450,26

11 11 Ilość osadów wyprodukowanych w latach Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód

12 12 Metody zagospodarowania osadów ściekowych w latach Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód

13 13 Plan sytuacyjny Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód Istniejące obiekty I-szy etap modernizacji II-gi etap modernizacji

14 14 Modernizacja oczyszczalni - zakres Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód Modernizowane obiekty: Kraty – 2 nowe kraty o prześwicie 6 mm, instalacja do płukania skratek Piaskowniki napowietrzane – budowa 2 nowych piaskowników o dł. 30 m w miejscu wyłączonego z eksploatacji starego piaskownika Osadniki wstępne – przystosowanie do produkcji LKT, generalny remont, wymiana zgarniaczy Reaktory biologiczne – dostosowanie układu technologicznego do spełnienia rygorystycznych wymogów stawianych ściekom oczyszczonym (Nog=10mg/dm 3 ) Osadniki wtórne – modernizacja instalacji zgarniania i odbioru flotatu Zamknięte Komory Fermentacyjne (ZKF) – wymiana mieszadeł (zapewnienie 100 krotnej wymiany zawartości/db) Otwarte Baseny Fermentacyjne (OBF) – generalny remont dla zapewnienia możliwości awaryjnego zrzutu osadu z ZKF-ów

15 15 Modernizacja oczyszczalni – zakres c.d. Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód Nowoprojektowane obiekty: Instalacja do dozowania metanolu – dozowanie zewnętrznego źródła węgla w celu wspomagania efektywności procesu denitryfikacji System dezintegracji osadu – zwiększenie ilości produkowanego biogazu, zwiększenie stopnia rozkładu suchej masy organicznej Instalacja wody technologicznej – układ sieciowy doprowadzający wodę do obiektów wymagających zasilania wodą technologiczną, ograniczenie zużycia wody pitnej na terenie oczyszczalni Instalacja do płukania osadu ze studzienek kanalizacyjnych – usprawnienie utrzymania właściwego stanu sieci kanalizacyjnej Obiekty termicznej przeróbki osadów ściekowych Instalacja odzysku energii z biogazu (kogeneratory)


Pobierz ppt "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK WSCHÓD. 2 Widok z góry Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód."

Podobne prezentacje


Reklamy Google