Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK „WSCHÓD”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK „WSCHÓD”"— Zapis prezentacji:

1 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK „WSCHÓD”

2 Oczyszczalnia ścieków Gdańsk „Wschód”
Widok z góry

3 Oczyszczalnia ścieków Gdańsk „Wschód”
Historia oczyszczalni Rok Wydarzenia 1976 - powstanie oczyszczalni - przepustowość m3/d (kraty, piaskownik, 2 osadniki wstępne, 2 otwarte baseny fermentacyjne) 1986 - rozbudowa części mechanicznej – podwojenie przepustowości m3/d (2 dodatkowe osadniki wstępne, 2 otwarte baseny fermentacyjne) 1992 - wdrożenie wstępnego chemicznego strącania na linii ściekowej (koagulant PIX) - rozbudowa oczyszczalni o stopień biologiczny MUCT dla m3/d 2000 - oddanie linii osadowej (obiekty fermentacji metanowej) i towarzyszące 2003 - modernizacja stacji odwadniania (montaż nowych wirówek sedymentacyjnych przeciwprądowych DC 40) - rozpoczęcie II-go etapu modernizacji oczyszczalni

4 Oczyszczalnia ścieków Gdańsk „Wschód”
Dane techniczne Oczyszczalnia „Wschód” Oczyszczalnia „Zaspa” Aktualny przepływ [m3/d] 85 000 12 000 Równoważna liczba mieszkańców 60 000 Technologia MUCT z biologicznym usuwaniem fosforu 2-stopniowy system osadu czynnego AB Ilość powstających osadów [m3/rok, Mg s.m./rok] / 9 850 1 600 / 360 Uwodnienie [%] 80 50

5 Oczyszczalnia ścieków Gdańsk „Wschód”
Schemat technologiczny

6 Oczyszczalnia ścieków Gdańsk „Wschód”
Schemat reaktora

7 Oczyszczalnia ścieków Gdańsk „Wschód”
Schemat linii osadowej

8 Oczyszczalnia ścieków Gdańsk „Wschód”
Parametry eksploatacyjne Parametry Jednostka Ścieki dopływające Projekt oczyszczone Jakość ścieków BZT5 mgO2/dm3 414 15 6,9 ChZT 909 150 46,8 Zawiesina og. 435 30 12 Azot ogólny mgN/dm3 76 10,9 Fosfor ogólny mgP/dm3 13 1,5 0,66 Fermentacja osadowa Wiek osadu (d) 19 20 Stopień przefer. (%) 48 39 Ilość osadu odwodnionego (tys. m3 /rok Mg/ rok) 50,8 / 9 800 Uwodnienie osadu 73 80

9 Oczyszczalnia ścieków Gdańsk „Wschód”
Jakość ścieków

10 Oczyszczalnia ścieków Gdańsk „Wschód”
Wskaźniki eksploatacyjne PROJEKT AKTUALNIE 2007 Energia elektryczna - kWh/m3 - kWh/kg BZT5 usuniętego 0,36 1,9 0,42 1,04 Zużycie chemikaliów - zagęszczanie osadu kg/t suchej masy - odwadnianie kg/t suchej masy - 3,9 10,4 Produkcja biogazu N m3/d 12 000 7959 Wskaźnik produkcji biogazu Nm3/kg s.m.org. 0,45 0,26

11 Oczyszczalnia ścieków Gdańsk „Wschód”
Ilość osadów wyprodukowanych w latach

12 Oczyszczalnia ścieków Gdańsk „Wschód”
Metody zagospodarowania osadów ściekowych w latach

13 Oczyszczalnia ścieków Gdańsk „Wschód”
Plan sytuacyjny dopływ 1 dopływ 2 odpływ Istniejące obiekty I-szy etap modernizacji II-gi etap modernizacji

14 Oczyszczalnia ścieków Gdańsk „Wschód”
Modernizacja oczyszczalni - zakres Modernizowane obiekty: Kraty – 2 nowe kraty o prześwicie 6 mm, instalacja do płukania skratek Piaskowniki napowietrzane – budowa 2 nowych piaskowników o dł. 30 m w miejscu wyłączonego z eksploatacji starego piaskownika Osadniki wstępne – przystosowanie do produkcji LKT, generalny remont, wymiana zgarniaczy Reaktory biologiczne – dostosowanie układu technologicznego do spełnienia rygorystycznych wymogów stawianych ściekom oczyszczonym (Nog=10mg/dm3) Osadniki wtórne – modernizacja instalacji zgarniania i odbioru flotatu Zamknięte Komory Fermentacyjne (ZKF) – wymiana mieszadeł (zapewnienie 100 krotnej wymiany zawartości/db) Otwarte Baseny Fermentacyjne (OBF) – generalny remont dla zapewnienia możliwości awaryjnego zrzutu osadu z ZKF-ów

15 Oczyszczalnia ścieków Gdańsk „Wschód”
Modernizacja oczyszczalni – zakres c.d. Nowoprojektowane obiekty: Instalacja do dozowania metanolu – dozowanie zewnętrznego źródła węgla w celu wspomagania efektywności procesu denitryfikacji System dezintegracji osadu – zwiększenie ilości produkowanego biogazu, zwiększenie stopnia rozkładu suchej masy organicznej Instalacja wody technologicznej – układ sieciowy doprowadzający wodę do obiektów wymagających zasilania wodą technologiczną, ograniczenie zużycia wody pitnej na terenie oczyszczalni Instalacja do płukania osadu ze studzienek kanalizacyjnych – usprawnienie utrzymania właściwego stanu sieci kanalizacyjnej Obiekty termicznej przeróbki osadów ściekowych Instalacja odzysku energii z biogazu (kogeneratory)


Pobierz ppt "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK „WSCHÓD”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google