Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.1 Szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.1 Szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.1 Szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.2,,Infrastruktura wodno – ściekowa Wrocław, 16 marca 2009 r. Szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.2,,Infrastruktura wodno – ściekowa Wrocław, 16 marca 2009 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.2 Priorytet 4 -,,Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Działanie 4.2 – Infrastruktura wodno – ściekowa Priorytet 4 -,,Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Działanie 4.2 – Infrastruktura wodno – ściekowa

3 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.3 Beneficjenci Działania 4.2

4 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.4 Nabór do Działania 4.2 Nabór nr 9/S/4.2/2008 tryb systemowy: Od 29.09.2008 do 03.11.2008 r. Ogłoszenie o naborze – alokacja 55.858.307,00 EUR (187.114.157,00 PLN wg kursu 1 Euro = 3,3498 EBC z dnia 28.08.2008 r.) Termin składania wniosków: Od 18.03.2009 r. do 11.05.2008 r. Zaproszenie do składania wniosków – alokacja 55.858.307,00 EUR (262.310.610,00 PLN wg kursu 1 Euro = 4,696 EBC z dnia 26.02.2009 r.) Nabór nr 9/S/4.2/2008 tryb systemowy: Od 29.09.2008 do 03.11.2008 r. Ogłoszenie o naborze – alokacja 55.858.307,00 EUR (187.114.157,00 PLN wg kursu 1 Euro = 3,3498 EBC z dnia 28.08.2008 r.) Termin składania wniosków: Od 18.03.2009 r. do 11.05.2008 r. Zaproszenie do składania wniosków – alokacja 55.858.307,00 EUR (262.310.610,00 PLN wg kursu 1 Euro = 4,696 EBC z dnia 26.02.2009 r.)

5 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.5 Nabór do Działania 4.2 – Rodzaje projektów Rodzaje projektów: a) Projekty dotyczące rozwiązań kompleksowych: jednocześnie budowy i modernizacji infrastruktury wodnej i ściekowej np. budowa i/lub modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ujętej w KPOŚK aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. RLM (tj. kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oczyszczalni ścieków i innych urządzeń wodno-ściekowych zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym gospodarcze wykorzystanie odpadów i osadów pościekowych w oczyszczalniach ścieków), b) Projekty dotyczące uzupełnienia istniejącej infrastruktury: Budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. RLM) – jako uzupełnienie istniejącej sieci wodociągowej, Budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich – jako uzupełnienia istniejącej sieci wodociągowej, Rodzaje projektów: a) Projekty dotyczące rozwiązań kompleksowych: jednocześnie budowy i modernizacji infrastruktury wodnej i ściekowej np. budowa i/lub modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ujętej w KPOŚK aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. RLM (tj. kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oczyszczalni ścieków i innych urządzeń wodno-ściekowych zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym gospodarcze wykorzystanie odpadów i osadów pościekowych w oczyszczalniach ścieków), b) Projekty dotyczące uzupełnienia istniejącej infrastruktury: Budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. RLM) – jako uzupełnienie istniejącej sieci wodociągowej, Budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich – jako uzupełnienia istniejącej sieci wodociągowej,

6 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.6 Nabór do Działania 4.2 – Rodzaje projektów c) Budowa i/lub modernizacja infrastruktury związanej z poprawą jakości wody oraz budowy i/lub modernizacji sieci wodociągowej na obszarach wiejskich, d) Poprawa jakości wody na obszarach miejskich nie spełniających wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej 98/83/WE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, e) Energetyczne wykorzystanie odpadów i osadów pościekowych w oczyszczalniach ścieków, c) Budowa i/lub modernizacja infrastruktury związanej z poprawą jakości wody oraz budowy i/lub modernizacji sieci wodociągowej na obszarach wiejskich, d) Poprawa jakości wody na obszarach miejskich nie spełniających wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej 98/83/WE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, e) Energetyczne wykorzystanie odpadów i osadów pościekowych w oczyszczalniach ścieków,

7 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.7 Zaproszenie do składania wniosków:

8 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.8 Zaproszenie do składania wniosków:

9 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.9 Zaproszenie do składania wniosków:

10 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.10 Zaproszenie do składania wniosków:

11 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.11 Wskaźniki realizacji projektu – działanie 4.2 WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnikaJednostka Długość wybudowanej sieci wodociągowejkm Długość zmodernizowanej sieci wodociągowejkm Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wodyszt. Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wodyszt. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnejkm Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnejkm Liczba wybudowanych oczyszczalni ściekówszt. Liczba przebudowanych/rozbudowanych oczyszczalni ściekówszt. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych instalacji do pozyskania energii lub gospodarczego wykorzystania osadów pościekowych szt.

12 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.12 Wskaźniki realizacji projektu – działanie 4.2 WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa wskaźnikaJednostka Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy (w tym kobiet)etat Przepustowość wybudowanej oczyszczalni ściekówm3/d Przyrost przepustowości zmodernizowanych oczyszczalni ściekówm3/d Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektuos. Ilość uzdatnionej wodytys. m3/d Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektu os. Ilość oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji projektutys. m3 Moc instalacji związanych z energetycznym i gospodarczym wykorzystaniem odpadów i osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków MW Powierzchnia obszaru objęta systemem monitoringuha

13 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.13 Wykaz wydatków niekwalifikowanych – Działanie 4.2

14 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.14 UWAGA!!!

15 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.15 UWAGA!!!

16 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.16 UWAGA!!!

17 Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.17 Dziękuję za uwagę Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Dział Priorytetów RPO Nr 3,4,9 oraz ZPORR Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław www.rpo.dolnyslask.pl Dziękuję za uwagę Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Dział Priorytetów RPO Nr 3,4,9 oraz ZPORR Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław www.rpo.dolnyslask.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław, 16 marca 2009 r.1 Szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google