Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTUALNA PROBLEMATYKA GIS W POLSCE JERZY GAŹDZICKI POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTUALNA PROBLEMATYKA GIS W POLSCE JERZY GAŹDZICKI POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ."— Zapis prezentacji:

1 AKTUALNA PROBLEMATYKA GIS W POLSCE JERZY GAŹDZICKI POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

2 Jerzy Gaździcki 2 TREŚĆ WPROWADZENIE STAN OBECNY PERSPEKTYWY ROZWOJOWE WYZWANIA

3 Jerzy Gaździcki 3 WPROWADZENIE (1) ASPEKTY GIS: PRODUKT RYNKOWY KOMPLETNY SYSTEM TECHNOLOGIA DZIEDZINA GOSPODARKI DYSCYPLINA NAUKOWA DZIEDZINA EDUKACJI

4 Jerzy Gaździcki 4 WPROWADZENIE (2) GIS JAKO KOMPLETNY SYSTEM: KOMPONENTY SPRZĘTOWE KOMPONENTY OPROGRAMOWANIA TECHNOLOGIE I PROCEDURY ORGANIZACJA WARUNKI PRAWNE I EKONOMICZNE LUDZIE KOMPLEKSOWOŚĆ PODEJŚCIA

5 Jerzy Gaździcki 5 WPROWADZENIE (3) GIS JAKO JEDNA Z TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH (GEOMATYKI): GIS (SIP) GPS TELEDETEKCJA LBS INTEGRACJA TECHNOLOGII

6 Jerzy Gaździcki 6 WPROWADZENIE (4) NOWE ŚRODKI TECHNOLOGICZNE CZUJNIKI RFID ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA MOBILNOŚĆ

7 Jerzy Gaździcki 7 WPROWADZENIE (5) GIS W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY GIS SDI POWSZECHNA DOSTĘPNOŚĆ DANYCH I USŁUG WSPÓŁDZIAŁANIE (TECHNICZNE, SEMANTYCZNE, ORGANIZACYJNE …) POSTĘP TECHNOLOGICZNY

8 Jerzy Gaździcki 8 STAN OBECNY (1) WYDARZENIA: URUCHOMIENIE IACS W POLSCE OTWARCIE SATELITARNEGO CENTRUM OPERACJI REGIONALNYCH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ PRACE W SEJMIE DOTYCZĄCE NOWELIZACJI PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

9 Jerzy Gaździcki 9 STAN OBECNY (2) WPŁYW INSPIRE: ZMIANA KIERUNKU NORMALIZACJI UDZIAŁ W PRACACH NAD DYREKTYWĄ DZIAŁANIA KOORDYNACYJNE ORAZ SZKOLENIOWE NOWE PROJEKTY

10 Jerzy Gaździcki 10 PERSPEKTYWY ROZWOJOWE (1) WEDŁUG US DEPARTMENT OF LABOR (2004) ROZWÓJ BĘDZIE NASTĘPOWAŁ GŁÓWNIE W ZAKRESIE: NANOTECHNOLOGII BIOTECHNOLOGII GEOTECHNOLOGII

11 Jerzy Gaździcki 11 PERSPEKTYWY ROZWOJOWE (2) PROGRAMY POWIĄZANE Z INSPIRE: PRZEWIDUJE SIĘ, ŻE W WYNIKU REALIZACJI EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NAWIGACJI SATELITARNEJ GALILEO POWSTANIE W EUROPIE NOWYCH MIEJSC PRACY ZAAWANSOWANE SĄ PRACE NAD EUROPEJSKIM PROGRAMEM GLOBALNEGO MONITOROWANIA DLA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA GMES

12 Jerzy Gaździcki 12 PERSPEKTYWY ROZWOJOWE (3) INFORMACJA PRZESTRZENNA W ZARZĄDZANIU SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI, W TYM KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI: WCZESNE OSTRZEGANIE OCENA ZAGROŻEŃ PREWENCJA ŁAGODZENIE SKUTKÓW RACJONALNA ODBUDOWA MONITOROWANIE, MODELOWANIE, PLANOWANIE

13 Jerzy Gaździcki 13 PERSPEKTYWY ROZWOJOWE (4) MONITOROWANIE: IZMIT, TURCJA, 1999

14 Jerzy Gaździcki 14 PERSPEKTYWY ROZWOJOWE (5) MONITOROWANIE: SRI LANKA, DigitalGlobe, QuickBird

15 Jerzy Gaździcki 15 PERSPEKTYWY ROZWOJOWE (6) NARODOWY PLAN ROZWOJU INTEGRUJE WSZYSTKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA O CHARAKTERZE ROZWOJOWYM JEST KONCEPCJĄ MODERNIZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI W RAMACH UE STANOWI STRATEGIĘ ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI I JEJ REGIONÓW

16 Jerzy Gaździcki 16 PERSPEKTYWY ROZWOJOWE (7) NARODOWY PLAN ROZWOJU PRZEWIDYWANE ŚRODKI: ŁĄCZNIE OK.140 MLD EURO (560 MLD ZŁ) Z TEGO: OK. 73 MLD EURO - ŚRODKI Z BUDŻETU UE (EFRR I INNE FUNDUSZE) OK. 24 MLD EURO - WKŁAD POLSKI DO PROJEKTÓW UE OK. 16 MLD. EURO – ŚRODKI KRAJOWE NA INNE DZIAŁANIA OK. 28 MLD EURO – ŚRODKI PRYWATNE

17 Jerzy Gaździcki 17 PERSPEKTYWY ROZWOJOWE (8) NARODOWY PLAN ROZWOJU WŚRÓD 10 PRIORYTETÓW 3 DOTYCZĄ BEZPOŚREDNIO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ: INWESTYCJE – ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ KRAJU INNOWACYJNOŚĆ – BADANIA I ROZWÓJ W POWIĄZANIU Z GOSPODARKĄ, E-GOSPODARKA GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, ZAPEWNIENIE SPÓJNOŚCI PRZESTRZENNEJ

18 Jerzy Gaździcki 18 PERSPEKTYWY ROZWOJOWE (9) NARODOWY PLAN ROZWOJU PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH: PROGRAMY SEKTOROWE OK.100 MLD EURO) PROGRAMY REGIONALNE (OK.40 MLD EURO) ROLA SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW: PRZYGOTOWYWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH WZMOCNIENIE KOMPETENCJI SAMORZĄDÓW OSTATECZNA WERSJA NPR – KONIEC 2005

19 Jerzy Gaździcki 19 WYZWANIA (1) WYZWANIA PRZED ŚRODOWISKAMI ZAWODOWYMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ GEOINFORMACJĄ I GEOMATYKĄ W POLSCE: STWORZENIE SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW PRAWNYCH ORAZ USUWANIE BARIER ADMINISTRACYJNYCH KOMPETENTNE PROJEKTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKANIE ŚRODKÓW ORAZ ICH RACJONALNE SPOŻYTKOWANIE

20 Jerzy Gaździcki 20 WYZWANIA (2) REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZYNOSZĄCA EFEKTY ODPOWIADAJĄCE RZECZYWISTYM POTRZEBOM BENEFICJENTÓW WYTWORZENIE I PRAKTYCZNE STOSOWANIE MECHANIZMÓW SPOŁECZNEJ KONTROLI (SAMORZĄDY ZAWODOWE) EDUKACJA, W TYM SZKOLENIE SPECJALISTÓW O WYSOKICH KWALIFIKACJACH GROMADZENIE I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO


Pobierz ppt "AKTUALNA PROBLEMATYKA GIS W POLSCE JERZY GAŹDZICKI POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google