Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Spolupráce v oblasti řízení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a Vojvodství Slezském Współpraca w zakresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Spolupráce v oblasti řízení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a Vojvodství Slezském Współpraca w zakresie."— Zapis prezentacji:

1 1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Spolupráce v oblasti řízení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a Vojvodství Slezském Współpraca w zakresie zarządzania jakością powietrza w regionie Morawsko-Śląskim i Województwie Śląskim

2 Hlavnim cílem projektu je vytvořit pro krajské úřady na základě databáze emisních údajů pro celou oblast Slezska ze všech typů zdrojů a modelů dokument s názvem Společná strategie řízení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a Vojvodství Slezském. Bude se jednat o soubor opatření a nástrojů k minimalizaci zdravotních rizik a ke snížení imisního zatížení, budou popsány nejvhodnější kombinace navržených opatření s ohledem na jejich finanční náročnost, konkurenceschopnost a trvalou udržitelnost. Stworzenie na podstawie bazy danych o emisjach zanieczyszczeń dla całego obszaru Śląska ze wszystkich typów źródeł i modeli dokumentu pod tytułem "Wspólna strategia...", przeznaczonego dla urzędów wojewódzkich. Kluczowe jest stworzenie zestawu środków i instrumentów służących do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza i zminimalizowania ryzyka utraty zdrowia. Wybrane zostaną najbardziej odpowiednie kombinacje zaproponowanych środków, przy uwzględnieniu ich kosztów, konkurencyjności i trwałości Hlavní cíl projektu / Główny cel projektu „ Společná strategie řízení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a Vojvodství Slezském / Wspólna strategia zarządzania jakością powietrza w regionie Morawsko-Śląskim i Województwie Śląskim”

3 Poprawa jakości powietrza, spełniającej wymagania dyrektywy CAFE, po obu stronach granicy czesko-polskiej, zwłaszcza na obszarach o gorszej jakości powietrza jakości poprzez utworzenie wspólnej strategii w tym zakresie i jej konsekwentnej realizacji. Opracowana wspólna strategia obejmować będzie: - sporządzenie listy wszystkich źródeł zanieczyszczenia powietrza, dla których konieczne jest i możliwe zastosowanie środków zapobiegawczych, z uwzględnieniem ich wymogów technicznych oraz efektywnosci ekonomicznej i ekologicznej; - wybór optymalnego sposobu alokacji środków finansowych i rozwiązań technologicznych umożliwiającego redukcję emisji PM 10, BaP do poziomu spełniającego wymagania CAFE; - propozycję poprawy w obszarze wymiany informacji i doświadczeń, z zastosowaniem wspólnych narzędzi i ich kontroli, możliwych do zastosowania po obu stronach granicy na terenie i całej kotliny śląskiej (Kraju Moraskoslezsky i Województwa Śląskiego).

4 Specifické cíle projektu / Cele szczegółowe projektu 1.Doplnit inventarizaci emisí pro všechny zdroje 2.Vytvořit emisně-imisní model 3.Definovat možností snižování emisí na všech skupinách zdrojů 4.Analyzovat náklady na snižování emisí na všech skupinách zdrojů a analyzovat absorpční kapacitu 5.Definovat scénáře - modelování variant cílového stavu 6.Vyhodnotit zdravotní rizika a jejich ekonomické dopady. Společným řešením problému kvality ovzduší může dojít ke zlepšení stavu a kvality ŽP. 1. Uzupełnienie inwentaryzacji emisji dla wszystkich źródeł 2. Utworzenie modelu emisyjno-imisyjnego 3. Wskazanie istniejących opcji redukcji emisji dla wszystkich grup źródeł 4. Analiza kosztów redukcji emisji wszystkich grup źródeł i analiza zdolności absorpcji środków finansowych 5. Stworzenie scenariuszy - modelowanie wariantów stanu docelowego 6. Ocena ryzyka zdrowotnego oraz jego wpływu z perspektywy gospodarki Po wspólnym rozwiązaniu problemu powinno dojść do poprawy jakości oraz stanu powietrza.

5

6

7

8

9 Modelowanie

10 10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojciech Główkowski Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


Pobierz ppt "1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Spolupráce v oblasti řízení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a Vojvodství Slezském Współpraca w zakresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google