Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstępny projekt Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 Konsultacje społeczne projektu strategii dr Jan Stachowski Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstępny projekt Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 Konsultacje społeczne projektu strategii dr Jan Stachowski Departament."— Zapis prezentacji:

1 wstępny projekt Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 Konsultacje społeczne projektu strategii dr Jan Stachowski Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bydgoszcz, 26.04.2005 r.

2 Struktura zapisu konsultowanej strategii

3 CEL NADRZĘDNY STRATEGII Poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju

4 PRIORYTETOWE OBSZARY DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH 1. Rozwój nowoczesnej gospodarki 2. Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu 3. Rozwój zasobów ludzkich

5 1. Rozwój nowoczesnej gospodarki 1.1. Kreowanie warunków przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji. 1.2. Wzmacnianie konkurencyjności regionalnej gospodarki rolnej 1.3. Promocja rozwoju turystyki

6 2. Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu 2.1. Wspieranie rozwoju sieci osadniczej 2.2. Rozwój infrastruktury technicznej 2.3. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 2.4. Rozwój infrastruktury społecznej 2.5. Promocja dziedzictwa kulturowego 2.6. Zachowanie i wzbogacanie zasobów środowiska przyrodniczego

7 3. Rozwój zasobów ludzkich 3.1. Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy 3.2. Budowa kapitału społecznego 3.3. Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą 3.4. Promocja i profilaktyka zdrowia 3.5. Integracja społeczna i zawodowa

8 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

9 KONTAKT www.kujawsko-pomorskie.pl Departament Rozwoju Regionalnego Biuro Programowania rozwojregionalny@kujawsko-pomorskie.pl biuro-programowania@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Wstępny projekt Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 Konsultacje społeczne projektu strategii dr Jan Stachowski Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google