Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata z uczniami Gimnazjum w Mirczu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata z uczniami Gimnazjum w Mirczu"— Zapis prezentacji:

1 Debata z uczniami Gimnazjum w Mirczu

2 Jak została przeprowadzona debata?
Debata została przeprowadzona dnia 25 lutego 2014 roku. Debata każdej klasy zajęła nam 2 godziny lekcyjne. W debacie ogółem uczestniczyło 63 uczniów. Uczestnicy byli wybrani przez swoich wychowawców. Klasy I – 19 osób Klasy II – 20 osób Klasy III – 24 osoby

3 Jakie pytania zostały zadane?
Wszystkim grupom zadano następujące pytania: Jaka jest nasza szkoła? a) Jak się w niej czujemy? b) Co nam przeszkadza ? c) Co w niej cenimy ? Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły i jakich efektów oczekujemy? Jak wygląda współpraca między uczniami, a uczniami, uczniami, a nauczycielami, uczniami, a rodzicami? W jakim stopniu czujemy się odpowiedzialni za naszą szkołę? Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie? W jakiej szkole chcielibyśmy się uczyć gdyby nic nie ograniczało naszej wyobraźni?

4 Debata uczniów klas I. Debata klas pierwszych została przeprowadzona na 1 i 2 godzinie lekcyjnej. Uczestnicy wyrażali swoje poglądy, pomysły i opinie pisemnie na plakatach lub przyklejali karteczki na plakatach.

5 Debata uczniów klas II. Debata z drugoklasistami została przeprowadzona na 3 i 4 godzinie lekcyjnej. Uczestnicy zgłaszali pomysły i swoje opinie w sposób aktywny. Opinie były zapisywane i przyklejane na plakatach. Zastosowaliśmy również pracę w grupach gdzie uczniowie konsultowali się między sobą i zapisywali pomysły na kartkach.

6 Debata uczniów klas III
Debata z uczestnikami z klas III przebiegła na 5 i 6 godzinie lekcyjnej. Uczniowie również w sposób aktywny wyrażali swoje poglądy, pomysły i opinie. Były zapisywane jak i przeklejane na plakatach. Również zastosowaliśmy podział na grupy.

7 Wnioski Bardziej rozwijać zainteresowania uczniów.
Wprowadzić więcej zajęć pozalekcyjnych, które będą rezultatem. Większe zaangażowanie się w życie szkoły. Dalsze i lepsze rozwijanie współpracy uczniów z nauczycielami i rodzicami. Zastosowanie na lekcjach więcej praktyki niż teorii.

8 Skrzynka pomysłów Szkoły Współpracy.
Po debacie na korytarzu została wystawiona ,, Skrzynka pomysłów Szkoły Współpracy’’. Uczniowie mogli zapisać na karteczkach swoje pomysły. Padły propozycje: Częstsze wyjazdy do kina i na basen. Dłuższe przerwy Zastosowanie praktyki na lekcjach. Ch0dzenie w butach sportowych .

9 Prowadzący debatę. Głównymi prowadzącymi debatę byli przedstawiciele projektu szkoły współpracy; Weronika Kowalczuk i Szymon Jędra W prowadzeniu debaty pomogli nam członkowie Samorządu Uczniowskiego: Anna Stefaniak, Agnieszka Szpyrka, Stella Nowosad i Joanna Białonoga.

10 Jakie są potrzeby lub problemy grupy uczniów?
Brak czasu na rozwijanie zainteresowań. Brak różnych kółek zainteresowań. Brak zrozumienia, współpracy z niektórymi nauczycielami. Za mało sprzętu sportowego. Bardziej aktywne i praktyczne metody i formy pracy na zajęciach. Brak tolerancji wśród kolegów. Niewłaściwe zachowanie kolegów połączone z agresją, wulgaryzmami, przemocą. Rozszerzyć asortyment w sklepiku szkolnym. Prysznic po w-f

11 Jakie sprawy, dotyczą dwóch lub więcej grup?
Wspólne imprezy klasowe. Rywalizacja w zawodach sportowych, różnych konkursach. Realizacja projektów edukacyjnych. Wycieczki, wyjazdy, wyjścia. Współpraca z nauczycielami.

12 Jakie już prowadzone działania ulepszyć?
Wprowadzić dłuższe przerwy. Więcej wyjazdów np. na basen, do kina. Częstsze wycieczki. Dłuższe, częstsze zabawy szkolne. Lepsze promowanie uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu.

13 Jakie wprowadzić nowe, ciekawe inicjatywy których do tej pory nie było.
Przyznawać stypendia przez organ prowadzący szkołę uczniom osiągających wysokie wyniki w nauce i wybitnie angażujących się w życie szkoły . Debaty integracyjne np. dotyczące rozwiązania problemu szkolnego. Przydzielać prace społeczne uczniom którzy np. niszczą sprzęt szkolny, łamią ustalone zasady zachowania.

14 Jak możemy razem współdziałać, angażować się w życie szkoły
Więcej kółek zainteresowań. Organizacja imprez, uroczystości. Działania w wolontariacie. Wprowadzać zmiany w statucie szkoły, przepisach, regulaminie. Wycieczki integracyjne. Spotkania integracyjne w szkole. Reprezentowanie szkoły w środowisku.

15 Jakich efektów współpracy oczekujemy.
Rozwój zainteresowań. Integracja uczniów, nauczycieli, rodziców. Wspieranie najuboższych. Otwarcie się, lepsze poznanie.

16 Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie
Pozyskać sponsorów, fundusze z różnych źródeł. Wprowadzić więcej zajęć pozalekcyjnych np.: nauka tańca, nauka śpiewu, gry na instrumentach, treningi sportowe- Potrzebujemy do tego pomocy rodziców w sprawach formalnościowych, jak i nauczycieli - wynajem sal. Razem z nauczycielami i rodzicami możemy organizować więcej konkursów np. wielkanocne, bożonarodzeniowe , walentynkowe, na dzień kobiet itp. Lepiej nagradzać wysokie osiągnięcia uczniów - potrzebujemy do tego sponsorów. Więcej Wycieczek integracyjnych i krajoznawczych - pozyskanie sponsorów.

17 Inne wnioski i propozycje
Umiejętność współpracy miedzy uczniami, nauczycielami i rodzicami poprzez różnego rodzaju zajęcia. Zachęta do konkursów do angażowania się w życie szkoły. Integracja, umiejętność współpracy i zadowolenia z jej efektów.

18 Jakie są Wasze osobiste refleksje na temat debaty
Według nas debata bardziej zachęciła uczniów do współpracy między rodzicami, nauczycielami i swoimi rówieśnikami.


Pobierz ppt "Debata z uczniami Gimnazjum w Mirczu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google