Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły

2

3 „Sześciolatek w szkole”
Małopolska kampania „Sześciolatek w szkole”

4 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH MAŁOPOLSKIEJ KAMPANII „ SZEŚCIOLATEK W SZKOLE” W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ DZIAŁANIE ZADANIA 1. Organizacja pracy Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. 1.Planowanie pracy zespołu- spotkania samokształceniowe, wymiana doświadczeń 2.Uczestniczenie członków zespołu w różnych formach doskonalenia zawodowego- konferencje, kursy, warsztaty. 3. Wspólne organizowanie uroczystości i imprez klasowych i szkolnych.

5 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH MAŁOPOLSKIEJ KAMPANII „ SZEŚCIOLATEK W SZKOLE” W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ DZIAŁANIE ZADANIA 2. „Szkoła przyjaznym miejscem dla dziecka sześcioletniego”- Sześciolatek zaangażowany w życie szkoły 1. Udział dzieci 6- letnich w realizowanych programach: - „Odblaskowa szkoła” - „Owoce w szkole” - „ Mleko z klasą” 2. Udział dzieci 6- letnich w konkursach szkolnych: - plastyczny „ Nasza piękna Zawoja” - konkurs kolęd i pastorałek „ Dzisiaj w Betlejem” - plastyczno-techniczny „ Wielkanocna pisanka” 3. Zorganizowanie dla dzieci 6- letnich konkursów: - plastyczny „ Moja szkoła - na dzień dobry” - wiedzy i umiejętności „ Sześciolatku pokaż co potrafisz!”

6 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH MAŁOPOLSKIEJ KAMPANII „ SZEŚCIOLATEK W SZKOLE” W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ DZIAŁANIE ZADANIE 4. Cykliczne spotkania dzieci 5 i 6- letnich „ PONIEDZIAŁKOWE CZYTANIE – BAJANIE” Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, oddziału przedszkolnego, biblioteki, świetlicy i zaproszeni goście czytają dzieciom ulubione utwory literackie. Spotkania odbywają się w różnych miejscach: w oddziale przedszkolnym w klasach nauczania zintegrowanego, w bibliotece szkolnej, w świetlicy. 5. Wspólne zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Matki- współpraca dzieci z oddziału przedszkolnego z uczniami klasy pierwszej. 6. Dzień Dziecka na sportowo- zabawy i gry ruchowe na Orliku dla dzieci klas 0-3. 7. Wyjazd do Teatru Groteska w Krakowie, wyjazd do Wadowic na przedstawienie teatralne pt. „ Lampa Aladyna”

7 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH MAŁOPOLSKIEJ KAMPANII „ SZEŚCIOLATEK W SZKOLE” W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ DZIAŁANIE ZADANIE 3. „ Sześciolatek pod czujnym okiem Wychowawcy”- obserwacja, diagnoza, wspomaganie i rozwijanie 1. Diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka u progu klasy pierwszej ( Wyd. WSiP) 2. Zajęcia dodatkowe : - zajęcia wyrównawcze dla dzieci, które wykazują niski stopień dojrzałości szkolnej - gry i zabawy ogólnorozwojowe dla dzieci o wysokim stopniu dojrzałości szkolnej

8 Rodzic partnerem i współorganizatorem życia szkolnego sześciolatka
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH MAŁOPOLSKIEJ KAMPANII „ SZEŚCIOLATEK W SZKOLE” W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ DZIAŁANIE ZADANIE Rodzic partnerem i współorganizatorem życia szkolnego sześciolatka 1. Opracowanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych dla rodziców - broszury, ulotki, plakaty pod hasłem „ Nasza szkoła bezpiecznym, przyjaznym i twórczym miejscem dla dziecka sześcioletniego”. 2. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców dzieci 5 i 6- letnich. 3. Organizacja dni otwartych- prezentacja bazy szkoły. 4. Spotkania rodziców i nauczycieli ze specjalistami z PPP, logopedą, fizjoterapeutą. 5. Zaangażowanie rodziców w przygotowywane imprezy klasowe i szkolne

9 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH MAŁOPOLSKIEJ KAMPANII „ SZEŚCIOLATEK W SZKOLE” W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ DZIAŁANIE ZADANIE 5. Gromadzenie i publikowanie ciekawych fotoreportaży z działań prowadzonych w naszej szkole w ramach kampanii „ Sześciolatek w szkole” 1. Systematyczne zamieszczanie publikacji i fotoreportaży na stronie internetowej szkoły

10 SZEŚCIOLATEK W SZKOLNEJ RZECZYWISTOŚCI
Nasza szkoła przygotowana jest na przyjęcie sześciolatka

11 Posiada sale lekcyjne dostosowane do potrzeb młodszych dzieci - właściwe wyposażenie, odpowiednia przestrzeń, pomoce dydaktyczne

12 zapewnia opiekę w ramach świetlicy

13 Oferuje ciekawe formy zajęć dodatkowych: (spotkania biblioteczne, konkursy, dni aktywności szkolnej)

14 Sześciolatek wstępujący w progi naszej szkoły ma możliwość:
nauki poprzez zabawę, edukacji polisensorycznej (z zaangażowaniem wielu narządów zmysłu) korzystania z podręczników dostosowanych do możliwości dziecka na podsumowanie edukacji oceną opisową uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem technik multimedialnych brania udziału w zajęciach prowadzonych w sali audiowizualnej udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wspomagania rozwoju dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości korzystania z bezpłatnego dowozu na warunkach określonych w ustawie

15 UROCZYSTOŚCI W NASZEJ SZKOLE

16 Pasowanie na ucznia

17 Święto naszego Patrona

18 Święty Mikołaj odwiedza naszą szkołę

19 Szkolne Jasełka

20

21 Dzień Babci i Dziadka

22 Zabawa karnawałowa

23 Wycieczki szkolne

24 „Dzień Wiosny”

25 KONKURSY W NASZEJ SZKOLE

26 „Odblaskowa szkoła”

27 „Nasza piękna Zawoja”

28 „Konkurs kolęd i pastorałek”

29 „Najpiękniejsza kartka świąteczna”

30 Wszystkie zdjęcia pochodzą z imprez organizowanych na terenie szkoły

31 Katarzyna Czarny Anna Kozina
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Katarzyna Czarny Anna Kozina


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google