Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ku lepszej przyszłości”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ku lepszej przyszłości”"— Zapis prezentacji:

1 ku lepszej przyszłości”
DEBATA OŚWIATOWA „OD LEPSZEJ EDUKACJI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” „Ósemka ku lepszej przyszłości” 1 1

2 „Dlaczego wybrałem tę szkołę”
- opinia rodziców uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 Toruniu 2 2

3 Dobra lokalizacja i bezpieczna droga do szkoły.
Dobra opinia w środowisku lokalnym. Pozytywna opinia absolwentów i ich dobre przygotowanie do dalszego kształcenia. Wysoki poziom nauczania i bardzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych. Możliwość kontynuowania nauki od zerówki do gimnazjum w jednym budynku. 3 3

4 Pozytywne opinie o nauczycielach
Szkoła wyremontowana z bogatą bazą edukacyjną i sportową. Tradycje rodzinne. Dziecko zamieszkuje w rejonie szkoły. Szkoła bezpieczna, szkoła bez narkotyków. 4 4

5 ku lepszej przyszłości”
DEBATA OŚWIATOWA „OD LEPSZEJ EDUKACJI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” „Ósemka ku lepszej przyszłości” 5 5

6 „Co można by zmienić w mojej Szkole Podstawowej?”
- opinia uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 8 Toruniu 6 6

7 Uatrakcyjnić przerwy międzylekcyjne muzyką z radiowęzła szkolnego
Wprowadzić szkolne szafki, w których uczniowie mogliby trzymać dodatkowe pomoce szkolne. Ułożyć plan lekcji w ten sposób, aby zajęcia wychowania fizycznego przypadały na koniec dnia w szkole. Zmniejszyć ilość uczniów w klasach i zwiększyć liczbę zajęć z podziałem na grupy. Uatrakcyjnić przerwy międzylekcyjne muzyką z radiowęzła szkolnego 7 7

8 Zwiększyć ilość wycieczek, imprez szkolnych oraz dyskotek.
Utworzyć sztuczne lodowisko przy szkole. Założyć klasę sportową o profilu hokejowym. Zwiększyć wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Pozyskać fundusze celem zakupienia tablic interaktywnych. 8 8

9 - propozycje uczniów klas trzecich
„Co zmienić, by było lepiej w naszym Gimnazjum?” - propozycje uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 8 Toruniu 9 9

10 Wprowadzić szkolne szafki dla wszystkich uczniów gimnazjum.
Przełożyć w planie lekcji zajęcia z wychowania fizycznego na początek lub koniec dnia. Wprowadzić w szkole dziennik elektroniczny. Wyposażyć sale lekcyjne w nowoczesne środki multimedialne. Założyć rolety w salach nasłonecznionych np. 150, 155, 156. 10 10

11 W planie pracy samorządu uwzględnić jeszcze większą ilość imprez integrujących zespół klasowy, np. dyskoteki. W większym stopniu korzystać z ofert dydaktycznych organizowanych poza szkołą, typu wycieczki tematyczne. Wzbogacić szkolną bibliotekę w większą liczbę nowych, ciekawszych książek oraz materiałów multimedialnych pomocnych do realizacji zajęć dydaktycznych. 11 11

12 Większy wachlarz zajęć pozalekcyjnych.
W trakcie przerw międzylekcyjnych włączać muzykę ze szkolnego radiowęzła. Unowocześnić bazę sportową o kompleks boisk w ramach projektu „Orlik”, stworzyć tartanową bieżnię, zamontować siatki w bramkach. W niektórych salach lekcyjnych dostosować wysokość ławek dla gimnazjalistów. Większy wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Wzbogacić ofertę sklepiku szkolnego o zapiekanki. 12 12

13 ku lepszej przyszłości”
DEBATA OŚWIATOWA „OD LEPSZEJ EDUKACJI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” „Ósemka ku lepszej przyszłości” 13 13


Pobierz ppt "ku lepszej przyszłości”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google