Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak przygotować i zorganizować wybory do władz samorządu uczniowskiego, żeby były świętem demokracji w szkole?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak przygotować i zorganizować wybory do władz samorządu uczniowskiego, żeby były świętem demokracji w szkole?"— Zapis prezentacji:

1 Jak przygotować i zorganizować wybory do władz samorządu uczniowskiego, żeby były świętem demokracji w szkole?

2 Wprowadzenie W naszej szkole wybory do samorządu uczniowskiego nie zawsze interesowały uczniów. Nie było zbytnio możliwości aby zapoznać się z kandydatami oraz ich programami wyborczymi, więc uczniowie głosowali bardziej orientacyjnie. Myślimy że czas to zmienić. Na początek przybliżymy Wam kilka potrzebnych pojęć, związanych z wyborami do samorządu.

3 Demokracja Demokracja – ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).

4 Samorząd uczniowski Samorząd uczniowski – jeden z organów szkoły, organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

5 Cele i działania samorządu
- Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. - Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. - Organy samorządu uczniowskiego powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. - Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących.

6 - Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. - Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. - Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły

7 Choć samorząd nie ma realnych uprawnień, prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np.: skreślenie ucznia z listy uczniów, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły), średnia ocen uprawniająca uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce, wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub rezygnacja z niego.

8 Prawa ucznia W szkole szczegółowy katalog praw i obowiązków ucznia określa statut szkoły, w którym określone są prawa ucznia do: a) właściwego zorganizowania procesu kształcenia, b) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, c) korzystania z pomocy stypendialnej, d) życzliwego, podmiotowego traktowania,

9 e) swobody wyrażania myśli, poglądów, sumienia i wyznania,
f) rozwijania zainteresowań, g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, h) pomocy w przypadku trudności w nauce, i) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

10 Zasady prawa wyborczego
Zasady prawa wyborczego dzielą się na: zasady ogólne i szczegółowe. Do zasad ogólnych prawa wyborczego zaliczamy: Powszechność wyborów - głosuje każdy uczeń Równość - każdy głos ma taką sama wartość Bezpośredniość - każdy bezpośrednio oddaje głos na swojego kandydata Tajność - każdy ma prawo do anonimowego oddania głosu i nikt inny nie musi wiedzieć, na kogo głosował

11 Jak dotychczas wyglądały wybory do samorządu uczniowskiego w naszej szkole?
Kandydaci prezentowali swoje programy, za pomocą plakatów Uczniowie nie mieli możliwości aby lepiej poznać poglądy kandydatów i ich plany związane z samorządem Uczniowie do końca nie wiedzieli na kogo głosują Kandydaci poprzez same plakaty nie mogli w wystarczający sposób zaprezentować siebie i swoich programów przed wyborcami

12 Nasze propozycje zmian
Kandydaci prezentują swoje poglądy oraz programy wyborcze nie tylko za pomocą plakatów, ale także podczas specjalnie przygotowanej imprezy związanej z wyborami do samorządu Mogą wygłaszać przemówienia, opowiedzieć coś o sobie, podać swoje zalety i plany wobec szkoły, aby lepiej zaprezentować się uczniom Wszyscy wyborcy mają prawo do zadawania pytań kandydującym ale także mogą podawać im własne spostrzeżenia i pomysły

13 Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów
SZKOŁA PODSTAWOWA

14 Co sądzisz o wyborach przewodniczącego Samorządu Szkolnego w naszej szkole?

15 Co zmieniłbyś/zmieniłabyś w programie Samorządu aby w szkole było lepiej?

16 Czy chciałbyś/chciałabyś, aby w naszej szkole z wyborów do Samorządu Szkolnego uczynić święto demokracji w szkole?

17 Jak myślisz, czy Samorząd Uczniowski w naszej szkole jest potrzebny?

18 GIMNAZJUM

19 Co sądzisz o wyborach przewodniczącego Samorządu Szkolnego w naszej szkole?

20 Co zmieniłbyś/zmieniłabyś w programie Samorządu aby w szkole było lepiej?

21 Czy chciałbyś/chciałabyś, aby w naszej szkole z wyborów do Samorządu Szkolnego uczynić święto demokracji w szkole?

22 Jak myślisz, czy Samorząd Uczniowski w naszej szkole jest potrzebny?

23 QUIZ 1. Co to jest demokracja?

24 2. Jaką rolę pełni samorząd uczniowski?

25 3. Podaj co najmniej 3 prawa ucznia w szkole.

26 4. Podaj swój pomysł zmiany w przeprowadzaniu wyborów do samorządu uczniowskiego.


Pobierz ppt "Jak przygotować i zorganizować wybory do władz samorządu uczniowskiego, żeby były świętem demokracji w szkole?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google