Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TWORZENIE KLASOWEGO KODEKSU 6B

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TWORZENIE KLASOWEGO KODEKSU 6B"— Zapis prezentacji:

1 TWORZENIE KLASOWEGO KODEKSU 6B
SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 TWORZENIE KLASOWEGO KODEKSU 6B

2 Wprowadzeniem do zajęć było krótkie przedstawienie założeń programu „SZKOŁA Z KLASĄ 2.0.”

3 Debata odbyła się 2 grudnia, w piątek
Debata odbyła się 2 grudnia, w piątek. Uczestnikami debaty byli uczniowie klasy 6b (23 osoby). Debatę prowadziła wychowawczyni, pani Magdalena Łobejko.

4 Dzieci wspólnie z wychowawcą ustaliły metodę pracy podczas realizacji tematu zajęć – pracę w małych zespołach.

5 Grupa I pracowała zad zasadami korzystania z TIK w formie telewizji, sprzętu DVD, video oraz magnetofonu.

6 Grupa II pracowała nad zasadami korzystania z TIK w formie komputera oraz Internetu.

7 Grupa III pracowała nad zasadami korzystania z TIK w formie różnego rodzaju aparatów telefonicznych.

8 Dzieci dyskutowały w grupach, omawiały przydatność pomysłów i zapisywały je na przygotowanych kartkach.

9 Wyniki pracy uczniów porządkowały przygotowane wcześniej plansze pomocnicze.

10 Uczniowie dyskutowali m. in
Uczniowie dyskutowali m.in. o: - wyłączaniu telefonów podczas lekcji i i uroczystości szkolnych - odpowiedzialności materialnej za posiadany aparat - zakazie fotografowania i nagrywania telefon em innych osób.

11 Uczniowie dyskutowali m. in
Uczniowie dyskutowali m.in. o: - ograniczaniu czasu spędzanego przed komputerem - ostrożności w nawiązywaniu znajomości przez Internet - uczciwemu korzystaniu z Internetu jako źródła informacji

12 Uczniowie dyskutowani m. in
Uczniowie dyskutowani m.in. o: - korzystaniu ze sprzętu pod opieką dorosłych - kontrolowaniu oglądanych treści pod względem dostosowania do poziomu wiekowego dzieci - ograniczaniu czasu spędzanego przed telewizorem.

13 Praca w zespołach przebiegała sprawnie, wszyscy byli zaangażowani w pracę, by osiągnąć jak najlepszy efekt.

14 Podczas pracy panowała miła atmosfera, żadna z grup nie zakłócała pracy innym.

15 Wszystkie zespoły prezentowały swoje zasady na forum klasy.

16 Następnie pozostałe grupy uzupełniały braki oraz dyskutowano zasadność zapisanych treści. Po omówieniu zasad zostały one zawieszone przy symbolach TIK przypisanych do danego zespołu.

17 Pozytywne przykłady korzystania z TIK przez szkołę, nauczycieli i uczniów to np.: - oglądanie filmów edukacyjnych (DVD) - słuchanie i nauka piosenek na lekcji muzyki - muzyka do układów tanecznych apele szkolne.

18 Pozytywne przykłady korzystania z TIK przez szkołę, nauczycieli i uczniów to np.: - możliwość wezwania rodziców w razie potrzeby - zarezerwowanie miejsc w kinie, na prelekcje ekologiczną, - podanie zmiany planu.

19 Pozytywne przykłady korzystania z TIK przez szkołę, nauczycieli i uczniów to np.: - oglądanie prezentacji multimedialnych na lekcjach - ilustrowanie apeli szkolnych fotografiami, muzyką - wyszukiwanie ciekawych konkursów.

20 Uczniowie wskazali pozytywne praktyki korzystania z TIK w szkole, przez nauczycieli oraz przez ich kolegów.

21 Wszystkie dzieci zaprezentowały swoje opinie na forum.

22 Następnie każde dziecko umieściło swój zapisany głos na planszach.

23 Zagadnieniem, które szczególnie zainteresowało uczniów było bezpieczeństwo.

24 Największe kontrowersje wzbudzało u większości osób korzystanie z telefonów komórkowych, a zwłaszcza ich działanie w nieodpowiednich momentach np. dzwonienie podczas lekcji czy apelu szkolnego.

25 Powstał klasowy kodeks 6b zawierający zasady korzystania z TIK.

26 Uczniowie stwierdzili, że spisane zasady nie są czymś nowym w naszej placówce i do tej pory były stosowane. Według dzieci stosowanie TIK w edukacji jest w obecnych czasach nieodzowne i umożliwia zastosowanie różnorodnych metod nauczania. Korzystanie z TIK jest powszechne. Niestety dobre zasady korzystania z niej już nie tak bardzo. Uczniowie chcą upowszechnienia kodeksu pracy z TIK oraz obserwowania jego przestrzegania. Podpozycje zmian będą wprowadzane w miarę potrzeb. Dzieci chcą powrócić do dyskusji na ten temat po upływie I semestru. Uczniowie chcą brać udział w debacie szkolnej. Proponują wybranie delegacji i przedstawienie klasowego kodeksu na forum oraz porównanie go z innymi propozycjami klas.

27 Wnioski z dotychczasowej pracy:
Stworzenie kodeksu klasowego przebiegało bez problemów. Uczniowie klasy szóstej potrafią pracować z TIK, nie sprawia im to trudności. Dzieci rozumieją potrzebę postępowania wg ustalonych zasad, bo gwarantuje im to bezpieczeństwo i właściwe zachowanie wobec innych ludzi oraz sprzętu. W pracy nad programem nie napotkaliśmy problemów, gdyż uczniowie klas szóstych nie maja trudności z korzystaniem z TIK, co usprawnia realizacje tego typu działań.


Pobierz ppt "TWORZENIE KLASOWEGO KODEKSU 6B"

Podobne prezentacje


Reklamy Google