Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja nauczania języka obcego w grupach międzyoddziałowych w Gimnazjum nr 35 Wiesława Sraga dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja nauczania języka obcego w grupach międzyoddziałowych w Gimnazjum nr 35 Wiesława Sraga dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja nauczania języka obcego w grupach międzyoddziałowych w Gimnazjum nr 35 Wiesława Sraga dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy

2 Co wpłynęło na decyzję: ograniczenie liczby godzin wynikające z wdrożenia bonu organizacyjnego – utworzenie dwóch klas o liczebności 23 uczniów oraz dwóch klas o liczebności 27 uczniów, spełnienie oczekiwań rodziców, dbałość o wysoki poziom nauczania,

3 Co wpłynęło na decyzję: spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych: […] w gimnazjum […] podział na grupy jest obowiązkowy m.in. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, jeżeli oddział liczy więcej niż 24 uczniów. Zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów. Przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

4 Podjęte działania: poinformowanie rodziców o sposobie organizacji nauczania języka angielskiego w dwóch klasach pierwszych gimnazjum – utworzenie trzech grup międzyoddziałowych, opracowanie i przeprowadzenie testu, którego wyniki były podstawą zakwalifikowania do odpowiedniej grupy zaawansowania językowego, dostosowanie wymagań w poszczególnych grupach do możliwości uczniów, zorganizowanie imprezy integrującej klasy – wyjazd rekreacyjno-sportowy.

5 Realizacja motywowanie uczniów do udziału w konkursach językowych, praca metodą projektów, przygotowanie do działalności w kole teatralnym anglojęzycznym, motywowanie do komunikowania się w języku angielskim poprzez organizację spotkań z wolontariuszami EVS z WIATRAKA, przygotowanie do realizacji projektu w ramach wymiany międzynarodowej.

6 Realizacja Organizacja zajęć: każdej grupie został przydzielony inny nauczyciel, w planie lekcji zajęcia są zaplanowane w tym samym czasie, zajęcia odbywają się na pierwszych lub ostatnich lekcjach.

7 Wnioski: Mocne strony: różnicowanie stopnia trudności zadań w zależności od możliwości uczniów, przygotowanie oferty na odpowiedni poziom wymagań i wdrażanie zaplanowanych działań, wzmocnienie motywacji do nauki, przełamywanie oporów, większa otwartość na mówienie w grupie najmniej zaawansowanej, spełnienie zaleceń wynikających z prawa oświatowego, zadowolenie rodziców.

8 Wnioski: Słabe strony: dezorganizacja zajęć w przypadku nieobecności jednej z klas w szkole, utrudnienia organizacyjne – wypełnianie dokumentacji, planowanie prac klasowych, niezdrowa rywalizacja między uczniami różnych klas (szczególnie w grupie zaawansowanej), problem z aktywnością w grupie o najniższych umiejętnościach,

9 Dziękuję za uwagę. Życzę inspirujących pomysłów i satysfakcji w trakcie ich realizacji.


Pobierz ppt "Organizacja nauczania języka obcego w grupach międzyoddziałowych w Gimnazjum nr 35 Wiesława Sraga dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google