Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Sami o sobie, czyli demokracja w naszej szkole”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Sami o sobie, czyli demokracja w naszej szkole”"— Zapis prezentacji:

1 „Sami o sobie, czyli demokracja w naszej szkole”
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Małego Księcia w Tarnobrzegu przygotowanej w ramach projektu „Szkoła demokracji”

2 Pytanie 1 Czy uważasz, że w naszej szkole uczniowie w wystarczającym stopniu biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczący społeczności szkolnej?

3 Czy uczniowie w wystarczającym stopniu biorą udział w podejmowaniu decyzji?

4 Pytanie 2 Z działalnością jakich instytucji szkolnych stanowiących forum wymiany opinii i poglądów zetknąłeś/zetknęłaś się w naszej szkole? Samorząd Uczniowski Rzecznik Praw Ucznia Rada Szkoły Rada Rodziców inne (jakie?) ……………………………………………….

5 Jakie instytucje działają w szkole?

6 Pytanie 3 Która z wymienionych instytucji twoim zdaniem powinna działać w naszej szkole? Samorząd Uczniowski Rzecznik Praw Ucznia Rada Szkoły Rada Rodziców inne ……………………………………………………………

7 Jakich instytucji brakuje w szkole?

8 Pytanie 4 Jaki masz pomysł na wprowadzenie nowych form konsultacji i decydowania o szkolnych sprawach przez ogół uczniów szkoły?

9 Pomysły uczniów: Systematyczne spotkania przedstawicieli klas, którzy będą omawiać bieżące sprawy i problemy z życia szkoły. Wyznaczenie nauczyciela, który będzie reprezentantem grona pedagogicznego na spotkaniach przedstawicieli klas. Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet pod koniec każdego półrocza, mających za zadanie zdiagnozować sytuację w szkole oraz pomóc w rozwiązaniu problemów. Wspólne spotkania i wyjścia integracyjne wraz z nauczycielami. Referenda, na których uczniowie wraz z nauczycielami demokratycznie opowiedzą się z wprowadzaniem ważnych zmian w organizacji i funkcjonowaniu pracy szkoły.

10 Pomysły uczniów: Poprawa aktywności samorządu uczniowskiego.
Comiesięczne apele prowadzone przez dyrekcję. Zorganizowanie radiowęzła szkolnego. Zainstalowanie skrzynki na pomysły i problemy uczniów. Stworzenie forum internetowego, na którym każdy z uczniów mógłby wyrazić swoją opinię na temat spraw szkoły. Spotkania wszystkich uczniów i nauczycieli, wspólne debaty na tematy, które są problemem w naszej szkole. Powołanie Rzecznika Praw Ucznia i Rady Rodziców.


Pobierz ppt "„Sami o sobie, czyli demokracja w naszej szkole”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google