Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki Ankiety przeprowadzonej w XIV LO na temat działania Samorządu Uczniowskiego i demokracji w szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki Ankiety przeprowadzonej w XIV LO na temat działania Samorządu Uczniowskiego i demokracji w szkole."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki Ankiety przeprowadzonej w XIV LO na temat działania Samorządu Uczniowskiego i demokracji w szkole.

2 Jak powinien działać Samorząd Uczniowski w szkole?
Uczniowie Nauczyciele „Powinien współpracować ze wszystkimi uczniami, a także szukać u nich porady, jak rozwiązywać problemy’’ „Powinien dbać o prawa uczniów” „Powinien organizować różnego rodzaju imprezy” Powinien być konsekwentny w tym, co robi „Powinien występować z inicjatywą” Należy uwyraźnić działania samorządu Wybierać uczniów, którzy godnie będą reprezentować szkołę Inicjować przedsięwzięcia Współpracować z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów „Bronić praw uczniów” „Powinien działać w interesach uczniów”

3 Co myślisz o działaniu Samorządu Uczniowskiego w naszym liceum ?
Uczniowie Nauczyciele „Nie widać go w działaniu” „Działa w miarę sprawnie, ale w poprzednich latach był lepszy” „Dużo mówią, mało robią” „Nic nie wiem o jego działaniu” „Brakuje mu motywacji” „Nie wywiązuje się z tego, co zaplanował” „Jest nieźle, ale zawsze może być lepiej” „Na co dzień nie widać go” „Obsługuje to, co musi i to przy silnym wsparciu i kontroli ze strony nauczycieli” „Brak zastrzeżeń; Samorząd organizuje wiele szkolnych imprez”

4 Co zmieniłbyś w działaniu obecnego Samorządu Uczniowskiego ?
Nauczyciele Uczniowie „Powinien więcej współpracować z uczniami i zachęcać ich do działań” „Powinien starać się, aby w naszej szkole było więcej rozrywek” „Powinien podejmować działania, które byłyby widoczne dla wszystkich” „A coś w ogóle robią?” Powinien informować o swoich działaniach. Potrzebni właściwi ludzie na właściwych miejscach Pilnie potrzebny entuzjazm „Przewodniczący Samorządu powinien być osobą o wzorowym zachowaniu, zaakceptowaną przez Radę Pedagogiczną” „Większa współpraca z nauczycielami” „Brak zastrzeżeń”

5 Czego pozytywnego dokonał Samorząd w ostatnich latach?
Nauczyciele Uczniowie „Nie wiem, może nie zostało to odpowiednio nagłośnione” Solidna praca sekcji sportowej Prowadzenie imprez okolicznościowych „Wyjazdy krajoznawcze, np. do Warszawy” Akcja krwiodawstwa Wyjścia „po kulturę” „Organizacja debat klasowych” Współpraca z WOŚP Zorganizowanie debat oksfordzkich, „Maratonu Azorskiego”, „Dni Kopernikańskich” Przywrócenie automatu do kawy Reprezentowanie szkoły na targach edukacyjnych Wznowienie działania radia szkolnego

6 Jak wg Ciebie powinna wyglądać demokracja w szkole i jak oceniasz respektowanie zasad demokracji w XIV LO? Uczniowie Nauczyciele „Uczniowie powinni mieć więcej praw” „Powinno być dużo ankiet, sond, aby można było poznać opinie wszystkich uczniów na dany temat” „Nie da się w szkole wprowadzić demokracji” „Demokratyczny wybór Samorządu Uczniowskiego” „Demokracja musi być siłą rzeczy ograniczona, inaczej prawa wyrugowałyby obowiązki” „Prawo większości jest respektowane w XIV LO” „Obustronny szacunek między uczniami i nauczycielami” „Uczniowie mogą negocjować z nauczycielami różne kwestie, ale z zachowaniem kultury osobistej

7 Jakie zmiany zaproponowałbyś (możliwe do zrealizowania) w funkcjonowaniu XIV LO?
Uczniowie Nauczyciele „Więcej wycieczek klasowych bądź wyjazdów kilkudniowych” Powinno być więcej kół zainteresowań „Powinno być większe zrozumienie dla wszystkich uczniów” „Więcej inicjatyw uczniowskich” „Otworzyć bramkę od strony Makowskiego” „Zmiany dotyczące wyboru władz Samorządu (kryteria dopuszczenia kandydata, możliwość odwołania ze stanowiska)” „Lepsze informowanie o bieżącym życiu szkoły” „Zmiany na chwilę obecną wydają się niemożliwe do zrealizowania”

8 Z jakimi instytucjami wg Ciebie XIV LO mogłoby połączyć swoje działania, aby ułatwić i uatrakcyjnić uczniom zdobywanie wiedzy, rozwój, rozrywkę? Uczniowie Nauczyciele Uniwersytet Pedagogiczny i inne krakowskie uczelnie „Z biurami podróży” „Z innymi krakowskimi szkołami w związku z różnego rodzaju zawodami, konkursami (nie tylko sportowymi)” „Obecne formy współpracy są wystarczające” „Szkoły wyższe, biblioteki, IPN itp.” „Muzeum Historyczne m. Krakowa, Muzeum Narodowe, Krakowskie Biuro Festiwalowe” „Pierwsze pytanie: Czy uczniowie tego chcą? Warto ich o to najpierw zapytać” „Domy kultury, kluby sportowe, instytucje charytatywne”

9 Jakie formy rozrywki, formy poszerzania wiedzy oraz działania stymulujące rozwój spotkałyby się z dobrym przyjęciem ze strony uczniów XIV LO? Uczniowie Nauczyciele „Częstsze wyjścia do muzeów / kin / na wykłady” Wycieczki zagraniczne „Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami” „Zwiedzanie różnego rodzaju zabytków (wycieczki)” „Trzeba wszystkiego spróbować” „Nic by z tego nie wyszło, bo uczniom się nie chce” „Koła zainteresowań” „Jak wyżej” (czyli czy uczniowie tego chcą?) „Więcej konkursów, które spajałyby społeczność XIV LO” „Spotkania z politykami” „Wyjścia do kin, teatrów, na wykłady”

10 Czy uważasz, że Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców powinny ze sobą współpracować? Tak/nie – dlaczego? Uczniowie Nauczyciele „Rodzice są pomocni i mogą pomóc w realizacji nowych pomysłów” „Razem mogliby poszerzyć możliwości działania szkoły” „Byłoby mniej konfliktów” Tak, ale żeby żadna ze ston nie narzucała swoich pomysłów (demokracja i współpraca) „Niektóre uroczystości wymagają obecności rodziców, np. studniówka” „Rada Rodziców finansuje niektóre działania Samorządu Uczniowskiego” „Tak, bo to zwiększa poczucie odpowiedzialności rodziców za szkołę i integruje ich z nią”

11 Reasumując… Występuje zgodność między uczniami i nauczycielami co do celów działania Samorządu Uczniowskiego Nauczyciele są bardziej niż uczniowie skłonni do ograniczania demokracji; w jaśniejszych barwach widzą przestrzeganie praw uczniów Zarówno uczniowie jak i nauczyciele dostrzegają pozytywne efekty działań Samorządu (wymieniają je) Uczniowie są bardziej niż nauczyciele krytyczni w ocenie działań obecnego Samorządu

12 Wnioski do dalszej pracy:
Lepiej informować o dokonaniach Samorządu Uczniowskiego Poprawić jakość komunikacji między władzami Samorządu a pozostałymi uczniami oraz nauczycielami (informować, ale też pytać i słuchać) Uczniowie są mało zmotywowani do pracy, potrzebują lepszej motywacji ze strony nauczycieli Pomysły „na papierze” powinny być wcielane w życie Zwiększyć liczbę kół zainteresowań, konkursów (z atrakcyjnymi nagrodami!), wycieczek klasowych i szkolnych, wyjść do kina, teatru, muzeum, na wykłady Poprawić jakość współpracy z różnymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi W większym stopniu włączyć rodziców w działania podejmowane w szkole


Pobierz ppt "Wyniki Ankiety przeprowadzonej w XIV LO na temat działania Samorządu Uczniowskiego i demokracji w szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google