Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki Ankiety przeprowadzonej w XIV LO na temat działania Samorządu Uczniowskiego i demokracji w szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki Ankiety przeprowadzonej w XIV LO na temat działania Samorządu Uczniowskiego i demokracji w szkole."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki Ankiety przeprowadzonej w XIV LO na temat działania Samorządu Uczniowskiego i demokracji w szkole.

2 Jak powinien działać Samorząd Uczniowski w szkole? Powinien współpracować ze wszystkimi uczniami, a także szukać u nich porady, jak rozwiązywać problemy Powinien dbać o prawa uczniów Powinien organizować różnego rodzaju imprezy Powinien być konsekwentny w tym, co robi Powinien występować z inicjatywą UczniowieNauczyciele Należy uwyraźnić działania samorządu Wybierać uczniów, którzy godnie będą reprezentować szkołę Inicjować przedsięwzięcia Współpracować z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów Bronić praw uczniów Powinien działać w interesach uczniów

3 Co myślisz o działaniu Samorządu Uczniowskiego w naszym liceum ? Nauczyciele Nie widać go w działaniu Działa w miarę sprawnie, ale w poprzednich latach był lepszy Dużo mówią, mało robią Nic nie wiem o jego działaniu Brakuje mu motywacji Nie wywiązuje się z tego, co zaplanował Uczniowie Jest nieźle, ale zawsze może być lepiej Na co dzień nie widać go Obsługuje to, co musi i to przy silnym wsparciu i kontroli ze strony nauczycieli Brak zastrzeżeń; Samorząd organizuje wiele szkolnych imprez

4 Co zmieniłbyś w działaniu obecnego Samorządu Uczniowskiego ? Powinien więcej współpracować z uczniami i zachęcać ich do działań Powinien starać się, aby w naszej szkole było więcej rozrywek Powinien podejmować działania, które byłyby widoczne dla wszystkich A coś w ogóle robią? Powinien informować o swoich działaniach. Uczniowie Nauczyciele Potrzebni właściwi ludzie na właściwych miejscach Pilnie potrzebny entuzjazm Przewodniczący Samorządu powinien być osobą o wzorowym zachowaniu, zaakceptowaną przez Radę Pedagogiczną Większa współpraca z nauczycielami Brak zastrzeżeń

5 Czego pozytywnego dokonał Samorząd w ostatnich latach? Współpraca z WOŚP Zorganizowanie debat oksfordzkich, Maratonu Azorskiego, Dni Kopernikańskich Przywrócenie automatu do kawy Reprezentowanie szkoły na targach edukacyjnych Wznowienie działania radia szkolnego Uczniowie Nauczyciele Nie wiem, może nie zostało to odpowiednio nagłośnione Solidna praca sekcji sportowej Prowadzenie imprez okolicznościowych Wyjazdy krajoznawcze, np. do Warszawy Akcja krwiodawstwa Wyjścia po kulturę Organizacja debat klasowych

6 Jak wg Ciebie powinna wyglądać demokracja w szkole i jak oceniasz respektowanie zasad demokracji w XIV LO? Uczniowie powinni mieć więcej praw Powinno być dużo ankiet, sond, aby można było poznać opinie wszystkich uczniów na dany temat Nie da się w szkole wprowadzić demokracji UczniowieNauczyciele Demokratyczny wybór Samorządu Uczniowskiego Demokracja musi być siłą rzeczy ograniczona, inaczej prawa wyrugowałyby obowiązki Prawo większości jest respektowane w XIV LO Obustronny szacunek między uczniami i nauczycielami Uczniowie mogą negocjować z nauczycielami różne kwestie, ale z zachowaniem kultury osobistej

7 Jakie zmiany zaproponowałbyś (możliwe do zrealizowania) w funkcjonowaniu XIV LO? Więcej wycieczek klasowych bądź wyjazdów kilkudniowych Powinno być więcej kół zainteresowań Powinno być większe zrozumienie dla wszystkich uczniów Więcej inicjatyw uczniowskich Otworzyć bramkę od strony Makowskiego UczniowieNauczyciele Zmiany dotyczące wyboru władz Samorządu (kryteria dopuszczenia kandydata, możliwość odwołania ze stanowiska) Lepsze informowanie o bieżącym życiu szkoły Zmiany na chwilę obecną wydają się niemożliwe do zrealizowania

8 Z jakimi instytucjami wg Ciebie XIV LO mogłoby połączyć swoje działania, aby ułatwić i uatrakcyjnić uczniom zdobywanie wiedzy, rozwój, rozrywkę? Uniwersytet Pedagogiczny i inne krakowskie uczelnie Z biurami podróży Z innymi krakowskimi szkołami w związku z różnego rodzaju zawodami, konkursami (nie tylko sportowymi) Uczniowie Nauczyciele Obecne formy współpracy są wystarczające Szkoły wyższe, biblioteki, IPN itp. Muzeum Historyczne m. Krakowa, Muzeum Narodowe, Krakowskie Biuro Festiwalowe Pierwsze pytanie: Czy uczniowie tego chcą? Warto ich o to najpierw zapytać Domy kultury, kluby sportowe, instytucje charytatywne

9 Jakie formy rozrywki, formy poszerzania wiedzy oraz działania stymulujące rozwój spotkałyby się z dobrym przyjęciem ze strony uczniów XIV LO? Częstsze wyjścia do muzeów / kin / na wykłady Wycieczki zagraniczne Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami Zwiedzanie różnego rodzaju zabytków (wycieczki) Trzeba wszystkiego spróbować Nic by z tego nie wyszło, bo uczniom się nie chce UczniowieNauczyciele Koła zainteresowań Jak wyżej (czyli czy uczniowie tego chcą?) Więcej konkursów, które spajałyby społeczność XIV LO Spotkania z politykami Wyjścia do kin, teatrów, na wykłady

10 Czy uważasz, że Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców powinny ze sobą współpracować? Tak/nie – dlaczego? Rodzice są pomocni i mogą pomóc w realizacji nowych pomysłów Razem mogliby poszerzyć możliwości działania szkoły Byłoby mniej konfliktów Tak, ale żeby żadna ze ston nie narzucała swoich pomysłów (demokracja i współpraca) UczniowieNauczyciele Niektóre uroczystości wymagają obecności rodziców, np. studniówka Rada Rodziców finansuje niektóre działania Samorządu Uczniowskiego Tak, bo to zwiększa poczucie odpowiedzialności rodziców za szkołę i integruje ich z nią

11 Reasumując… Występuje zgodność między uczniami i nauczycielami co do celów działania Samorządu UczniowskiegoWystępuje zgodność między uczniami i nauczycielami co do celów działania Samorządu Uczniowskiego Nauczyciele są bardziej niż uczniowie skłonni do ograniczania demokracji; w jaśniejszych barwach widzą przestrzeganie praw uczniówNauczyciele są bardziej niż uczniowie skłonni do ograniczania demokracji; w jaśniejszych barwach widzą przestrzeganie praw uczniów Zarówno uczniowie jak i nauczyciele dostrzegają pozytywne efekty działań Samorządu (wymieniają je)Zarówno uczniowie jak i nauczyciele dostrzegają pozytywne efekty działań Samorządu (wymieniają je) Uczniowie są bardziej niż nauczyciele krytyczni w ocenie działań obecnego SamorząduUczniowie są bardziej niż nauczyciele krytyczni w ocenie działań obecnego Samorządu

12 Wnioski do dalszej pracy: Lepiej informować o dokonaniach Samorządu UczniowskiegoLepiej informować o dokonaniach Samorządu Uczniowskiego Poprawić jakość komunikacji między władzami Samorządu a pozostałymi uczniami oraz nauczycielami (informować, ale też pytać i słuchać)Poprawić jakość komunikacji między władzami Samorządu a pozostałymi uczniami oraz nauczycielami (informować, ale też pytać i słuchać) Uczniowie są mało zmotywowani do pracy, potrzebują lepszej motywacji ze strony nauczycieli Uczniowie są mało zmotywowani do pracy, potrzebują lepszej motywacji ze strony nauczycieli Pomysły na papierze powinny być wcielane w życiePomysły na papierze powinny być wcielane w życie Zwiększyć liczbę kół zainteresowań, konkursów (z atrakcyjnymi nagrodami!), wycieczek klasowych i szkolnych, wyjść do kina, teatru, muzeum, na wykłady Zwiększyć liczbę kół zainteresowań, konkursów (z atrakcyjnymi nagrodami!), wycieczek klasowych i szkolnych, wyjść do kina, teatru, muzeum, na wykłady Poprawić jakość współpracy z różnymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymiPoprawić jakość współpracy z różnymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi W większym stopniu włączyć rodziców w działania podejmowane w szkoleW większym stopniu włączyć rodziców w działania podejmowane w szkole


Pobierz ppt "Wyniki Ankiety przeprowadzonej w XIV LO na temat działania Samorządu Uczniowskiego i demokracji w szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google