Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I RODZICÓW OBSZARY WSPÓŁPRACY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁPRACA SZKOŁY I RODZICÓW OBSZARY WSPÓŁPRACY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁPRACA SZKOŁY I RODZICÓW OBSZARY WSPÓŁPRACY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki w Łodzi

2 Współpraca z rodzicami to wsparcie dydaktyczne dla szkoły Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci Dzieci o wiele dłużej uczą się w domu niż w szkole

3 Obszary współpracy Opieka i wychowanie Klimat szkoły Ekonomia Zarządzanie

4 Czy nasza szkoła jest zdrowa? - Badanie pracy szkoły za pomocą róży diagnostycznej zdrowotność szkoły ustala się oceniając jej funkcjonowanie w 4 podstawowych wymiarach. Oceny dokonują rodzice, uczniowie i nauczyciele. Dla każdego wymiaru układa się zestaw 10 pytań. Odpowiedzi są punktowane w przedziale 0-3pkt. Wynik punktowy obrazujemy w sposób graficzny wykorzystując różę diagnostyczną. W środku róży znajduje się początek skali dla wszystkich ramion. Każdy zespół zaznacza sumę uzyskanych punktów na ramionach róży łącząc je i uzyskując czworobok. Każda z grup wskazuje działania naprawcze, które uwzględnia się w tworzeniu programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły Dążymy do sytuacji w której róża ma kształt kwadratu.

5 Efekty wspólnych działań

6 Opieka i wychowanie Zaangażowanie rodziców w: - projektowanie działań wychowawczych i profilaktycznych - współpracę z nauczycielami podczas imprez szkolnych i uroczystości, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych - wspieranie prowadzonej w szkole pomocy dla uczniów

7 Wspólne działania wychowawcze i profilaktyczne Badanie satysfakcji rodziców z działań podjętych przez szkołę Zbieranie opinii rodziców na temat współczesnej młodzieży, jej problemów i potrzeb Organizowanie spotkań i prelekcji wspierających rodziców w procesie wychowania

8 Wspólne imprezy integracyjne Co roku w okresie karnawału uczniowie i rodzice wspólnie z nauczycielami bawią się na szkolnej biesiadzie. Cała szkoła staje się tego dnia jedną wielką wspólnotą.

9 Wspólne wyprawy z Klubem Europejskim Wyjazdy organizowane przez Klub Europejski wyróżniają się od innych tym, że pozostawiaj wiele wspaniałych wspomnień związanych i z ludźmi i miejscami. Pozwalają na poznawanie innych systemów edukacji, nawiązywanie znajomości z uczniami ze szkół w całej Europie.

10 Przygotowanie do życia w społeczeństwie - Dni Wiosny w Europie Cykliczne imprezy organizowane pod hasłem - Dzień Wiosny w Europie to nie tylko okazja, aby uczniowie mogli podzielić się swoimi pomysłami oraz sugestiami dotyczącymi współczesnych zagadnień. To nie tylko zachęta do aktywnego obywatelstwa. To również szansa dla uczniów, młodych, kreatywnych ludzi do skonfrontowania swoich poglądów z poglądami bardziej doświadczonych w tym samorządowców i rodziców.

11 Wspólne budowanie szkolnych tradycji Promowanie uzdolnień uczniów poprzez: Przyznawanie najlepszemu absolwentowi naszego Gimnazjum w danym roku szkolnym statuetki PRIMUS INTER PARES Organizowanie imprez promujących talenty uczniów i ich zainteresowania

12 Klimat szkoły Partnerstwo rodziców i szkoły skutkuje: - życzliwą i przyjazną atmosferą - dostrzeganiem uzdolnień i postępów uczniów - właściwym przygotowaniem do życia w społeczeństwie - poczuciem bezpieczeństwa i akceptacji - przestrzeganiem przyjętych praw i norm - uwrażliwieniem na potrzeby innych

13 Ekonomia Pozyskiwanie środków na: - realizację projektów edukacyjnych - doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne - pomoc osobom potrzebującym wsparcia oraz - pomoc w pracach modernizacyjnych, remontowych, drobnych naprawach, transporcie

14 Zarządzanie Współpraca (konsultacje, propozycje rozwiązań) w zakresie: - organizacji pracy szkoły; zajęcia pozalekcyjne, imprezy klasowe i szkolne - realizacji ciekawych inicjatyw rodziców i uczniów - rozwiązywania pojawiających się problemów edukacyjnych i wychowawczych

15 Co robić aby współpraca układała się pomyślnie? Działać opierając się na filozofii partnerstwa Dokonać oceny funkcjonowania szkoły (w określonych obszarach) przez rodziców, uczniów, nauczycieli Wskazać mocne i słabe strony szkoły Porównać oceny dokonane przez każdą z grup Wskazać działania naprawcze, uwzględnić je w budowie programu wychowawczego i profilaktycznego Systematycznie i skutecznie realizować działania naprawcze przy udziale uczniów, rodziców, nauczycieli Prowadzić monitoring podjętych działań Okresowo ponawiać diagnozy

16 Dziękuję za uwagę Anna Stelmasiak Opracowano we współpracy z wicedyrektorem gimnazjum Iwoną Binda-Polak


Pobierz ppt "WSPÓŁPRACA SZKOŁY I RODZICÓW OBSZARY WSPÓŁPRACY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google