Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Szkoła z klasą 2.0 Edycja 2011/2012. Cele projektu Celem Programu jest promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Szkoła z klasą 2.0 Edycja 2011/2012. Cele projektu Celem Programu jest promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Szkoła z klasą 2.0 Edycja 2011/2012

2 Cele projektu Celem Programu jest promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (dalej: TIK) oraz udoskonalanie kodeksu dobrych praktyk dotyczących korzystania z TIK zarówno na terenie szkoły, jak i w całości procesu nauczania. Udostępnianie BAZY 2.0 z poradnikami, zadaniami, doświadczeniami, scenariuszami zajęć, projektami oraz katalogiem dobrych praktyk. Szkoły zgłoszone do Programu mogą ubiegać się o Certyfikat Szkoły 2.0. Szkoły zgłoszone do Programu mogą ubiegać się o Certyfikat Szkoły 2.0.

3 Kiedy można uzyskać Certyfikat? Gdy wszystkie zadania w programie zostaną terminowo zrealizowane i udokumentowane poprzez opisy zamieszczane na platformie Szkoła z klasą 2.0 dla nauczycieli, a w szkole dodatkowo będzie prowadzony przynajmniej jeden blog uczniowski zawierający relację ze wszystkich przeprowadzonych działań, zaproponowanych pomysłów i wypracowanych rozwiązań.

4 Jak długo trwa projekt? Program trwa od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.

5 Podstawowe zadania do wykonania Przydzielane są na dwa semestry, w czasie których wykonywane są zadania przez Nauczycieli biorących udział w Programie zgodnie z wyznaczonym harmonogramem Programu http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero

6 Zadania dla Dyrektora szkoły Spośród dostępnych propozycji Dyrektor wybiera dwa obszary związane z TIK, które będzie wdrażał lub rozwijał w szkole Spośród dostępnych propozycji Dyrektor wybiera dwa obszary związane z TIK, które będzie wdrażał lub rozwijał w szkole Wstępne propozycje: Udostępnienie Wi-Fi na terenie całej szkoły (rozbudowa istniejącej sieci) Udostępnienie platformy zdalnego nauczania (e-learningowej) jako wsparcie zajęć dydaktycznych

7 Aktywność uczniów Wybrani uczniowie zespołów uczniowskich biorących udział w Projekcie, będą dodatkowo wypowiadać się na blogach W obu semestrach ważna będzie aktywność na blogach w postaci systematycznego dokonywania wpisów z własnej działalności oraz komentowania działań innych – odpowiedzialni opiekunowie wyżej wymienionych uczniów Wybrani uczniowie zespołów uczniowskich biorących udział w Projekcie, będą dodatkowo wypowiadać się na blogach W obu semestrach ważna będzie aktywność na blogach w postaci systematycznego dokonywania wpisów z własnej działalności oraz komentowania działań innych – odpowiedzialni opiekunowie wyżej wymienionych uczniów

8 Działania w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0

9 Zadanie na I semestr Stworzenie Szkolnego Kodeksu dotyczącego zasad korzystania z TIK w nauczaniu i uczeniu się.

10 Zadanie na II semestr Stosowanie wypracowanych zasad Kodeksu, realizując uczniowskie projekty edukacyjne na lekcjach różnych przedmiotów lub w ramach programu wychowawczego szkoły.

11 Debaty klasowe Poprzedzają debaty szkolne, Wypracowują propozycje zasad do Kodeksu 2.0 z uwzględnieniem siedmiu punktów Kodeksu Uczestnicy: uczniowie zespołów uczniowskich biorących udział w Projekcie wraz z Nauczycielem I semestr

12 Debata szkolna Wypracowanie ostatecznego kształtu zasad do Kodeksu 2.0 – TIK w nauczaniu i uczeniu się, w oparciu o wnioski wypracowane w debatach klasowych Wypracowanie ostatecznego kształtu zasad do Kodeksu 2.0 – TIK w nauczaniu i uczeniu się, w oparciu o wnioski wypracowane w debatach klasowych Uczestnicy: przedstawiciele zespołów uczniowskich, uczniowie prowadzący blogi, zarejestrowani nauczyciele, dyrektor szkoły, koordynator projektu oraz wszyscy chętni Uczestnicy: przedstawiciele zespołów uczniowskich, uczniowie prowadzący blogi, zarejestrowani nauczyciele, dyrektor szkoły, koordynator projektu oraz wszyscy chętni I semestr

13 Zadanie TIK - Testowanie Kodeksu Testowanie i wprowadzenie w życie zasad Kodeksu na lekcji i w domu, W ramach prowadzonych zajęć wszyscy nauczyciele wprowadzają pilotażowo przyjęte reguły szkolnego Kodeksu, zapoznają z nimi uczniów i Rodziców – notują uwagi jak działa Kodeks w praktyce, Postulaty zgłasza również Dyrektor, Samorząd Uczniowski, rodzice I semestr

14 Wykorzystanie przez nauczycieli na zajęciach nowych technologii i dokumentowanie tego Wykorzystanie przez nauczycieli na zajęciach nowych technologii i dokumentowanie tegoUwaga: Dotyczy to wszystkich nauczycieli – uczniowie na blogach komentują i ustosunkowują się do naszych działań – czy stosujemy wypracowane zasady Kodeksu – Wypracowane zasady będą przedstawione Radzie Pedagogicznej w miesiącu styczniu, a wcześniej na naszej stronie www.krolowka.com Dotyczy to wszystkich nauczycieli – uczniowie na blogach komentują i ustosunkowują się do naszych działań – czy stosujemy wypracowane zasady Kodeksu – Wypracowane zasady będą przedstawione Radzie Pedagogicznej w miesiącu styczniu, a wcześniej na naszej stronie www.krolowka.com I semestr Zadanie TIK - Testowanie Kodeksu

15 Projekty edukacyjne TIK Realizowanie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii Realizowanie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii II semestr

16 Szkolne festiwale Podsumowanie całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli. Podsumowanie całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli. Jest to publiczna prezentacja zrealizowanych projektów edukacyjnych w postaci: animacji, filmów, prezentacji, albumów, strony internetowej itp. Jest to publiczna prezentacja zrealizowanych projektów edukacyjnych w postaci: animacji, filmów, prezentacji, albumów, strony internetowej itp. II semestr

17 Prosimy wszystkich nauczycieli o poinformowanie klas o Projekcie Szkoła z klasą 2.0 i do aktywnego włączenia się w stosowanie TIK na wszystkich zajęciach szkolnych

18 Na bieżąco informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej Dla nauczycieli uczestniczących w projekcie Dział DOKUMENTY po uprzednim zalogowaniu jako nauczyciel3lo

19 Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero www.krolowka.com Więcej szczegółów pod koniec stycznia Więcej szczegółów pod koniec stycznia


Pobierz ppt "Projekt Szkoła z klasą 2.0 Edycja 2011/2012. Cele projektu Celem Programu jest promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google