Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT KOŃCOWY Projekt: „Rozwój infrastruktury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie ochrony powietrza w wyniku termomodernizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT KOŃCOWY Projekt: „Rozwój infrastruktury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie ochrony powietrza w wyniku termomodernizacji."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT KOŃCOWY Projekt: „Rozwój infrastruktury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie ochrony powietrza w wyniku termomodernizacji oraz tworzenia systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń”

2 Informacje nt. projektu
„Rozwój infrastruktury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie ochrony powietrza w wyniku termomodernizacji oraz tworzenia systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.” Oś priorytetowa: 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie: 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Umowa o dofinansowanie: WPW.I /2010 Beneficjent: Inspekcja Ochrony Środowiska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

3 Kamienie milowe 2010 2011 2012 2013 Rozpoczęcie realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: Maj 2010 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie: Wrzesień r. Podpisanie umowy o dofinansowanie: Grudzień 2010 r. Zakończenie realizacji projektu: Grudzień 2013 r.

4 Dane finansowe Całkowita wartość projektu 6 693 494,82 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,11 PLN Dofinansowanie ze środków budżetu państwa ,71 PLN

5 Cele projektu Poprawa efektywności energetycznej siedziby WIOŚ w Bydgoszczy Zmodernizowanie i rozbudowa systemu pomiaru zanieczyszczeń w miastach i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń Poprawa jakości i funkcjonalności infrastruktury pomiarowo-badawczej w zakresie ochrony powietrza WIOŚ w Bydgoszczy, poprzez: Modernizację i rozbudowę automatycznych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza Doposażenie laboratorium w aparaturę kontrolno – pomiarową do badań zanieczyszczeń powietrza Obniżenie kosztów utrzymania siedziby WIOS w Bydgoszczy Poprawa wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego

6 Zakres rzeczowy Modernizacja i rozbudowa automatycznych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza Doposażenie laboratorium WIOŚ w aparaturę kontrolno – pomiarową do badań zanieczyszczeń powietrza Zakup i zainstalowanie tablic elektronicznych informujących o jakości powietrza Termomodernizacja budynku siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

7 Zakres rzeczowy Modernizacja i rozbudowa automatycznych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza automatyczne stacje pomiarowe wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem (szt. 3) analizatory SO2, Nox, CO, O3 (szt. 11) pyłomierz automatyczny PM10 (szt. 1) przystawki do separacji frakcji lotnych i nielotnych w pyle PM10 (szt. 3) pobornik PM10 ze zmieniaczem kaset (szt. 1) pyłomierz automatyczny PM2,5 (szt. 1) mobilna stacja pomiarowa (szt. 1) kontenery pomiarowe (szt. 2)

8 Zakres rzeczowy Doposażenie laboratorium WIOŚ w aparaturę kontrolno – pomiarową do badań zanieczyszczeń powietrza zestawy ciśnieniowe do sączenia prób (szt. 3) zmywarka do szkła laboratoryjnego (szt. 1) chromatografy cieczowe (szt. 2) suszarki laboratoryjne (szt. 3) łaźnie wodne (szt. 2) łaźnia ultradźwiękowa z wytrząsaniem (szt. 1) szafa termostatyczna (szt. 1) biurety automatyczne (3 zestawy) przenośne stacje meteorologiczne (2 zestawy) doposażenie chromatografu jonowego (szt. 1)

9 Zakres rzeczowy Zakup i zainstalowanie tablic elektronicznych informujących o jakości powietrza Telebim zainstalowany przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy, na budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli Telebim zainstalowany przy ul. Wały gen. Sikorskiego 23 w Toruniu, Telebim zainstalowany przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku,

10 Zakres rzeczowy Termomodernizacja budynku siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

11 Zakres rzeczowy Termomodernizacja budynku siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

12 Zakres rzeczowy Termomodernizacja budynku siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

13 Zakres rzeczowy Termomodernizacja budynku siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

14 Zakres rzeczowy Termomodernizacja budynku siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

15 Zakres rzeczowy Termomodernizacja budynku siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

16 Zakres rzeczowy Termomodernizacja budynku siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

17 Zakres rzeczowy Termomodernizacja budynku siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

18 Promocja projektu zorganizowanie konferencji promujących projekt
zakup gadżetów promujących projekt wydawnictwa (broszury, foldery, ulotki, druki okolicznościowe, wizytówki, etykiety samoprzylepne, materiały drukowane) i ich upowszechnienie zakup tablic informacyjnych, które po zakończeniu projektu mają pełnić funkcję tablic pamiątkowych utworzenie podstrony internetowej informującej o projekcie i źródłach jego finansowania

19 Zamówienia publiczne Dialog konkurencyjny dla zadania
Termomodernizacja budynku siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Przetarg nieograniczony dla zadań Modernizacja i rozbudowa automatycznych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza Doposażenie laboratorium WIOŚ w aparaturę kontrolno – pomiarową do badań zanieczyszczeń powietrza Zakup i zainstalowanie tablic elektronicznych informujących o jakości powietrza oraz zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadań, których wartość nie przekracza 14 tys. euro.

20 Wskaźniki produktu Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika
Liczba obiektów objętych termomodernizacją 1 szt. Liczba utworzonych systemów pomiaru zanieczyszczeń

21 Wskaźniki rezultatu Wartość wskaźnika Nazwa wskaźnika
Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych 97,100 MWh/rok Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla 46,090 tony/rok

22 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "RAPORT KOŃCOWY Projekt: „Rozwój infrastruktury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie ochrony powietrza w wyniku termomodernizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google