Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w ramach realizacji projektu POIŚ Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w ramach realizacji projektu POIŚ Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez."— Zapis prezentacji:

1 Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w ramach realizacji projektu POIŚ Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska… Anna Katarzyna Wiech Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Tomasz Frączkowski Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące, Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Zakres rzeczowy projektu POIiŚ: monitoring powietrza atmosferycznego W ramach projektu POIiŚ wzmocniono potencjał techniczny aparatury do monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce o: -poborniki pyłu HVS (wysokoprzepływowy) PM szt. -poborniki pyłu LVS (niskoprzepływowy) PM szt. -automatyczne mierniki pyłu zawieszonego do pomiaru PM szt. -analizatory rtęci gazowej - 4 szt. -analizator ozonu - 1 szt. -urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej - 2 szt. Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

3 Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, Analizatory automatyczne do pomiarów pyłu PM2.5, rtęci w fazie gazowej i ozonu

4 Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, urządzenie do pomiaru depozycji całkowitej

5 Głowice poborników pyłu zainstalowane w stacji pomiarowej WIOŚ Warszawa, Puszcza Kampinoska 05Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Pobornik pyłu PM10 – stacja pomiarowa WIOŚ Warszawa ul. Kondratowicza na Targówku

6 Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące w zakresie badań powietrza atmosferycznego W celu wzmocnienia nadzoru nad systemem monitoringu powietrza w Polsce w styczniu 2011r. zostało utworzone w strukturach DMIŚ GIOŚ Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące w zakresie powietrza atmosferycznego …co stanowi wypełnienie zobowiązań dotyczących wdrożenia w kraju członkowskim systemu zapewnienia i kontroli jakości (QA/QC) w monitoringu powietrza zapisanych w dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) KLRiW zostało włączone do Unijnej Sieci Krajowych Laboratoriów Referencyjnych w zakresie powietrza atmosferycznego (AQUILA) z siedzibą w JRC w Isprze: Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

7 Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące z siedzibą w Krakowie Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

8 Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko zakupiono na potrzeby Laboratorium dwa kalibracyjne specjalistyczne samochody do obsługi laboratorium regionalnego z mobilnym wyposażeniem

9 Wyposażenie samochodów stanowią: Referencyjny pobornik pyłu zawieszonego: Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

10 Sekwencyjny pobornik pyłu zawieszonego: Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

11 Analizator węglowodorów BTX: Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

12 Przewoźny kontener do pomiarów terenowych: Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

13 Zadania Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego Zapewnienie regionalnym sieciom pomiarowym spójności pomiarowej w zakresie monitoringu jakości powietrza poprzez certyfikację wzorców roboczych (np. wzorce gazowe w butlach, generatory i analizatory ozonu) Działalność w zakresie kontroli jakości sprzętu polowego Kontrole w terenie z wykorzystaniem niezależnych wzorców Sprawdzanie pomocniczego sprzętu pomiarowego, np. przepływomierzy, czujników temperatury i ciśnienia ze stacji monitoringu Szkolenia i doradztwo Udział w krajowych porównaniach harmonizacyjnych Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

14 Sposób realizacji zadań KLRiW Organizacja interkalibracji dla zanieczyszczeń gazowych – SO 2, CO, NO x, O 3, a także C 6 H 6 Kalibracje na stacjach wraz ze sprawdzeniem układu poboru prób Interkalibracje pyłu PM10 i PM2.5 Przeprowadzenie badań równoważności dla pyłu PM10 i PM2.5 Szkolenia dla operatorów wojewódzkich sieci monitoringu powietrza (WIOŚ) Sprawdzenia kalibratorów i wzorców gazowych Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

15 Terenowe badania porównawcze dla pomiarów pyłu PM10 i PM2,5 Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

16 Efekt projektu – wzmocnienie systemu pomiarów i ocen jakości powietrza Zakupiona w ramach POIiŚ aparatura do pomiaru zanieczyszczeń powietrza spełnia wymagania norm określających referencyjne lub równoważne z referencyjnymi metody prowadzenia pomiarów, tj.: dla automatycznych pomiarów pyłu PM2.5 norma PN-EN dla pomiarów pyłu zawieszonego PM10 norma PN-EN i pyłu PM2.5 norma PN-EN dla automatycznych pomiarów ozonu: norma PN-EN dla automatycznych pomiarów rtęci: pomiar całkowitej rtęci w fazie gazowej wg. wskazań dyrektywy CAFE dla pomiarów depozycji: pomiar depozycji całkowita wg. wskazań dyrektywy CAFE Nowoczesna aparatura zakupiona w ramach projektu pozwoli zapewnić dane o jakości powietrza na odpowiednim poziomie jakości, co oznacza lepsze wypełnianie ustawowych zadań Państwowego Monitoringu Środowiska zawartych w przepisach prawa krajowego i Wspólnotowego, w szczególności w dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

17 Dziękuję za uwagę! Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI


Pobierz ppt "Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w ramach realizacji projektu POIŚ Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google