Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Fundusz Spójności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Fundusz Spójności"— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Fundusz Spójności Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w ramach realizacji projektu POIŚ „Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska…” Anna Katarzyna Wiech Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Tomasz Frączkowski Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące, Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

2 Zakres rzeczowy projektu POIiŚ: monitoring powietrza atmosferycznego
W ramach projektu POIiŚ wzmocniono potencjał techniczny aparatury do monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce o: poborniki pyłu HVS (wysokoprzepływowy) PM szt. poborniki pyłu LVS (niskoprzepływowy) PM szt. automatyczne mierniki pyłu zawieszonego do pomiaru PM szt. analizatory rtęci gazowej - 4 szt. analizator ozonu - 1 szt. urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej - 2 szt. 02 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

3 Analizatory automatyczne do pomiarów pyłu PM2
Analizatory automatyczne do pomiarów pyłu PM2.5, rtęci w fazie gazowej i ozonu 03 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

4 urządzenie do pomiaru depozycji całkowitej
04 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

5 Głowice poborników pyłu zainstalowane w stacji pomiarowej WIOŚ Warszawa, Puszcza Kampinoska
Pobornik pyłu PM10 – stacja pomiarowa WIOŚ Warszawa ul. Kondratowicza na Targówku 05 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

6 Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące w zakresie badań powietrza atmosferycznego
W celu wzmocnienia nadzoru nad systemem monitoringu powietrza w Polsce w styczniu 2011r. zostało utworzone w strukturach DMIŚ GIOŚ Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące w zakresie powietrza atmosferycznego …co stanowi wypełnienie zobowiązań dotyczących wdrożenia w kraju członkowskim systemu zapewnienia i kontroli jakości (QA/QC) w monitoringu powietrza zapisanych w dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) KLRiW zostało włączone do Unijnej Sieci Krajowych Laboratoriów Referencyjnych w zakresie powietrza atmosferycznego (AQUILA) z siedzibą w JRC w Isprze: 06 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

7 Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące z siedzibą w Krakowie
07 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

8 W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko zakupiono na potrzeby Laboratorium dwa kalibracyjne specjalistyczne samochody do obsługi laboratorium regionalnego z mobilnym wyposażeniem 08 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

9 Wyposażenie samochodów stanowią:
Referencyjny pobornik pyłu zawieszonego: 09 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

10 Sekwencyjny pobornik pyłu zawieszonego:
10 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

11 Analizator węglowodorów BTX:
11 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

12 Przewoźny kontener do pomiarów terenowych:
12 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

13 Zadania Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego
Zapewnienie regionalnym sieciom pomiarowym spójności pomiarowej w zakresie monitoringu jakości powietrza poprzez certyfikację wzorców roboczych (np. wzorce gazowe w butlach, generatory i analizatory ozonu) Działalność w zakresie kontroli jakości sprzętu polowego Kontrole w terenie z wykorzystaniem niezależnych wzorców Sprawdzanie pomocniczego sprzętu pomiarowego, np. przepływomierzy, czujników temperatury i ciśnienia ze stacji monitoringu Szkolenia i doradztwo Udział w krajowych porównaniach harmonizacyjnych 13 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

14 Sposób realizacji zadań KLRiW
Organizacja interkalibracji dla zanieczyszczeń gazowych – SO2, CO, NOx, O3, a także C6H6 Kalibracje na stacjach wraz ze sprawdzeniem układu poboru prób Interkalibracje pyłu PM10 i PM2.5 Przeprowadzenie badań równoważności dla pyłu PM10 i PM2.5 Szkolenia dla operatorów wojewódzkich sieci monitoringu powietrza (WIOŚ) Sprawdzenia kalibratorów i wzorców gazowych 14 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

15 Terenowe badania porównawcze dla pomiarów pyłu PM10 i PM2,5
Poborniki wzięły udział (w 90%) w tegorocznej akcji porównawczej dla pomiarów stężeń pyłu PM2,5 i PM10, przeprowadzonej w okresie – r. na polu pomiarowym Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu Pierwsze wyniki tych porównań wskazują na dobrą zbieżność zakupionych poborników z metodykami referencyjnymi. 15 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

16 Efekt projektu – wzmocnienie systemu pomiarów i ocen jakości powietrza
Zakupiona w ramach POIiŚ aparatura do pomiaru zanieczyszczeń powietrza spełnia wymagania norm określających referencyjne lub równoważne z referencyjnymi metody prowadzenia pomiarów, tj.: dla automatycznych pomiarów pyłu PM2.5 norma PN-EN dla pomiarów pyłu zawieszonego PM10 norma PN-EN i pyłu PM2.5 norma PN-EN dla automatycznych pomiarów ozonu: norma PN-EN 14625 dla automatycznych pomiarów rtęci: pomiar całkowitej rtęci w fazie gazowej wg. wskazań dyrektywy CAFE dla pomiarów depozycji: pomiar depozycji całkowita wg. wskazań dyrektywy CAFE Nowoczesna aparatura zakupiona w ramach projektu pozwoli zapewnić dane o jakości powietrza na odpowiednim poziomie jakości, co oznacza lepsze wypełnianie ustawowych zadań Państwowego Monitoringu Środowiska zawartych w przepisach prawa krajowego i Wspólnotowego, w szczególności w dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. 16 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

17 Dziękuję za uwagę! k.wiech@gios.gov.pl t.fraczkowski@gios.gov.pl
Unia Europejska Fundusz Spójności Dziękuję za uwagę! Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,


Pobierz ppt "Unia Europejska Fundusz Spójności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google