Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy Rynek Pracy pod Lupą - realizacja zadań w 2011 i I kwartale 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy Rynek Pracy pod Lupą - realizacja zadań w 2011 i I kwartale 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy Rynek Pracy pod Lupą - realizacja zadań w 2011 i I kwartale 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 26 marca 2012 r.

2 2 Zadanie 1. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W 2011 roku: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko pomorskim w 2010 r. – (część pierwsza i druga) Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2011 r. broszura Zawody na rynku pracy w województwie kujawsko- pomorskim w 2010 r. W 2012 roku: W trakcie opracowania jest raport Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko pomorskim w 2011 r. – część pierwsza. Przygotowane zostały także sugestie do powiatowych raportów z monitoringu zawodów DiN za I półrocze 2011 r. oraz wskazówki dotyczące przygotowania drugiej części raportów rocznych, tzw. prognostycznej.

3 3 Zadanie 2. Realizacja badań ankietowych Moduł 1. BADANIA ANKIETOWE PRACODAWCÓW W 2011 roku Partnerzy zrealizowali 2049 wywiadów z pracodawcami z regionu i przekazali dane z ankietyzacji pracodawców w formie elektronicznej. Na podstawie pozyskanych danych opracowano zestawienia tabelaryczne prezentujące wyniki badania na poziomie województwa i powiatów. Informacje z badań opublikowano w raporcie Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno- zawodowym, który został przekazany do recenzji. W ramach badania planowanego w 2012 roku: Przygotowano próbę badawczą dla poszczególnych powiatów, Zaktualizowano kwestionariusz ankiety oraz przesłano wstępny harmonogram prac związanych z realizacją badania ankietowego pracodawców w 2012 r. Realizację badań ankietowych zaplanowano na kwiecień i maj 2012 r.

4 4 Moduł 2. BADANIA ANKIETOWE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W 2011 roku w ramach przeprowadzonego badania instytucji szkoleniowych pozyskano odpowiedzi na ankiety od 97 instytucji szkoleniowych* oraz informacje nt. szkoleń pochodzących z planów szkoleniowych wszystkich PUP. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 i 2011 roku. Na podstawie zebranych danych opracowano raport Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 i 2011 roku. W ramach badania planowanego w 2012 roku: przygotowano instrukcję do ankiety nt. szkoleń/kursów w 2012 roku, wprowadzono zmiany do ankiety przeznaczonej dla instytucji szkoleniowych z terenu województwa trwa aktualizacja listy instytucji szkoleniowych do badania * dodatkowo 5 instytucji przysłało odpowiedź, że nie organizowało szkoleń w 2010 r. i nie przewiduje zmian

5 5 Zadanie 3. PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW PROJEKTU W 2011 roku: w ramach tego zadania przygotowano projekty graficzne materiałów promocyjnych (ulotek, notesów, długopisów, teczek i lupek). Ich wykonanie, zgodnie z opracowanym projektem graficznym, zostało powierzone zewnętrznej firmie. W związku z opóźnieniami dotyczącymi utworzenia strony internetowej projektu, pod adresem www.podlupa.wup.torun.pl, utworzona została tymczasowa strona, na której zamieszczano główne informacje dotyczące projektu oraz wszystkie opracowane dotychczas publikacje.www.podlupa.wup.torun.pl W całym omawianym okresie upowszechniono wszystkie opracowania i raporty z badań, do których opracowano projekty graficzne okładek. Wyniki MZDiN oraz przeprowadzonych badań były przedstawiane podczas seminariów organizowanych przez różne instytucje.

6 6 W 2012 roku: Z 5 firm, które przesłały ofertę na wykonanie strony internetowej, wybrano firmę 3xW z Torunia, która zrealizowała zadanie. Obecnie działa już strona projektu pod adresem www.podlupa.wup.torun.pl.www.podlupa.wup.torun.pl Dane z załącznika nr 3 do sprawozdania MPiPS-01, raportów z MZDiN oraz wyników badań pracodawców i rynku szkoleniowego były podstawą do przygotowania informacji w 16 zawodach, w których Wojewódzka Rada Zatrudnienia w dniu 24 lutego br. opiniowała nowe kierunki kształcenia. Dodatkowo pracownicy WUP uczestniczyli w konferencjach* dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, gdzie przedstawiano m.in. ww. zagadnienia wynikające z realizacji projektu RPpL. Artykuł promujący projekt Rynek Pracy pod Lupą oraz badanie pracodawców – Gazeta Wyborcza 6 kwietnia br. *Temat konferencji: Nowe zadania dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w kontekście zmian od 1 września 2012 roku cd. Zadanie 3. PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW PROJEKTU

7 7 Zadanie 4. Zarządzanie projektem W okresie 2011 r. i pierwszego kwartału 2012 r.: 3 spotkania Grupy Sterującej (zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu, umowie partnerskiej, postęp rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań, sprawozdania z realizacji projektu), 9 spotkań zespołu projektowego (bieżąca realizacja projektu). Partnerów Za wykonywanie poszczególnych zadań określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu ze strony Partnerów odpowiadają osoby wskazane pisemnie przez Dyrektorów PUP.

8 8 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 Toruń tel. 56 66 93 900 E-mail: wup@wup.torun.pl wup@wup.torun.pl analizy@wup.torun.pl analizy@wup.torun.planalizy@wup.torun.pl mariola.wilmanowicz@wup.torun.pl http://www.wup.torun.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! www.podlupa.wup.torun.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy Rynek Pracy pod Lupą - realizacja zadań w 2011 i I kwartale 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację"

Podobne prezentacje


Reklamy Google