Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: Dostosowanie do obowiązujących uregulowań prawnych budynku gminnego w Kraśniczynie, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: Dostosowanie do obowiązujących uregulowań prawnych budynku gminnego w Kraśniczynie, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt: Dostosowanie do obowiązujących uregulowań prawnych budynku gminnego w Kraśniczynie, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.3: Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie.

2 Budynek NZOZ-u przed realizacją Projektu.Budynek NZOZ-u po realizacji Projektu.

3 Celem Projektu, którego Beneficjentem jest Gmina Kraśniczyn było: dostosowanie obiektu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku, poprawa dostępności i bezpieczeństwa użytkowników. Realizacja Projektu wpłynęła na poprawę organizacji, jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych udzielanych przez NZOZ w Kraśniczynie.

4 Rezultatem realizacji projektu jest: potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem – szt./rok, skrócenie czasu obsługi pacjentów – 100 %, liczba badań wykonanych nowym sprzętem medycznym – szt., średni czas oczekiwania na świadczenie usług z zakresu ochrony zdrowia – 5 dni, liczba osób niepełnosprawnych korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia – 230 osób, liczba osób korzystających z infrastruktury dofinansowanej w wyniku projektu – osób, liczba dostosowanych obiektów ochrony zdrowia do przepisów prawa – 1 szt., zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną – 59,63 MWh/rok, koszt uzyskania jednostkowej oszczędności ciepła – 416,53 zł/GJ, wartość zakupionego sprzętu: onkologa, choroby układu krążenia – ,01 zł., liczba zmodernizowanych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt.

5 Bezpośrednimi produktami projektu jest: liczba wdrożonych systemów informatycznych poprawiających zarządzanie - 1 szt. liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach RPO - 2 szt., liczba zakupionego sprzętu komputerowego - 2 szt., liczba zakupionego wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego oraz sprzętu służącego wykrywaniu i leczeniu chorób układu krążenia, nowotworów - 4 szt., liczba zakupionego sprzętu medycznego - 69 szt., powierzchnia zmodernizowanych obiektów ochrony zdrowia dostosowanych do przepisów prawa m 2, powierzchnia zmodernizowanych obiektów ochrony zdrowia przystosowanych dla osób niepełnosprawnych m 2, kubaturowa powierzchnia obiektów ochrony zdrowia poddanych termomodernizacji ,26 m 3, powierzchnia obiektów ochrony zdrowia poddanych termomodernizacji m 2, powierzchnia zmodernizowanych obiektów ochrony zdrowia m 2.


Pobierz ppt "Projekt: Dostosowanie do obowiązujących uregulowań prawnych budynku gminnego w Kraśniczynie, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google