Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

2 Projekt współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

3 REALIZACJA – WYDZIAŁ INFORMATYKI URZĘDU MIASTA TYCHY Zespół Projektowy: - Koordynator Projektu – Marzena Szumlakowska - Specjalista ds. finansowych – Monika Matulla - Specjalista ds. monitoringu – Paweł Walczak NADZÓR NAD PROJEKTEM – Władza Wdrążająca Fundusze Europejskie - WARSZAWA

4 WARTOŚĆ PROJEKTU: Koszt całkowity projektu 884 880,00 PLN Kwota dofinansowania projektu (budżet Państwa i UE) 839 376,05 PLN OKRES REALIZACJI: kwiecień 2010 – 31 maja 2013

5 CEL PROJEKTU: Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu Miasta Tychy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

6 DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: 1/ Zakup usługi dostępu do Internetu, w tym uruchomienie łącz internetowych w 100 gospodarstwach domowych oraz korzystanie z nich przez mieszkańców Tychów. 2/ Zakup i przekazanie zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem uczestnikom oraz świadczenie dla nich wsparcia i obsługi serwisowej.

7 DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: 3/ Przeprowadzenie szkoleń dla odbiorców projektu z zakresu podstaw obsługi komputera oraz wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej. 4/Promocję i informację poprzez uruchomienie strony internetowej tematycznie związanej z założeniami Projektu: www.dacszanse.umtychy.plwww.dacszanse.umtychy.pl

8 ZAKŁADANE twarde REZULTATY PROJEKTU: 1/ liczba gospodarstw podłączonych do szerokopasmowego Internetu – 100 – rezultat osiągnięty w kwietniu 2011 roku, 2/ liczba gospodarstw domowych wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny – 100 – rezultat osiągnięty w kwietniu 2011 roku, 3/ liczba przeszkolonych osób w ramach projektu – 100 – rezultat osiągnięty w lipcu 2011 roku,

9 ZAKŁADANE twarde REZULTATY PROJEKTU: 4/ liczba osób korzystających z serwisu WWW projektu – 150, 5/liczba gospodarstw domowych objętych wsparciem technicznym – 100,

10 ZAKŁADANE miękkie REZULTATY PROJEKTU: 6/ wzrost kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych dzięki szkoleniom i codziennemu korzystaniu z komputera, rozwój osobisty 7/ zwiększenie świadomości osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z korzyści płynących z korzystania z Internetu, 8/ zwiększenie szans związanych z poszukiwaniem/zmianą pracy zawodowej dzięki dostępowi do Internetu, 9/ aktywizacja społeczna osób z grup zagrożonych wykluczeniem

11 ANKIETA – www.dacszanse.umtychy.plwww.dacszanse.umtychy.pl PROSIMY O WYPEŁNIENIE

12

13

14

15 SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU Firma odpowiedzialna za realizację usługi: PRO-COIG sp. z o.o. Katowice SZKOLENIE PODSTAWOWE: W zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu – 24h Okres realizacji: maj – czerwiec 2011 Łącznie przeszkolono 97 osób.

16

17

18

19 Szkolenie w ramach projektu Dać szansę Tyszanom

20

21 SZKOLENIA DODATKOWE: w okresie: lipiec – wrzesień 2012 1/ szkolenie nr 1 – Zaawansowany Internet – szkolenie 24h 2/ szkolenie nr 2 – Pakiet biurowy – zaawansowany Open Office – szkolenie 24h 3/ Szkolenie nr 3 – Poszukiwanie pracy przez Internet – szkolenie 24h Łącznie przeszkolono 45 osób.

22 DODATKOWE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU – nie przewidziane w pierwotnym wniosku o dofinansowanie 1/ zakup dodatkowe sprzętu – pendrive, drukarki, sprzęt dla osób niepełnosprawnych 2/ dodatkowe szkolenia – lipiec – wrzesień 2012 3/ gadżety promocyjne

23 PROMOCJA PROJEKTU

24

25

26 Projekt nasz jako jeden z ośmiu w całej Polsce został wybrany do tzw. dobrych praktyk działania 8.3 POIG. Mianem "dobrych praktyk" określa się projekty, z powodzeniem realizowane w gminach i regionach. "Dobre praktyki" to przykłady właściwego zagospodarowania środków publicznych, a z ich efektów czerpią odbiorcy ostateczni.

27 PROMOCJA PROJEKTU Konsekwencją tego wyboru była publikacje na temat Projektu, które ukazały się w dodatku specjalnym do gazety samorządu i administracji nr 22 w dniu 20.11.2012

28

29

30 PROMOCJA PROJEKTU Kolejnym sukcesem jakim możemy się pochwalić to publikacja w folderze promocyjnym dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji gdzie zaprezentowano 12 projektów z różnych działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z czego 3 były poświęcone działaniu. 8.3

31 PROMOCJA PROJEKTU

32

33

34

35 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google