Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie funduszy pomocowych na rzecz wzmocnienia Inspekcji Ochrony Środowiska Roman Jaworski Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Główny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie funduszy pomocowych na rzecz wzmocnienia Inspekcji Ochrony Środowiska Roman Jaworski Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Główny."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie funduszy pomocowych na rzecz wzmocnienia Inspekcji Ochrony Środowiska Roman Jaworski Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Cel wykorzystania funduszy pomocowych Celem udzielonej pomocy jest poprawa sytuacji w zakresie pozyskiwania wiarygodnych informacji o stanie środowiska i czynnikach kształtujących ten stan (presjach), niezbędnych dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz wspomagania procesów decyzyjnych w ochronie środowiska Cel ten będzie osiągnięty poprzez unowocześnienie wyposażenia jednostek organizacyjnych Inspekcji Ochrony Środowiska w sprzęt pomiarowy i badawczy, co zapewni sprawną realizację przez Inspekcję Ochrony Środowiska zadań wynikających z przepisów prawnych, w tym zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej 02Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

3 Projekty Phare Projekty Phare zrealizowane przez Inspekcję w latach 2000-2007 - Phare PL0007.02 Systemy oceny jakości powietrza - Phare PL01.05.06 Systemy oceny jakości powietrza – faza II Udział Inspekcji w innych projektach Phare w latach 2002-2005 realizowanych przez MŚ - Phare PL01.05.01 Ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa - Phare PL2002/IB/EN/01 Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej 2002/60/WE - Phare PL2003/005-710.05.02 Kontynuacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE 03Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

4 Norweski Mechanizm Finansowy (1) Projekt realizowany przez GIOŚ Wzrost efektywności działalności polskiej Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich - Projekt PL0100 Wspólny Projekt polskich i norweskich organów ochrony środowiska: Beneficjent :GIOŚ i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska Partner: Norweski Urząd ds. Kontroli Zanieczyszczeń (SFT), obecnie Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń (KLIF) Całkowita wartość projektu: 2 044 709 Euro w tym 1 707 117 Euro przekazane przez Państwo-Darczyńcę (Norwegia) Czas realizacji: 2007-2011 04Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

5 Norweski Mechanizm Finansowy (2) Projekty realizowane przez WIOŚ Projekty prowadzone przez WIOŚ mają na celu : - poprawę skuteczności w egzekwowaniu przestrzegania prawa - rozszerzenie zakresu i wdrożenie nowych metodyk wykonywania badań i pomiarów - zapewnienie realizacji wymogów dyrektyw unijnych - wzmocnienie kontroli i wykorzystywania zasobów wodnych Projekty wykorzystujące ten mechanizm finansowania są lub były realizowane miedzy innymi przez WIOŚ w Szczecinie, Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Gdańsku 05Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

6 NMF - przykładowe zakupy 06Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

7 Fundusz Spójności: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1). I. Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. Etap I, Priorytet III, Działanie 3.3. Monitoring Środowiska Beneficjent - koordynator: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Użytkownicy końcowi: Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Całkowita wartość projektu: 45 426 946 zł (pierwotna wartość: 52 109 600 zł) Okres realizacji projektu: 2008 – 2011 07Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

8 POIŚ - przykładowe zakupy 08Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

9 POIŚ - zakupione stacje mobilne 09Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

10 Fundusz Spójności: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2) II. Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych, Priorytet III, Działanie 3.2 - Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom Beneficjent - koordynator: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Użytkownicy końcowi: organy Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej Całkowita wartość projektu: 28 749 999 PLN Okres realizacji projektu: 2009 r. – 2012 r. 10Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

11 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zrealizował projekt pn. Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa w województwie wielkopolskim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu - Całkowita wartość projektu: 3 999 97 zł Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku realizuje projekt pn. Usprawnienie monitoringu jakości wód i powietrza w województwie podlaskim poprzez doposażenie w sprzęt laboratoryjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku - Całkowita wartość projektu: 1 956 080 zł Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy rozpoczyna w 2011r. 2 projekty pn.: Rozwój infrastruktury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie ochrony powietrza w wyniku termomodernizacji oraz tworzenia systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń oraz Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Całkowita wartość projektów: 7 313 000 zł 11Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

12 Projekty planowane na lata 2012-2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska planuje uruchomienie trzech projektów finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014: w zakresie monitoringu środowiska: I.Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie (2012 – 2014) II. Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych (2012 -2013) w zakresie działań kontrolnych: III. Monitorowanie realizacji efektów projektu PL0100 (2012 – 2014) 12Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

13 Dziękuję za uwagę! r.jaworski@gios.gov.pl Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI


Pobierz ppt "Wykorzystanie funduszy pomocowych na rzecz wzmocnienia Inspekcji Ochrony Środowiska Roman Jaworski Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Główny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google