Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Unia Europejska Fundusz Spójności „Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska…” Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III, „Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska” Działanie 3.3. „Monitoring Środowiska” Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

2 Misja Inspekcji Ochrony Środowiska
Dostarczenie społeczeństwu i decydentom wiarygodnych i rzetelnych informacji o stanie środowiska i czynnikach kształtujących ten stan Jej urzeczywistnienie jest niezbędne dla celów zarządzania środowiskiem oraz wspomagania procesów decyzyjnych w ochronie środowiska na wszystkich szczeblach administracji 02 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

3 Fundusz Spójności w służbie wzmocnienia infrastruktury Państwowego Monitoringu Środowiska
Wypełnianie tej misji a tym samym celów stawianych przed Inspekcją Ochrony Środowiska możliwe jest dzięki wykorzystywaniu przez jednostki Inspekcji nowoczesnego i precyzyjnego sprzętu pomiarowo-badawczego Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, jest skutecznym instrumentem umożliwiającym Inspekcji Ochrony Środowiska zapewnienie najnowszych dostępnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w zakresie pomiarów i analiz zanieczyszczeń powietrza, wód, oceny poziomu hałasu i promieniowania elektromagnetycznego 03 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

4 Projekt POIŚ - skuteczny instrument wsparcia
„Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. Etap I” Całkowita wartość projektu: 45 426 946 zł Beneficjent-koordynator projektu: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Użytkownicy końcowi: Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w konsekwencji również zarządzający ochroną powietrza, gospodarką wodną, ochroną przed hałasem i polami elektromagnetycznymi, a więc: Marszałek, Starosta, Prezydent miasta, KZGW/RZGW, etc. 04 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

5 Zakres rzeczowo-finansowy projektu (1)
Łącznie zakupiono dla Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska 317 specjalistycznych urządzeń, w tym dla potrzeb: monitoringu powietrza: 18 poborników PM10 i PM2.5, 17 analizatorów automatycznych PM2.5, 1 analizator ozonu, 4 analizatory rtęci, 2 urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej oraz 2 kalibracyjne specjalistyczne samochody do obsługi Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego, na łączną kwotę ponad 4 mln zł monitoringu hałasu: 21 mobilnych stacji na łączną kwotę ok. 8 mln zł monitoringu pól elektromagnetycznych: 16 mierników pól elektromagnetycznych na łączną kwotę 2 mln zł 05 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

6 Zakres rzeczowo-finansowy projektu (2)
Łącznie zakupiono dla Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska 317 specjalistycznych urządzeń, w tym dla potrzeb: monitoringu wód: 47 chromatografów gazowych (w tym 13 ze spektrometrem masowym) 42 chromatografy jonowe, 39 spektrometrów absorpcji atomowej, 40 mikroskopów (stereoskopowe i odwrócone), 20 analizatorów węgła całkowitego (TOC), na łączną kwotę ponad 25 mln zł oraz 48 mobilnych laboratoriów do poboru prób wody i ścieków dla potrzeb działań kontrolnych prowadzonych przez inspektorów WIOŚ, na łączną kwotę ponad 6 mln zł 06 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

7 Efekty projektu podniesienie poziomu jakości prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska pomiarów i badań w zakresie oceny stanu środowiska, wynikających z przepisów prawnych, w szczególności zobowiązań wynikających z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, w tym: dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza w Europie Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE dyrektywy 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku zalecenie Rady 1999/519/WE w sprawie ograniczania ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz do 300 GHz) wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji niezbędnego do zapewnienia społeczeństwu i decydentom dokładnych i aktualnych informacji o stanie środowiska i o czynnikach kształtujących ten stan zapewnienie wiarygodnej oceny efektów ekologicznych związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 07 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa,

8 Dziękuję za uwagę ! Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Warszawa,


Pobierz ppt "Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google