Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona przed hałasem Jarosława Wojciechowska WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona przed hałasem Jarosława Wojciechowska WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona przed hałasem Jarosława Wojciechowska WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Obowiązujące akty prawne DYREKTYWA PARLAMEBNTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2002/49/EC Prawo Ochrony Środowiska USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. (z późn. zmianami) Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.201102

3 Strategiczne mapy akustyczne Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/EC państwa członkowskie podejmą środki konieczne do zapewnienia, że najpóźniej do 30 czerwca 2012 r., a później co pięć lat, opracowane zostaną mapy strategiczne rozkładu hałasu, wykazujące stany w poprzednim roku kalendarzowym, a gdzie to istotne, zatwierdzone przez właściwe władze dla wszystkich aglomeracji ( powyżej 100 tys. mieszkańców) 03Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

4 POŚ Ocena stanu klimatu akustycznego Art. 117.POŚ Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN 04Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

5 Wskaźniki oceny hałasu L DWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku. L N - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku 05Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

6 Ocena stanu klimatu akustycznego Na terenach niewymienionych w ust. 2 art.117 POŚ oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska 06Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

7 Zakup nowoczesnej aparatury do pomiaru hałasu Zakup nowoczesnej aparatury pomiarowej był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.3.Monitoring Środowiska Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. Etap I 07Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

8 Automatyczna stacja do pomiaru hałasu 08Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

9 Automatyczna stacja do pomiaru hałasu 09Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

10 Automatyczna stacja do pomiaru hałasu 10Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

11 Metodyka wykonywania pomiarów Załącznik nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową linia tramwajowa, lotniskiem, portem.(DZ.U 192 poz.1392) 11Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011

12 Dziękuję za uwagę! j.wojciechowska@wios.szczecin.pl Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI


Pobierz ppt "Ochrona przed hałasem Jarosława Wojciechowska WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google