Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona przed hałasem Jarosława Wojciechowska WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona przed hałasem Jarosława Wojciechowska WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona przed hałasem Jarosława Wojciechowska WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Obowiązujące akty prawne DYREKTYWA PARLAMEBNTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2002/49/EC Prawo Ochrony Środowiska USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. (z późn. zmianami) Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

3 Strategiczne mapy akustyczne Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/EC państwa członkowskie podejmą środki konieczne do zapewnienia, że najpóźniej do 30 czerwca 2012 r., a później co pięć lat, opracowane zostaną mapy strategiczne rozkładu hałasu, wykazujące stany w poprzednim roku kalendarzowym, a gdzie to istotne, zatwierdzone przez właściwe władze dla wszystkich aglomeracji ( powyżej 100 tys. mieszkańców) 03Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

4 POŚ Ocena stanu klimatu akustycznego Art. 117.POŚ Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN 04Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

5 Wskaźniki oceny hałasu L DWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku. L N - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku 05Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

6 Ocena stanu klimatu akustycznego Na terenach niewymienionych w ust. 2 art.117 POŚ oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska 06Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

7 Zakup nowoczesnej aparatury do pomiaru hałasu Zakup nowoczesnej aparatury pomiarowej był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.3.Monitoring Środowiska Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. Etap I 07Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

8 Automatyczna stacja do pomiaru hałasu 08Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

9 Automatyczna stacja do pomiaru hałasu 09Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

10 Automatyczna stacja do pomiaru hałasu 10Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

11 Metodyka wykonywania pomiarów Załącznik nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową linia tramwajowa, lotniskiem, portem.(DZ.U 192 poz.1392) 11Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa,

12 Dziękuję za uwagę! Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI


Pobierz ppt "Ochrona przed hałasem Jarosława Wojciechowska WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa, 17.06.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google