Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka handlowa i protekcjonizm. Narzędzia polityki handlowej taryfowe i pozataryfowe. Ekonomiczne skutki polityki handlowej. Wolny handel i protekcjonizm.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka handlowa i protekcjonizm. Narzędzia polityki handlowej taryfowe i pozataryfowe. Ekonomiczne skutki polityki handlowej. Wolny handel i protekcjonizm."— Zapis prezentacji:

1 Polityka handlowa i protekcjonizm

2 Narzędzia polityki handlowej taryfowe i pozataryfowe. Ekonomiczne skutki polityki handlowej. Wolny handel i protekcjonizm. Argumenty na rzecz protekcjonizmu. Polityka dostosowawcza.

3 Taryfowe narzędzia handlowe cła ad valorem cła fiskalne taryfa celna

4 Średnie stawki celne w % (średnia nieważona)

5 Pozataryfowe narzędzia handlowe Bezpośrednie Pośrednie fiskalne administracyjne

6 Bezpośrednie ograniczenie ilościowe (kwoty, kontyngenty); licencje importowe i eksportowe embargo kontyngenty celne; dobrowolne ograniczenia eksportu (VER); zmienne opłaty; subwencje eksportowe; dyskryminacyjne zamówienia rządowe; handel państwowy podatek graniczny; obowiązkowe procedury celne

7

8 Pośrednie subwencje regionalne; subwencje produkcyjne; subsydiowanie przedsiębiorstw państwowych; opodatkowanie pośrednie dóbr importowych; zwolnienie z podatków dóbr eksportowych.

9 Administracyjne regulacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, normy, wymogi sanitarne, wymogi w zakresie pakowania i znakowania; standardy pracy; przepisy chroniące konkurencję; reguły pochodzenia towaru; ograniczenia dewizowe; dumping i procedury dumpingowe.

10 dumping sporadyczny wyniszczający trwały cła anty-dumpingowe procedury anty-dumpingowe

11 Skutki polityki handlowej AGJC=a; CJM=b; MJHN=c; NHB=d.

12 Skutki ceł Po nałożeniu cła: strata konsumenta:a+b+c+d; dochody z cła:c; wzrost dochodów producenta: a; strata netto:b+d

13 skutki ceł cd. efekt importowy; efekt konsumpcyjny; efekt produkcyjny; efekt fiskalny; efekt redystrybucyjny.

14 Nominalna i efektywna stopa protekcji nominalna: procentowa wysokość cła; efektywna: a – procentowa zawartość dóbr pośrednich importowanych np..: t= 0,1; a = 0,8;t i = 0 g = 0,5 t i = 0,05g = 0,3 t i = 0,1g = 0,1

15 Argumenty na rzecz protekcjonizmu: ogólne ochrona industrializacji; cło optymalne; groźba zniszczenia rynku krajowego; ochrona bilansu płatniczego i krajowego zatrudnienia; podział dochodów; krajowe zakłócenia na rynku czynników produkcji; argumenty pozaekonomiczne (obronność, bezpieczeństwo)

16 Argumenty na rzecz protekcjonizmu: sektorowe gałęzie przechodzące restrukturyzację i upadające; ochrona nowopowstających gałęzi; strategiczna polityka handlowa: nowe technologie i korzyści zewnętrzne; problemy wspierania sektorów wysokich technologii; niedoskonała konkurencja i strategiczna polityka handlowa

17 Model Brandera i Spencer

18 Model Brandera i Spencer cd.

19 Argumenty nowej ekonomii politycznej teoria wyboru publicznego: tworzenie się grup interesów (splot interesu gospodarczego i politycznego) teoria szukania rent; rola działań nieformalnych (korupcja); znaczenie argumentów politycznych na rzecz protekcjonizmu.

20 Polityka dostosowawcza Warunki zewnętrzne: wielostronna liberalizacja handlu i przepływów kapitału; globalizacja rynków; zmiana struktury protekcjonizmu; zmiana układu sił; postępująca integracja regionalna; Wsparcie dostosowań do wymienionych procesów: wspieranie badań naukowych i rozwojowych; wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw; wspieranie usług na rzecz gospodarki(konsulting, usługi finansowe, marketingowe itp.. )

21 Polityka dostosowawcza cd. Przyspieszanie dostosowań automatycznych: tworzenie środowiska gospodarczego i społecznego sprzyjającego prywatnej przedsiębiorczości: stabilne prawo; stabilizacja makroekonomiczna; reguły konkurencji; harmonizacja norm i standardów.

22 Polityka dostosowawcza cd. Spowalnianie procesów dostosowawczych: klasyczne instrumenty protekcjonizmu; restrykcje hamujące przepływy kapitału; subwencje eksportowe i produkcyjne; podtrzymywanie zatrudnienia (hutnictwo, górnictwo, przemysł włókienniczy, stoczniowy itp..); utrzymywanie sztywności rynku pracy. Potrzeba budowy kompleksowej strategii


Pobierz ppt "Polityka handlowa i protekcjonizm. Narzędzia polityki handlowej taryfowe i pozataryfowe. Ekonomiczne skutki polityki handlowej. Wolny handel i protekcjonizm."

Podobne prezentacje


Reklamy Google