Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr Ewelina Dzikowska mgr Ewa Gabryelak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr Ewelina Dzikowska mgr Ewa Gabryelak"— Zapis prezentacji:

1 mgr Ewelina Dzikowska mgr Ewa Gabryelak
EU funds as a form of support of young enterpreneurs in the rural areas mgr Ewelina Dzikowska mgr Ewa Gabryelak

2 DRAFT Entrepreneurial mindsets of young people
Entrepreneurship as an opportunity to overcome the marginalization of rural areas Factors supporting the development of entrepreneurship. Barriers to the development of entrepreneurship EU funds as a means of promoting entrepreneurship in rural areas Sources of financing projects for young people Overview of completed projects by rural entrepreneurs Summary and recommendations

3 Entrepreneurial mindsets of young people
The role of entrpreneurial attitudes in regional developement Entrepreneurship as a personal trait Situation of young Poles

4 Entrepreneurship as an opportunity to overcome the marginalization of rural areas
Rural areas are threatened with different types of marginalization: social economical educational Exclusion of the ones who are ocupied in agricultural activity!  need for developement of enterpreneurship in th rural areas!

5 Factors supporting the development of entrepreneurship.
Social factors Economic factors Legal stimuli Education

6 Barriers to the development of entrepreneurship
Legal barriers bureaucracy Financial issues The need to develop new business development!!!

7 EU funds as a means of promoting entrepreneurship in rural areas
The importance of Common Rural Policy of the EU as a tool of strenghteneing enterpreneurship Developement of SME in EU documents

8 EU funds as a means of promoting entrepreneurship in rural areas
internal external Barriers in funds usage: EU funds as a way to support young enterpreneurs.

9 Sources of financing of projects for young people
Areas of support Regional Programs / Human Capital Operational Programs on national level (under Cohesion Policy) Operational Programs of Common Rural Policy and Fishery Policy 1/ training and advisory support Human Capital - 2/ investment in assets and infrastructure Regional Operational Program Infrastructure and Environment, Innovative PROW 3/ grant for starting a new buisness 4/ developement of allready existion activity 5/ change of activity for non-agrarian

10 Overview of completed projects by rural entrepreneurs
Analysis of the actions financed through: Creation and developement of SMEs Data of the Main Statistics Office on young enterpreneurs.

11 Action: Creation and development of small entreprises
no. Contents of the project voivodeship Total costs (amount of financing through EFRROW) [in PLN] No of job posts created 1 Purchase of equipment and reconstruction of the object: Crown of the Giant Mountains Manor – hotel and catering services dolnośląskie ,93 ( ,12) "employment growth" 2 Startup of a contactless self-service car wash kujawsko - pomorskie ,39 ( ,50) 3 Purchase of automotive diagnostics facilities and equipment ,00 (55 192,50) 4 Starting an new business – beauty salon lubelskie 445694,00 ( ,00) " employment growth " 5 Buying a new rig for horizontal drilling ,00 ( ,00) 6 _ lubuskie 7 Purchase of menas of transport and equipment for bakery Łódzkie ,58 ( ,50) 8 Creation of a building for a full-time care home for erderly małopolskie ,64 ( ,27) " employment growth" 9 Reconstruction of bakery into a rehabilitation clinics: purchase of equipment (physiotherapy related services) ,00 ( ,37)

12 Action: Creation and development of small entreprises
no. Contents of the project voivodeship Total costs (amount of financing through EFRROW) [in PLN] No of job posts created 10 Creation of kindergarten with new job opportunities and employment possibilities małopolskie ,00 (60 638,00) " employment growth" 11 Purchase of modern machinery for stone processing mazowieckie ,00 (95 820,00) 12 Purchase of backhoe loader – construction services ,00 (80 000,00) 1 13 Creating a rental of modern equipment for tourism and water sports opolskie 168270,00 (68 402,00) 14 Purchase of equipment and introduction of new services – wellness complex in the Galician Guest Inn „Karino” podkarpackie 180938,82 (73 753,00) 15 Expansion of amusement park for children and youth ,00 (50 800,00) 16 Construction of tourist traffic related facilities ,00 ( ,37) 3 17 Purchase of machinery and equipment – machines podlaskie ,34 ( ,00)

13 Action: Creation and development of small entreprises
no. Contents of the project voivodeship Total costs (amount of financing through EFRROW) [in PLN] No of job posts created 18 Increasing the competitiveness of business – machines for production of fancy yarns pomorskie ,00 ( ,50) " employment growth" 19 _ śląskie 20 Providing more equipment for rehabilitation facilities świętokrzyskie ,00 (97 338,00) 21 warmińsko - mazurskie 22 Purchase of equipment for veterinary surgery (prevention and treatment of horses) wielkopolskie ,00 ( ,00) 23 zachodnio - pomorskie

14 Summary and recomendations / conclusions
Potential of the young ones The need to support young from the rural areas

15 Summary and recomendations / conclusions
We recommend carrying out research on rural youth entrepreneurship with particular emphasis on: Characteristics of young entrepreneurs Their inspiration for the creation of enterprises business environment Degree of innovation projects the level of use of EU funds. There is insufficient research on the entrepreneurship of young people from rural areas!!!

16 Bibliography Arak P., Boni M., Szafraniec K., Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011 Bańka A., Przedsiębiorczość w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości. O formowaniu się tożsamości nowego typu [w:] Ratajczak Z. (red.), Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012 Bariery instytucjonalne w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Forum Inicjatyw Rozwojowych Campion M., Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012 Chmieliński P., Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Strużycki M. (red.), Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006 Gaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007 Giza A., Strzemińska A., Wiśnicka M., Młodzi na wsi. Raport z badań, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa 2011 Grzegorzewska-Mischka E., Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010 Klopotek A., Źródła finansowania działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Lichniak I. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SHG w Warszawie, Warszawa 2011 Kołomyjska I., Mażewska M., (red.) Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy na obszarach wiejskich, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2007 Krzyminiewska G., Bariery innowacyjności na obszarach wiejskich [w:] Sokołowska S., Bisaga A. (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, Opole 2008 Lichniak I., Rozwój przedsiębiorczości w Polsce [w:] Lichniak I. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SHG w Warszawie, Warszawa 2011 Mentelski P., Warunki i bariery dostępu do środków Unii Europejskiej dla różnych grup przedsiębiorców [w:] Czudec A. (red.), Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007 Nowakowska A., Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów-wnioski i rekomendacje [w:] Nowakowska A. (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Łódź 2009 Peyroux C., Proces innowacji i zarządzanie zasobami technologicznymi w endogenicznym rozwoju gospodarczym [w:] Jewtuchowicz A. (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, Łódź 2001 Plawgo B. (red.) Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie powiatu łomżyńskiego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2005 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata – przykłady zrealizowanych projektów, MRiRW, Warszawa 2012 Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przykłady projektów zrealizowanych w ramach PROW , MRiRW, Warszawa 2012 Saar M. A., Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości?, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2011 Ślusarz G, Przedsiębiorczość jako forma przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich [w:] Czudec A. (red.), Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007 Walenia A., Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu rozwoju przedsiębiorczości [w:] Czudec A. (red.), Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007 Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich [w:] Kłodziński M. (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat , Warszawa 2008 Zawodziński K., Podejmowanie własnej działalności gospodarczej przez absolwentów szkół wyższych [w:] Lichniak I. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SHG w Warszawie, Warszawa 2011

17 Bibliography Strategic documents:
Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Web pages: (as of ) (as of ) (as of ) (as of )

18 Thank you for your attention Contact us:
Ewa Gabryelak Ewelina Dzikowska Department of Rural and Urban Sociology, Inistitute of Sociology, University of Łódź


Pobierz ppt "mgr Ewelina Dzikowska mgr Ewa Gabryelak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google