Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Ewelina Dzikowska mgr Ewa Gabryelak. 1. Entrepreneurial mindsets of young people 2. Entrepreneurship as an opportunity to overcome the marginalization.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Ewelina Dzikowska mgr Ewa Gabryelak. 1. Entrepreneurial mindsets of young people 2. Entrepreneurship as an opportunity to overcome the marginalization."— Zapis prezentacji:

1 mgr Ewelina Dzikowska mgr Ewa Gabryelak

2 1. Entrepreneurial mindsets of young people 2. Entrepreneurship as an opportunity to overcome the marginalization of rural areas 3. Factors supporting the development of entrepreneurship. 4. Barriers to the development of entrepreneurship 5. EU funds as a means of promoting entrepreneurship in rural areas 6. Sources of financing projects for young people 7. Overview of completed projects by rural entrepreneurs 8. Summary and recommendations

3 The role of entrpreneurial attitudes in regional developement Entrepreneurship as a personal traitSituation of young Poles

4 Exclusion of the ones who are ocupied in agricultural activity! need for developement of enterpreneurship in th rural areas! Rural areas are threatened with different types of marginalization: social economical educational

5 Social factors Economic factors Legal stimuli Education

6 The need to develop new business development!!! Legal barriers bureaucracy Financial issues

7 The importance of Common Rural Policy of the EU as a tool of strenghteneing enterpreneurship Developement of SME in EU documents

8 EU funds as a way to support young enterpreneurs. internal external Barriers in funds usage:

9 Areas of support Regional Programs / Human Capital Operational Programs on national level (under Cohesion Policy) Operational Programs of Common Rural Policy and Fishery Policy 1/ training and advisory support Human Capital-- 2/ investment in assets and infrastructure Regional Operational Program Infrastructure and Environment, Innovative PROW 3/ grant for starting a new buisness Human Capital-PROW 4/ developement of allready existion activity Regional Operational Program -PROW 5/ change of activity for non- agrarian --PROW

10 Analysis of the actions financed through: Creation and developement of SMEs Data of the Main Statistics Office on young enterpreneurs.

11 Action: Creation and development of small entreprises no.Contents of the projectvoivodeship Total costs (amount of financing through EFRROW) [in PLN] No of job posts created 1 Purchase of equipment and reconstruction of the object: Crown of the Giant Mountains Manor – hotel and catering services dolnośląskie685 929,93 (163 963,12)"employment growth" 2 Startup of a contactless self-service car wash kujawsko - pomorskie 424 013,39 (172 258,50)2 3 Purchase of automotive diagnostics facilities and equipment kujawsko - pomorskie 147 180,00 (55 192,50)1 4 Starting an new business – beauty salon lubelskie445694,00 (194 984,00) " employment growth " 5Buying a new rig for horizontal drillinglubelskie699 323,00 (412 715,00) " employment growth " 6_lubuskie__ 7 Purchase of menas of transport and equipment for bakery Łódzkie 760 733,58 (208 690,50)5 8 Creation of a building for a full-time care home for erderly małopolskie639 524,64 (379 555,27) " employment growth" 9 Reconstruction of bakery into a rehabilitation clinics: purchase of equipment (physiotherapy related services) małopolskie461 457,00 (173 046,37) " employment growth"

12 Action: Creation and development of small entreprises no.Contents of the projectvoivodeship Total costs (amount of financing through EFRROW) [in PLN] No of job posts created 10 Creation of kindergarten with new job opportunities and employment possibilities małopolskie163 412,00 (60 638,00) " employment growth" 11 Purchase of modern machinery for stone processing mazowieckie 196 965,00 (95 820,00) " employment growth" 12 Purchase of backhoe loader – construction services mazowieckie275 520,00 (80 000,00)1 13 Creating a rental of modern equipment for tourism and water sports opolskie168270,00 (68 402,00)1 14 Purchase of equipment and introduction of new services – wellness complex in the Galician Guest Inn Karino podkarpackie180938,82 (73 753,00)1 15 Expansion of amusement park for children and youth podkarpackie123 850,00 (50 800,00) " employment growth" 16 Construction of tourist traffic related facilities podkarpackie689 325,00 (210 159,37)3 17 Purchase of machinery and equipment – machines podlaskie514 977,34 (140 706,00) " employment growth"

13 Action: Creation and development of small entreprises no.Contents of the projectvoivodeship Total costs (amount of financing through EFRROW) [in PLN] No of job posts created 18 Increasing the competitiveness of business – machines for production of fancy yarns pomorskie394 578,00 (176 853,50) " employment growth" 19_śląskie__ 20 Providing more equipment for rehabilitation facilities świętokrzyskie243 044,00 (97 338,00) " employment growth" 21_ warmińsko - mazurskie __ 22 Purchase of equipment for veterinary surgery (prevention and treatment of horses) wielkopolskie488 000,00 (200 000,00) " employment growth" 23_ zachodnio - pomorskie __

14 Potential of the young ones The need to support young from the rural areas

15 There is insufficient research on the entrepreneurship of young people from rural areas!!! We recommend carrying out research on rural youth entrepreneurship with particular emphasis on: Characteristics of young entrepreneurs Their inspiration for the creation of enterprises business environment Degree of innovation projects the level of use of EU funds.

16 Arak P., Boni M., Szafraniec K., Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011 Bańka A., Przedsiębiorczość w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości. O formowaniu się tożsamości nowego typu [w:] Ratajczak Z. (red.), Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012 Bariery instytucjonalne w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Forum Inicjatyw Rozwojowych Campion M., Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012 Chmieliński P., Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Strużycki M. (red.), Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006 Gaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007 Giza A., Strzemińska A., Wiśnicka M., Młodzi na wsi. Raport z badań, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa 2011 Grzegorzewska-Mischka E., Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010 Klopotek A., Źródła finansowania działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Lichniak I. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SHG w Warszawie, Warszawa 2011 Kołomyjska I., Mażewska M., (red.) Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy na obszarach wiejskich, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2007 Krzyminiewska G., Bariery innowacyjności na obszarach wiejskich [w:] Sokołowska S., Bisaga A. (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, Opole 2008 Lichniak I., Rozwój przedsiębiorczości w Polsce [w:] Lichniak I. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SHG w Warszawie, Warszawa 2011 Mentelski P., Warunki i bariery dostępu do środków Unii Europejskiej dla różnych grup przedsiębiorców [w:] Czudec A. (red.), Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007 Nowakowska A., Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów-wnioski i rekomendacje [w:] Nowakowska A. (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Łódź 2009 Peyroux C., Proces innowacji i zarządzanie zasobami technologicznymi w endogenicznym rozwoju gospodarczym [w:] Jewtuchowicz A. (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, Łódź 2001 Plawgo B. (red.) Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie powiatu łomżyńskiego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2005 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – przykłady zrealizowanych projektów, MRiRW, Warszawa 2012 Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przykłady projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013, MRiRW, Warszawa 2012 Saar M. A., Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości?, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2011 Ślusarz G, Przedsiębiorczość jako forma przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich [w:] Czudec A. (red.), Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007 Walenia A., Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu rozwoju przedsiębiorczości [w:] Czudec A. (red.), Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007 Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich [w:] Kłodziński M. (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, Warszawa 2008 Zawodziński K., Podejmowanie własnej działalności gospodarczej przez absolwentów szkół wyższych [w:] Lichniak I. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SHG w Warszawie, Warszawa 2011

17 Strategic documents: Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Web pages: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/zmianywsystemie.aspx (as of 21.11.2013) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/zmianywsystemie.aspx http://www.efs.gov.pl (as of 21.11.2013) http://www.efs.gov.pl http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna.html (as of 21.11.2013) http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna.html http://www.mapadotacji.gov.pl/ (as of 21.11.2013) http://www.mapadotacji.gov.pl/

18 Ewa Gabryelak ewa.gabryelak@gmail.com Ewelina Dzikowska ewelinadzikowska7@wp.pl Department of Rural and Urban Sociology, Inistitute of Sociology, University of Łódź


Pobierz ppt "Mgr Ewelina Dzikowska mgr Ewa Gabryelak. 1. Entrepreneurial mindsets of young people 2. Entrepreneurship as an opportunity to overcome the marginalization."

Podobne prezentacje


Reklamy Google