Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia 1 Model klasyczny. Gospodarka Otwarta. Model krzyża Keynsowskiego Mgr Łukasz Matuszczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia 1 Model klasyczny. Gospodarka Otwarta. Model krzyża Keynsowskiego Mgr Łukasz Matuszczak."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia 1 Model klasyczny. Gospodarka Otwarta. Model krzyża Keynsowskiego Mgr Łukasz Matuszczak

2 Kartkówka 6 Funkcja produkcji jest następująca: Dane o gospodarce: K=2000,5;L=8000; A=2,3 MPC=0,7; C=300+c(Y-T); G=650; T=1500; I=200+100r Ile wynoszą: stopa procentowa, konsumpcja, inwestycje, oszczędności prywatne oraz oszczędności rządowe w równowadze? Co stanie się z tymi wartościami jeśli popyt inwestycyjny spadnie o 200?

3 Model klasyczny. Gospodarka otwarta. Strona popytowa

4

5 Model klasyczny. Gospodarka otwarta. Strona podażowa

6 Strona popytowa w modelu Równowaga na rynku funduszy w gospodarce otwartej (patrzymy z perspektywy naszego kraju) I(r*) S r I,S r* r I NX

7 Skutki ekspansywnej krajowej polityki fiskalnej I(r*) S1S1 r I,S r* r1r1 I NX 1 S2S2 NX 2 r2r2

8 Skutki ekspansywnej krajowej polityki fiskalnej I(r*) S1S1 r I,S r2*r2* I S2S2 I(r*) S1S1 r I,S r1r1 NX 1 NX 2 r1*r1* I 2 (r * ) I 1 (r * ) Kraj Zagranica

9 Strona popytowa w modelu Wzrost popytu inwestycyjnego I 1 (r*) S r I,S I r1r1 r2r2 I 2 (r*) NX 1 NX 2 r*

10 Wielkość wymiany handlowej zależna od kursu walutowego

11 1 S - I(r * ) NX() NX NX 1 ε dostosowuje się tak, aby zrównać NX z odpływem kapitału netto, S - I.

12 Ekspansywna polityka fiskalna 1 S 1 - I(r * ) NX 1 NX NX() S 2 - I(r * ) 2

13 Polityka handlowa ograniczająca import 1 S - I(r * ) NX 1 NX NX 1 () NX 2 () 2

14 Model Krzyża Keynsowskiego

15 Ekonomia klasyczna a Keynesiści Klasycy Analiza długookresowa (LR), Elastyczne płace i ceny (automatycznie przywracają równowagę), Produkcja na poziomie potencjalnym (wszystkie rynki w równowadze długookresowej), Keynesiści Analiza krótkookresowa (SR) (dlaczego w krótkim okresie produkcja odbiega od potencjalnej) Sztywne płace i ceny (powolność nominalnych dostosowań powoduje znaczne wahania produkcji), Niepełne wykorzystanie czynników produkcji,

16 Ekonomia klasyczna a Keynesiści Klasycy Niewidzialna ręka rynku, Model podażowy, Adam Smith, Bogactwo Narodów, 1776, Keynesiści Interwencjonizm państwowy, Model popytowy (konsumpcja jest pierwotna wobec produkcji – wielkość produkcji zależy od zagregowanych wydatków, John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936,

17 Założenia modelu gospodarka zamknięta, brak państwa, produkcja faktyczna może być niższa od potencjalnej, sztywność płac i cen, przy danym poziomie płac i cen istnieją niewykorzystane moce wytwórcze (ograniczenia istnieją po stronie popytu, nie możliwości produkcyjnych), Inwestycje (I) niezależne od dochodu.

18 Produkcja potencjalna a faktyczna Y czas Produkcja potencjalna – równomiernie rośnie w miarę wzrostu zasobu czynników produkcji (np. liczby ludności, postępu technicznego, itp.) Y czas Produkcja faktyczna – wynika z bieżących potrzeb rynkowych, w krótkim okresie może odbiegać od produkcji potencjalnej.

19 Funkcja konsumpcji a - konsumpcja autonomiczna (niezależna od dochodu) c - krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC – marginal propensity to consume) Y C β a C = a + cY D

20 Funkcja oszczędności Gospodarstwa domowe decydują o przeznaczeniu dochodu, Y D = C + S Y S - a S = -a + (1 - c)Y D s - krańcowa skłonność do oszczędzania (MPS – Marginal Propensity to Saving) 0

21 Przeciętna skłonność do konsumpcji i oszczędności APC – Przeciętna skłonność do konsumpcji, APC = C/Y D = (a+cY D )/Y D = a/Y D + c APC = a/Y D + MPC APC > MPC APS – Przeciętna skłonność do oszczędzania APS = S/Y D

22 Krzyż Keynesowski AD, AE Y 45 Y*Y* β a I I AD = Y C = a + cY D AD=C+I = a + cY D +I

23 Stan równowagi Przesunięcia krzywej AE – zmiany w wartościach autonomicznych (a, I), A= a + I.

24 Mnożnik wydatkowy Jak zmieni się produkcja w wyniku zmiany wydatków autonomicznych (A) o 1 jednostkę

25 Zmiana wydatków autonomicznych AD, AE Y 45 Y0*Y0* Y1*Y1* AD = Y AD 0 AD 1

26 Mnożnik - przykład Przedsiębiorstwa przewidują spadek popytu na swoje produkty przez co obniżają swój popyt inwestycyjny o 10 (spadek I),

27 Stan równowagi Planowane inwestycje są równe planowanym oszczędnościom I planowane = S planowane Y S, I - a I S Y*Y* 0

28 Stan nierównowagi AD, AE Y 45 Y*Y* AD = Y AD Y AD > Y, AD -Y=


Pobierz ppt "Makroekonomia 1 Model klasyczny. Gospodarka Otwarta. Model krzyża Keynsowskiego Mgr Łukasz Matuszczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google