Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE"— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE
KONFERENCJA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAW, 26 LISTOPADA 2010

2 REKRUTACJA SZKÓŁ DO PROJEKTU BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE
Agnieszka Wujek

3 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE (2011-2013)
zajęcia lekcyjne (płatne) i pozalekcyjne zgodnie z nowym programem i nowymi metodami (2010/2011 i 2011/2012) szkolenie dla nauczycieli (maj/czerwiec 2011) wyjazdy studyjne do partnera austriackiego konkursy (z nagrodami) dla uczniów Dni Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

4 PRAWA I OBOWIĄZKI SZKÓŁ
przeprowadzenie rekrutacji uczniów zorganizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości zgodnie z założeniami projektu; wykorzystanie sprzętu (narzędzia multimedialne - tablica interaktywna, rzutnik, drukarka) otrzymanego do efektywnego wdrożenia nowego programu nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości korzystanie z portalu wiedzy oraz przygotowanych e-podręczników

5 PRAWA I OBOWIĄZKI SZKÓŁ
- uwzględnienie w planie pracy szkoły szkoleń dla nauczycieli oraz wyjazdów studyjnych do Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu - udział uczniów i nauczycieli w Dniach Przedsiębiorczości oraz konkursach organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - zgłoszenie innowacji z zakresu nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do Kuratorium we Wrocławiu w terminie do 31 marca 2011 roku

6 PRAWA I OBOWIĄZKI SZKÓŁ
przygotowywanie raportów, sprawozdań i niezbędnej dokumentacji informowanie o udziale szkoły w projekcie na stronie internetowej szkoły oraz w miejscu widocznym i dostępnym wyznaczenie Opiekuna Szkolnego (nauczyciela) ds. organizacji, sprawozdawczości i ewaluacji działań w ramach projektu

7 REKRUTACJA NAUCZYCIELI – do 15 lutego 2011 r.
realizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem całego pakietu do nauczania przedmiotu - innowacyjnych metod i programu nauczania opracowanego w ramach projektu. REKRUTACJA UCZNIÓW (40 z każdej szkoły) początek roku szkolnego 2011/2012 – deklaracja uczestnictwa w projekcie

8 KRYTERIA REKRUTACJI dotychczasowe zaangażowanie placówki w inicjatywy z zakresu przedsiębiorczości (np.: udział w projekcie europejskim, udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych, organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych, organizacja spotkań biznesowych dla uczniów, współpraca z uczelniami) zapewnienie zróżnicowania terytorialnego kolejność zgłoszeń KONIEC REKRUTACJI 20 grudnia 2010 r.

9 PLANOWANA STRUKTURA SZKÓŁ W PROJEKCIE
15 liceów, 11 techników, 4 szkoły zawodowe.

10 Strona projektu: www.bycprzedsiebiorczym.pl

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google