Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAW, 26 LISTOPADA 2010

2 REKRUTACJA SZKÓŁ DO PROJEKTU BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE Agnieszka Wujek

3 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE ( ) -zajęcia lekcyjne (płatne) i pozalekcyjne zgodnie z nowym programem i nowymi metodami (2010/2011 i 2011/2012) -szkolenie dla nauczycieli (maj/czerwiec 2011) -wyjazdy studyjne do partnera austriackiego -konkursy (z nagrodami) dla uczniów -Dni Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

4 PRAWA I OBOWIĄZKI SZKÓŁ -przeprowadzenie rekrutacji uczniów -zorganizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości zgodnie z założeniami projektu; -wykorzystanie sprzętu (narzędzia multimedialne - tablica interaktywna, rzutnik, drukarka) otrzymanego do efektywnego wdrożenia nowego programu nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości -korzystanie z portalu wiedzy oraz przygotowanych e-podręczników

5 PRAWA I OBOWIĄZKI SZKÓŁ - uwzględnienie w planie pracy szkoły szkoleń dla nauczycieli oraz wyjazdów studyjnych do Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu - udział uczniów i nauczycieli w Dniach Przedsiębiorczości oraz konkursach organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - zgłoszenie innowacji z zakresu nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do Kuratorium we Wrocławiu w terminie do 31 marca 2011 roku

6 PRAWA I OBOWIĄZKI SZKÓŁ -przygotowywanie raportów, sprawozdań i niezbędnej dokumentacji -informowanie o udziale szkoły w projekcie na stronie internetowej szkoły oraz w miejscu widocznym i dostępnym -wyznaczenie Opiekuna Szkolnego (nauczyciela) ds. organizacji, sprawozdawczości i ewaluacji działań w ramach projektu

7 REKRUTACJA NAUCZYCIELI – do 15 lutego 2011 r. -realizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem całego pakietu do nauczania przedmiotu - innowacyjnych metod i programu nauczania opracowanego w ramach projektu. -REKRUTACJA UCZNIÓW (40 z każdej szkoły) początek roku szkolnego 2011/2012 – deklaracja uczestnictwa w projekcie

8 KRYTERIA REKRUTACJI -dotychczasowe zaangażowanie placówki w inicjatywy z zakresu przedsiębiorczości (np.: udział w projekcie europejskim, udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych, organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych, organizacja spotkań biznesowych dla uczniów, współpraca z uczelniami) -zapewnienie zróżnicowania terytorialnego -kolejność zgłoszeń KONIEC REKRUTACJI 20 grudnia 2010 r.

9 PLANOWANA STRUKTURA SZKÓŁ W PROJEKCIE 15 liceów, 11 techników, 4 szkoły zawodowe.

10 Strona projektu:

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KONFERENCJA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google