Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 REALIZACJA ZADAŃ W PROJEKCIE Koordynacja i monitorowanieKoordynacja i monitorowanie realizacji projektu – koordynator projektu Realizacja RPWRealizacja RPW w danej placówce - SORE. Praca sieci współpracy i samokształceniaPraca sieci współpracy i samokształcenia - koordynator sieci. Dyrektor placówki z radą pedagogiczną określa obszary i zasięg wspomaganiawykorzystuje wnioski do planowania dalszej pracy.Dyrektor placówki wspólnie z radą pedagogiczną - podejmuje decyzje dotyczące rozwoju szkoły - określa obszary i zasięg wspomagania, a także wykorzystuje wnioski płynące z realizacji projektu do planowania dalszej pracy. udostępnia pomieszczenia i sprzętPlacówka objęta wsparciem udostępnia pomieszczenia i sprzęt niezbędny do realizacji zadań w projekcie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 HARMONOGRAM PRACY w ramach RPW Rekrutacja szkół: październik/listopad 2013 r. Przydział SORE do szkół: listopad 2013 r. Diagnoza potrzeb szkół / przedszkoli: listopad/grudzień 2013 r. (wrzesień 2014r.) Nabór nauczycieli / nauczycielek: grudzień 2013 r. (październik 2014 r.) Warsztaty / konsultacje: styczeń – luty 2014 r. (październik 2014 r. – grudzień 2014 r.) Przełożenie nowych umiejętności na szkolną praktykę: styczeń – czerwiec 2014 r. (styczeń – czerwiec 2015 r.) Przedstawienie wniosków / rekomendacji przez SORE: lipiec – sierpień 2013 r. (lipiec – sierpień 2015 r.) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 HARMONOGRAM PRACY w ramach sieci Rekrutacja szkół: październik/listopad 2013r. Powołanie koordynatora: grudzień 2013r. Diagnoza potrzeb szkoły / przedszkola: grudzień 2013r. Wybór tematyki sieci: grudzień 2013r. Nabór nauczycieli / nauczycielek i powołanie zespołów sieciowych : grudzień 2013r. (styczeń 2014 r.) Spotkania w ramach sieci: styczeń 2014r. – sierpień 2015r. Praca na platformie internetowej: styczeń 2014r. – sierpień 2015r Przedstawienie wniosków i rekomendacji: wrzesień 2014r. (sierpień 2015r.) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 ZAKŁADANE PRODUKTY PROJEKTU przeprowadzenie diagnoz w 15 placówkach; opracowanie 30 Rocznych Planów Wspomagania (po 2 w każdej placówce zakwalifikowanej do udziału w projekcie); zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów diagnostyczno-rozwojowych przez SORE – łącznie 120 godzin; zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych w ilości ogółem 450 godzin oraz konsultacji grupowych – 300 godzin łącznie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 ZAKŁADANE PRODUKTY PROJEKTU cd. wdrożenie praktycznych umiejętności poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z ekspertami zewnętrznymi dla nauczycieli i dyrektorów – łącznie 480 godzin utworzone i prowadzenie 4 sieci współpracy i samokształcenia – max. 20 osób – 1 sieć zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla członków zespołów sieci przez ekspertów zewnętrznych – 200 godzin łącznie. stworzenie, realizacja, monitoring PWS i stworzenie raportu z PWS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google