Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja inaugurująca projekty realizowane przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja inaugurująca projekty realizowane przez."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja inaugurująca projekty realizowane przez Ośrodek Wsparcia w Lipniaku: Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku Edukacja + praca = sukces

2 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EDUKACJA + PRACA = SUKCES

3 Edukacja + praca = sukces Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany od 01 października 2012 roku do 31 stycznia 2015 roku współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy

4 Edukacja + praca = sukces Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa na dofinansowanie projektu między Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Powiatem Suwalskim – w trakcie przygotowania Kwota dofinansowania: 827.427,46 złotych

5 GŁÓWNY CEL PROJEKTU Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Suwałki i Gminy Filipów w okresie od 01.10.2012 do 31.01.2015;

6 GŁÓWNE CELE PROJEKTU Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zwiększenie szans na rynku pracy 30 osób niepełnosprawnych z terenu m. Suwałki i gm. Filipów poprzez dostęp do uczestnictwa w kursach zawodowych oraz podwyższających kompetencje; Zwiększenie motywacji do podejmowania zatrudnienia 30 osób niepełnosprawnych z terenu m. Suwałki i gm. Filipów poprzez poradnictwo psychologiczne oraz zawodowe; Umożliwienie podjęcia zatrudnienia na chronionym rynku pracy – ZAZ – 12 osobom niepełnosprawnym z terenu m. Suwałki i gm. Filipów do 31.01.2015r.

7 GRUPA DOCELOWA Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym zamieszkałe na terenie miasta Suwałki (12K+13M) i gminy Filipów (2K+3M) Kryteria rekrutacji: Osoby o najmniejszych szansach na rynku pracy, w tym: 1.Osoby bezrobotne 2.Osoby o tzw. niepełnosprawności szczególnej (intelektualnej, z zaburzeniami psychicznymi) 3.Osoby o niskim poziomie wykształcenia 4.Ocena poziomu motywacji i predyspozycji

8 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROCES REKRUTACJI: zaproszenie 100 osób, które w ramach dotychczas otrzymanego wsparcia wyraziły chęć udziału w kolejnych inicjatywach na rzecz zatrudnienia; Wyłonienie 60 osób spełniających wymagania projektu; W rezultacie spotkań z Psychologiem i Doradcą zawodowym wyłonienie 30 osób kwalifikujących się do projektu (16M+14K) + listy 30 osób rezerwowych

9 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu Kucharz / Kucharka – 200 godzin Pokojowy / Pokojowa – 60 godzin Pomoc krawiecka – 60 godzin Robotnik gospodarczy – 60 godzin Maglarz – Praczka – 40 godzin Recepcjonista hotelowy – 100 godzin

10 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ponadto w trakcie projektu uczestnicy będą mieli zapewnione: Wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe Wsparcie doradcy zawodowego – indywidualne 12 uczestników/-czek projektu zostanie zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Lipniaku (zapewnione wsparcie Opiekuna Indywidualnego)

11 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU: Rekrutacja– grudzień 2012 r. – styczeń 2013r. Kursy zawodowe– luty - lipiec 2013 r. Wsparcie Psychologa, Doradcy zawodowego – grudzień 2012r. – styczeń 2015 r. Wsparcie Opiekuna Indywidualnego – sierpień 2013r. – grudzień 2014r.

12 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty Ośrodka Wsparcia w Lipniaku w ramach projektów pn.: Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku oraz Edukacja + praca = sukces DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja inaugurująca projekty realizowane przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google