Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wilanowski Program Aktywności Lokalnej 2012-2014 Kamila Dębkowska Eurokoordynator Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wilanowski Program Aktywności Lokalnej 2012-2014 Kamila Dębkowska Eurokoordynator Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy."— Zapis prezentacji:

1 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej 2012-2014 Kamila Dębkowska Eurokoordynator Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

2 Program Aktywności Lokalnej czyli co? Program Aktywności Lokalnej jako narzędzie realizacji projektu systemowego. Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Może to być środowisko grupy zawodowej, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy. Nasz cel: młodzież ucząca się w liceum ogólnokształcącym (1 klasy) i ich rodzice.

3 Program Aktywności Lokalnej jako odpowiedź na problem. Brak spójnych systemowych rozwiązań w zakresie kształtowania nowoczesnych kompetencji i rozwijania umiejętności ukierunkowanych na sukces życiowy i rozwój kariery. Badania CBOS z 2010 r. Aspiracje zawodowe Polaków - młodzież kieruje się stereotypami przy wyborze szkoły, ścieżki kariery czy zawodu. Podjęcie niewłaściwych działań dotyczących dalszej aktywności zawodowej, nieodpowiadających potrzebom i możliwościom = trwałe zepchnięcie młodzieży na margines życia społecznego. Szkoła w porozumieniu z OPS określiła obszar problemowy na podstawie wywiadu fokusowego, czego efektem jest Program Aktywności Lokalnej do uczniów klas pierwszych liceum zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej. Celem głównym programu jest wsparcie w ramach programu aktywności lokalnej 24 osób, młodzieży szkolnej poprzez zwiększenie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz ich rodziców

5 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej. Czas trwania projektu kwiecień 2012 – grudzień 2012 Etap I – testy diagnostyczne i spotkania indywidualne z brokerem (maj-czerwiec 2012) Etap II – szkolenia, warsztaty (czerwiec, wrzesień,pazdziernik 2012) Etap III-, wyjścia kulturalne, spotkania z autorytetami (wrzesień, listopad 2012) Etap IV – wyjazd integracyjno-profilaktyczny (październik - listopad 2012)

6 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej. Działania: przeprowadzenie diagnozy indywidualnego potencjału zawodowego każdego uczestnika projektu, badanie zdolności pamięci i koncentracji, wyobraźni przestrzennej itp. w celu sporządzenia raportu dla brokera edukacyjnego; przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z brokerem edukacyjnym dla młodzieży licealnej, określenie ścieżki edukacyjnej, raport w wersji CD i papierowej dla każdego uczestnika projektu. przeprowadzenie programów podnoszących umiejętności życiowe młodzieży poprzez działania warsztatowe i szkolenia. przeprowadzenie warsztatów "strefa rodzica".

7 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej. Działania c.d. przeprowadzenie zajęć integrujących młodzież Interaktywny kontakt z uczestnikami za pomoca strony internetowej z informacjami o projekcie i lokalnymi informacjami społeczno-kulturalnymi; www.wilpal.pl oraz na Facebooku www.wilpal.pl wprowadzanie innowacyjnych zajęć z zakresu redukcji szkód zmniejszających negatywne zachowania wśród młodzieży podczas wyjazdu integracyjno-profilaktycznego + aktywne formy spędzania wolnego czasu dla młodzieży (paintball, warsztaty artystyczne)

8 WILANOWSKI PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ JAK TO WYGLĄDAŁO W I EDYCJI 2011 WARSZTATY: AUTOPREZENTACJA I AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY PROFILAKTYCZNE REDUKCJA SZKÓD EKOKONSUMENT LABOLATORIUM MŁODEGO OBYWATELA STRES I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW INTERPERSONALNYCH FOTOGRAFICZNE FILMOWO- REŻYSERSKIE DJSKIE

9 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej. Zajęcia integrującyjne młodzieży ze społecznością lokalną (gra miejska na terenie Wilanowa – konsultacje społeczne) stworzenie młodzieżowej interaktywnej strony internetowej z informacjami o projekcie i lokalnymi informacjami społeczno-kulturalnymi; www.wilpal.pl, facebook.www.wilpal.pl

10 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej Podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego aktywne formy spędzania wolnego czasu dla młodzieży (paintball,)

11 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej Wyjścia kulturalno– integracyjne( Centrum Nauki Kopernik, kino… )

12 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej Edycja 2012 trwa… Warsztaty: Autoprezentacja i aktywne poszukiwanie pracy Labolatorium młodego obywatela Profilaktyka stresu Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów Fotograficzne Filmowo- reżyserskie Muzyczne- gra na perkusji

13 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej. REALIZATORZY Realizatorem zadań Programu Aktywności Lokalnej jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. Podczas projektu zawiązano współpracę z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

14 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej Projekt Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Zapraszamy do wypełnienia deklaracji

16 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej Kontakt: Kamila Dębkowska– Koordynator Projektu Tel: 728 762 778 Anna Chosia - Specjalista ds. Integracji i wsparcia uczestników. Tel: 22 648 22 26


Pobierz ppt "Wilanowski Program Aktywności Lokalnej 2012-2014 Kamila Dębkowska Eurokoordynator Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google