Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania projektu Wdrożenie dwóch form działań Roczny plan Sieć współpracy wspomagania szkoły i samokształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania projektu Wdrożenie dwóch form działań Roczny plan Sieć współpracy wspomagania szkoły i samokształcenia."— Zapis prezentacji:

1

2 Zadania projektu Wdrożenie dwóch form działań Roczny plan Sieć współpracy wspomagania szkoły i samokształcenia

3 Zadania projektu Wdrożenie dwóch form działań Roczny plan Sieci współpracy wspomagania szkoły i samokształcenia

4 Roczny plan wspomagania Opiera się na współpracy ze szkolnym organizatorem rozwoju edukacji – osobą pełniącą rolę konsultanta i moderatora, towarzyszącą szkole w pogłębionej diagnozie danego obszaru, wprowadzaniu pożądanych zmian z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych (np. zespoły nauczycieli) i zewnętrznych (organizowane w zależności od potrzeb szkolenia, konsultacje z ekspertami itp.), a także ocenie efektów całego procesu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w publikacji p.t. Nowy system doskonalenia nauczycieli – podstawowe założenia i organizacja.

5 Zadanie projektu Wdrożenie dwóch form działań Roczny plan Sieć współpracy wspomagania szkoły i samokształcenia

6 Sieć współpracy i samokształcenia

7 Co to jest sieć współpracy? To międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. W takim zespole, wyróżniamy następujące cechy: Nie ma hierarchii Nie ma kadry kierowniczej Obowiązują więzi współpracy i wzajemnej pomocy Nie zabraknie otwartości na pomysły innych Występują specjalizacje wynikające z zainteresowań i fachowości Minimalny stopień sformalizowania procedur działania

8 Cele działania sieci Wymiana doświadczeń między uczestnikami Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów Poszerzanie kompetencji uczestników Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i przedszkoli uczestniczących w sieci Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami

9 Organizacja sieci Sieci tworzy powiat zgodnie z potrzebami szkół i przedszkoli Liczba nauczycieli w jednej sieci wynosi 20 osób Uczestnicy sieci spotykają się 5 razy w ciągu roku szkolnego + 1 spotkanie z ekspertem Uczestnicy sieci podejmują działania na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) Pracami sieci zajmuje się Koordynator sieci

10 Zadania platformy internetowej Gromadzenie informacji oraz ich udostępnianie Tworzenie społeczności użytkowników Wzajemne uczenie się Wymiana wiedzy

11 Osoby zaangażowane w działanie sieci Uczestnicy (nauczyciele, dyrektorzy) Koordynator sieci Eksperci zewnętrzni

12 Osoby zaangażowane w działanie sieci Uczestnicy (nauczyciele, dyrektorzy) Koordynator Eksperci zewnętrzni

13 Rola uczestników sieci Aktywność na platformie internetowej Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem Wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów Wdrażanie opracowanych rozwiązań Publikacja efektów pracy

14 Osoby zaangażowane w działanie sieci Uczestnicy (nauczyciele, dyrektorzy) Koordynator sieci Eksperci zewnętrzni

15 Zadania koordynatora sieci Proponowanie inicjatyw, tematów spotkań i sposobów pracy Motywowanie uczestników do pracy w sieci Pozyskanie ekspertów zewnętrznych Monitorowanie postępów prac Otwartość na propozycje i sugestie ze strony uczestników Wspieranie otwartości Organizowanie pracy sieci

16 Osoby zaangażowane w działanie sieci Uczestnicy (nauczyciele, dyrektorzy) Koordynator Eksperci zewnętrzni

17 Rola ekspertów zewnętrznych Współpraca z koordynatorem sieci Przygotowywanie i prowadzenie wykładów, warsztatów czy innych form szkoleniowych zaplanowanych w harmonogramie sieci Udzielanie konsultacji dla zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli Przygotowywanie scenariuszy form wsparcia Wskazywanie publikacji i materiałów do samokształcenia

18 Wybrane przez szkoły i przedszkola tematy sieci POZAPEDAGOGICZNE OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY SKUTECZNE SPOSOBY ZACHĘCANIA UCZNIÓW DO CZYTANIA JAK ROZWIJAĆ TWÓRCZE MYŚLENIE UCZNIÓW? PROMOCJA I BUDOWA WIZERUNKU SZKOŁY

19 Planowane jest 5 regularnych osobistych spotkań w ciągu roku + 1 spotkanie z ekspertem Praca za pośrednictwem platformy internetowej Działania w ramach sieci * (*) Szczegółowy plan działania ustala koordynator w porozumieniu z pozostałymi uczestnikami sieci

20 Planowane jest 5 regularnych osobistych spotkań w ciągu roku + 1 spotkanie z ekspertem Praca za pośrednictwem platformy internetowej Działania w ramach sieci * (*) Szczegółowy plan działania ustala koordynator w porozumieniu z pozostałymi uczestnikami sieci

21 Spotkania uczestników sieci Spotkanie organizacyjne Spotkania robocze Spotkanie podsumowujące Integracja uczestników sieci Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami Podsumowanie i omówienie pracy sieci Rozpoznanie potrzeb i zasobów Spotkania z ekspertem Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań na platformie Tworzenie nowych rozwiązań Ewaluacja

22 Planowane jest 5 regularnych osobistych spotkań w ciągu roku Praca za pośrednictwem platformy internetowej Działania w ramach sieci * (*) Szczegółowy plan działania ustala koordynator w porozumieniu z pozostałymi uczestnikami sieci

23 Działania za pośrednictwem platformy internetowej Działania na platformie cyfrowej pomiędzy spotkaniami Dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci Koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami Publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze lekcji itp.) Dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć itp.) Udział w szkoleniach e-learningowych

24 Serdecznie dziękuję za udział w prezentacji


Pobierz ppt "Zadania projektu Wdrożenie dwóch form działań Roczny plan Sieć współpracy wspomagania szkoły i samokształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google