Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć współpracy i samokształcenia jako forma uczenia się liderów WDN WIDEOKONFERENCJA Liderzy WDN 17 luty 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć współpracy i samokształcenia jako forma uczenia się liderów WDN WIDEOKONFERENCJA Liderzy WDN 17 luty 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Sieć współpracy i samokształcenia jako forma uczenia się liderów WDN WIDEOKONFERENCJA Liderzy WDN 17 luty 2014 r.

2 UMOCOWANIA PRAWNE ZWIĄZANE Z NOWĄ ROLĄ PLACÓWEK DOSKONALENIA Rozporządzenie MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200,poz. 1537, z późn. zm.) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324, z późn. zm.)

3 Rozporządzenie MEN z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Zgodnie z rozporządzeniem publiczne placówki doskonalenia obok stałej ofert w postaci konsultacji, seminariów, konferencji, warsztatów i szkoleń dla zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów szkół, uruchamiają w ramach zadań obowiązkowych dwie nowe formy doskonalenia nauczycieli: Procesowe wspomaganie szkoły Sieci współpracy i samokształcenia

4 Odpowiednie zapisy w Rozporządzeniu Dz. U. z 2012 r., poz. 1196 § 16.1 1) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 15 ust. 1 i 2 lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikających z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:

5 Odpowiednie zapisy w Rozporządzeniu Dz. U. z 2012 r., poz. 1196 a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki, b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki, c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;

6 Odpowiednie zapisy w Rozporządzeniu Dz. U. z 2012 r., poz. 1196 2) Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w organizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, szczególności poprzez wymianę doświadczeń;

7 Odpowiednie zapisy w Rozporządzeniu Dz. U. z 2013 r., poz. 560 § 7 ust.4 otrzymuje brzmienie, Wymagania wobec szkół i placówek, które muszą być spełnione dla ustalenia poziomu D i poziomu B, określa załącznik do rozporządzenia ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU

8 Wiadomość ważna dla Lidera WDN powiatów: kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego !!! Uwaga !!! wymaganie nr 12 ( w grupie I i II wymagań wobec przedszkoli i szkół różnego typu) Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi W charakterystyce na poziomie B wymaganie to między innymi brzmi: Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb.

9 Oferta wspomagania RODN WOM w Częstochowie ZAPRASZAMY szkoły i placówki do współpracy w ramach procesowego wspomagania. Informacja oraz kontakt strona www.womczest.edu.pl

10 Oferta wspomagania RODN WOM w Częstochowie ZAPRASZAMY nauczycieli do współpracy w ramach sieci Informacja oraz kontakt strona www.womczest.edu.pl

11 Oferta wspomagania RODN WOM w Częstochowie Jak zapisać się do sieci? 1. Wejść na stronę www.womczest.edu.pl 2. Odnaleźć zakładkę Nauczyciele - Sieci współpracy i samokształcenia 3. wypełnić Kartę zgłoszenia znajdującą się przed tabelą z wykazem sieci współpracy i samokształcenia proponowanych przez RODN WOM w Częstochowie

12 Oferta wspomagania RODN WOM w Częstochowie Uczestnictwo w sieci jest bezpłatne. Koordynator sieci zaprasza uczestników na pierwsze spotkanie stacjonarne do naszego ośrodka. Spotkanie odbywa się w pracowni komputerowej. Podczas spotkania określone zostają obszary, cele i harmonogram działań. Nauczyciele mają wpływ na program sieci.

13 Oferta wspomagania RODN WOM w Częstochowie Po zrealizowaniu zaplanowanych przedsięwzięć zostaną opracowane rekomendacje i wnioski przydatne w dalszej pracy. Na zakończenie uczestnicy sieci otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w formie doskonalenia zawodowego jaką jest sieć współpracy i samokształcenia.

14 Oferta wspomagania RODN WOM w Częstochowie Proponowane sieci mają charakter: przedmiotowy ( np. spotykają się matematycy, przyrodnicy, bibliotekarze, nauczyciele uczący zawodu ) problemowy ( spotykają się nauczyciele pełniący podobne funkcje w szkole i placówce: opiekunowie samorządu uczniowskiego, innowatorzy, liderzy WDN )

15 Oferta wspomagania RODN WOM w Częstochowie Sieci współpracy i samokształcenia polegają na kontaktach osobistych i spotkaniach na platformie internetowej zainteresowanych nauczyciele.

16 Oferta wspomagania RODN WOM w Częstochowie Zadaniem koordynatora sieci jest zorganizowanie: spotkań stacjonarnych uczestników sieci: minimum dwa spotkania ( warsztaty, udział zaproszonych specjalistów), spotkań na platformie :forum wymiany doświadczeń, forum dyskusyjne, materiały samokształceniowe, e-learning, upowszechnianie opracowanych materiałów, pomysłów, przykładów wdrożeń wypracowanych rozwiązań.

17 Oferta wspomagania RODN WOM w Częstochowie IDEA SIECI !!! Motywacja i nastawienie uczestników sieci decydują o przebiegu współpracy w sieci. Istotne jest przekonanie uczestników o wartości uczenia się opartego na wzajemnej wymianie doświadczeń, a nie na autorytecie zewnętrznych ekspertów.

18 RODN WOM zaprasza do współpracy ZAPRASZAMY PAŃSTWA LIDERÓW WDN DO UDZIAŁU W SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA JESTEM SZKOLNYM LIDEREM.

19 Kontakt: Bożena Harasimowicz harasimowicz@womczest.edu.pl tel. 34 3606004 w. 212 RODN WOM w Częstochowie zaprasza do współpracy


Pobierz ppt "Sieć współpracy i samokształcenia jako forma uczenia się liderów WDN WIDEOKONFERENCJA Liderzy WDN 17 luty 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google