Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41."— Zapis prezentacji:

1 SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego tel. fax

2 Sieci współpracy i samokształcenia
Cele sieci współpracy i samokształcenia Uczestnicy i tematyka sieci Działania podejmowane w ramach sieci Małgorzata Majta Lidia Jamrożek

3 Sieci współpracy i samokształcenia
Sieci, czyli współpracujące zespoły nauczycieli z różnych szkół w ramach wybranego zagadnienia. Cele: dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy, wspólne wykonywanie zadań, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy. Formy pracy: działania podejmowane na platformie informatycznej 3 – 5 spotkań w roku szkolnym Członkowie sieci mogą korzystać z własnych doświadczeń, ale również pomocy zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

4 Sieci współpracy i samokształcenia
Tworzenie łączących szkoły sieci to innowacyjna metoda wspierająca wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy nimi. Przed dyrektorami szkół i nauczycielami otwierają się nowe możliwości pozyskiwania potrzebnej im wiedzy i pomocy w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

5 Cele sieci współpracy i samokształcenia
Udział w sieci daje szkołom cenną szansę na bieżący kontakt z innymi placówkami w ich otoczeniu, dzięki któremu poszerza się perspektywa, z jakiej patrzy się na własne problemy i zasoby. Każda z uczestniczących w sieci szkół będzie miała okazję przedstawić własne rozwiązania, ale też poznać inne. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

6 Cele sieci współpracy i samokształcenia
Połączenie wymiany doświadczeń oraz wiedzy wnoszonej przez ekspertów bywa często inspiracją dla tworzenia nowych rozwiązań, nie stosowanych dotychczas przez żadnego z uczestników spotkania. Istotną rolą sieci może być zaangażowanie jej uczestników w opracowanie własnych, autorskich propozycji. Podejmowanie inicjatyw, które zostaną w pierwszej kolejności przetestowane w tworzących sieć szkołach, a być może będą również popularyzowane poza nimi. Wspólne wypracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań, a także dzielenie się doświadczeniami w trakcie tego procesu, może okazać się bardzo wzmacniające i mobilizujące, by utrzymać motywację do doprowadzenia podjętych inicjatyw do końca, mimo pojawiających się przeszkód. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

7 Rola koordynatora sieci obejmuje:
proponowanie inicjatyw, tematów spotkań i sposobów pracy wspieranie aktywności i dzielenia się wiedzą przez uczestników zapewnianie bezpiecznej atmosfery do pracy motywowanie uczestników do pracy w sieci monitorowanie postępów pracy sieci otwartość na propozycje i sugestie ze strony uczestników wspieranie otwartości Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

8 Przykładowe tematy problemowych sieci współpracy i samokształcenia
Jak budować własne programy wychowawcze? Praca z nowoczesnymi technologiami. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami? Nauczyciele pracują zespołowo. Promocja szkoły. Praca z uczniem zdolnym. Kreatywność na zajęciach. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

9 Przykładowe tematy problemowych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców świetlic szkolnych Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

10 Przykładowe tematy przedmiotowych sieci współpracy i samokształcenia
Edukacja wczesnoszkolna: sześciolatki i siedmiolatki uczą się w jednej klasie Sieć polonistów - edukacja czytelnicza Sieć polonistów - edukacja filmowa Sieć matematyków - jak wspierać dziecko w uczeniu matematyki Sieć matematyków - edukacja wczesnoszkolna Sieć historyków - praca ze źródłami Sieć przyrodników - doświadczenia i eksperymenty na zajęciach lekcyjnych Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

11 Działania podejmowane w ramach sieci tematycznej
Spotkanie organizacyjne Integracja uczestników sieci Rozpoznanie potrzeb i zasobów Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań na platformie Spotkania robocze Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami Spotkania z ekspertami Tworzenie nowych rozwiązań Spotkanie podsumowujące Podsumowanie i omówienie pracy sieci Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym Ewaluacja Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach


Pobierz ppt "SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41."

Podobne prezentacje


Reklamy Google