Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT z przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach w roku szkolnym 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT z przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach w roku szkolnym 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT z przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach w roku szkolnym 2010/2011

2 OBSZAR:2. Procesy zachodzące w szkole WYMAGANIE: 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej PRZEDMIOT:Opinia na temat ilości oraz różnorodności zajęć pozalekcyjnych, frekwencji na zajęciach, trafności doboru kółek, powodów uczestnictwa CEL EWALUACJI:Czy oferta zajęć pozalekcyjnych spełnia wymagania uczniów i rodziców? UZASADNIENIE:Uzyskanie informacji na temat rodzaju pożądanych zajęć celem podniesienia wyników nauczania oraz poprawy jakości pracy szkoły. ZESPÓŁ DO SPRAW EWALUACJI: Lider zespołu:Justyna Adamek – nauczyciel fizyki Członkowie: Joanna Maciejewska – wicedyrektor, nauczyciel biologii Dominika Urbanek – nauczyciel biologii METODY BADAWCZE:cztery rodzaje ankiet, wywiad, analiza dokumentów.

3 Wyniki ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach: większość uczniów deklarowała wraz z początkiem roku szkolnego chęć uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, bez względu na poziom klasowy czy płeć wszyscy uczniowie przynajmniej raz wzięli udział w co najmniej jednym kółku (zgodna opinia uczniów, rodziców oraz nauczycieli) słabszą frekwencją, w stosunku co do innych klas, wykazały się klasy drugie Deklaracja uczestnictwa uczniów w zajęciach – wrzesień 2010 Uczestnictwo uczniów w zajęciach – opinia uczniów Uczestnictwo uczniów w zajęciach – opinia rodziców

4 większość uczniów regularnie uczęszczała raz lub kilka razy tygodniu na wybrane przez siebie zajęcia najwięcej badanych skorzystało z dwóch różnych rodzajów kółek Opinia uczniów Opinia rodzicówOpinia uczniów Opinia rodziców

5 najchętniej deklarowane zajęcia przez uczniów we wrześniu to kółka sportowe, następnie przedmiotowe i wycieczki z zajęć sportowych w ciągu roku szkolnego skorzystało zaledwie ¼ uczniów szkoły, natomiast zdecydowanie ogromnym powodzeniem cieszyły się kółka przedmiotowe Deklaracja uczniów – wrzesień 2010Opinia uczniów – styczeń 2011

6 Opinia rodziców – styczeń 2011Opinia nauczycieli – styczeń 2011

7 z kółek przedmiotowych, najczęściej wybierano kółko matematyczne Deklaracja uczniów – wrzesień 2010Opinia uczniów – styczeń 2011 Opinia rodziców – styczeń 2011Opinia nauczycieli – styczeń 2011

8 wśród zajęć sportowych dominowała siatkówka Deklaracja uczniów – wrzesień 2010Opinia uczniów – styczeń 2011 Opinia rodziców – styczeń 2011Opinia nauczycieli – styczeń 2011

9 zdecydowana większość badanych, zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców, uważa, że oferta zajęć pozalekcyjnych w naszym Gimnazjum jest atrakcyjna oraz spełnia ich oczekiwania. Opinia uczniów – styczeń 2011 Opinia rodziców – styczeń 2011 Opinia nauczycieli – styczeń 2011

10 ostateczna ocena przedmiotu ewaluacji jest pozytywna zarówno w opinii uczniów, jak i rodziców, oferta zajęć pozalekcyjnych spełnia ich wymagania szkoła realizuje szeroką gamę kółek, na które uczęszcza większość uczniów Gimnazjum godziny zajęć zostały dostosowane do planu lekcji uczniów zajęcia pozalekcyjne należy kontynuować i nadal promować ogromny wzrost zainteresowania uczniów kółkami przedmiotowymi na przełomie wrzesień (53%) – styczeń (78%) nieznaczny, ale jednak wzrost zainteresowania kółkiem muzycznym reszta zajęć pozalekcyjnych (poza kółkami przedmiotowymi) miała gorszą frekwencję niż deklarowane chęci uczestnictwa największy spadek zainteresowania zanotowano w zajęciach sportowych poprawić frekwencję oraz promocję zajęć sportowych WNIOSKI:

11 Zespół do spraw ewaluacji


Pobierz ppt "RAPORT z przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach w roku szkolnym 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google