Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet 2 Podlaskiego Kuratora Oświaty Nowy system zajęć wychowania fizycznego jako szansa na podniesienie skuteczności wdrażania dzieci i młodzieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet 2 Podlaskiego Kuratora Oświaty Nowy system zajęć wychowania fizycznego jako szansa na podniesienie skuteczności wdrażania dzieci i młodzieży."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet 2 Podlaskiego Kuratora Oświaty Nowy system zajęć wychowania fizycznego jako szansa na podniesienie skuteczności wdrażania dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej oraz wzmocnienie działań wychowawczych szkoły.

2 Na tle Europy Aktualnie uczeń polskiej szkoły – na tle europejskim – uczestniczy w jednej z największych liczbie obligatoryjnych zajęć wychowania fizycznego. Z tego względu szczególnego znaczenia nabiera troska o szeroko pojętą efektywność zajęć.

3 Wyniki badań w Polsce Badania krajowe-na terenie Małopolski, które przeprowadzono w szkołach z eksperymentalnym odejściem od systemu klasowo-lekcyjnego i realizowaniu zadań zgodnie z zainteresowaniami uczniów potwierdzają znaczny wzrost efektów w zakresie wychowania fizycznego na wielu płaszczyznach.

4 Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Dz. U. Nr 136, poz. 1116 Regulacja prawna dotyczy zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych oraz w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych od 1 IX 2009. Podstawowym obowiązkiem dyrektora szkoły jest przygotowanie form realizacji zajęć do wyboru przez ucznia, czyli określenie w jakim rodzaju aktywności fizycznej mogą uczestniczyć uczniowie.

5 Miejsce prowadzenia zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego Zajęcia fakultatywne mogą być prowadzone jako zajęcia: lekcyjne, pozalekcyjne pozaszkolne. Za organizację wszystkich obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, zarówno organizowanych jako zajęcia lekcyjne, jak i pozalekcyjne lub pozaszkolne odpowiada szkoła.

6 Formy zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego Zajęcia fakultatywne mogą być prowadzone jako zajęcia: Sportowe Rekreacyjno-zdrowotne Taneczne Aktywnych form turystyki

7 Zajęcia sportowe Powinny umożliwiać uczniom uprawianie dyscypliny sportu oraz udział w systemie rywalizacji sportowej. W ramach tych zajęć szkoła może zaproponować od jednej do kilku dyscyplin sportowych do wyboru, uwzględniając uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz tradycje sportowe szkoły i środowiska.

8 Zajęcia rekreacyjno-zdrowotne Powinny umożliwiać aktywność fizyczną służącą zdrowiu, wypoczynkowi lub zabawie oraz udział w systemie wewnątrzszkolnej rywalizacji sportowej uczniów. Realizacja tych zajęć powinna być nastawiona na przygotowywanie uczniów do systematycznej aktywności fizycznej w czasie wolnym, ze świadomością wynikających z tego korzyści zdrowotnych. Zajęcia te mogą zawierać jedną lub kilka form aktywności fizycznej.

9 Zajęcia taneczne Powinny umożliwiać udział w tanecznych formach aktywności fizycznej, pogłębiać wiedzę i rozwijać umiejętności w tej dziedzinie. Mogą one obejmować jedną lub kilka form tańca.

10 Aktywne formy turystyki Powinny umożliwiać udział w aktywności fizycznej połączonej z elementami krajoznawstwa i ekologii. W ramach tych zajęć szkoła może zaproponować uczniom jedną lub kilka form turystyki do wyboru w zależności od ich zainteresowań oraz warunków terenowych w środowisku. Możliwe jest kumulowanie zajęć turystycznych na przestrzeni 4 tygodni-czyli 8 godzin turystyki non – stop.

11 NAJWAŻNIEJSZE !!!! Właściwe, czyli autonomiczne i oparte na porozumieniu środowisk przygotowanie przez szkołę oferty zajęć, w połączeniu z dobrowolną deklaracją udziału ucznia w wybranej formie zajęć fakultatywnych wychowania fizycznego, pozwoli na zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, a tym samym poprawę efektywności i jakości tych zajęć w szkołach.

12 Informacje dodatkowe 1. Do 20 listopada oczekujemy zgłoszeń szkół do II Edycji Konkursu Młodego Kibica organizowanego wspólnie z SSA Jagiellonią Białystok i Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Jest to konkurs propagujący wychowanie do fair play na terenie szkół i na stadionie.Informacje są na stronie: www.kuratorium.bialystok.pl/aktualności 2. W dn. 7 listopada w Szkole Podstawowej Nr 34 w Białymstoku rozegrane zostaną eliminacje wojewódzkie Krajowego Konkursu "90 Lat Na Olimpijskim Szlaku" –informacje również na stronie www.kuratorium.bialystok.pl/sport 3. W styczniu zostanie ogłoszony Konkurs Programowy dotyczący zajęć fakultatywnych w-f w szkołach-konkurs dla szkół i nauczycieli 4. W maju 2010 odbędzie się I Podlaski Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej, którego tematem głównym będzie wdrożenie nowego systemu zajęć w-f w szkołach na Podlasiu


Pobierz ppt "Priorytet 2 Podlaskiego Kuratora Oświaty Nowy system zajęć wychowania fizycznego jako szansa na podniesienie skuteczności wdrażania dzieci i młodzieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google