Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Istnieje coś rzadszego od talentu - talent do tego, by dostrzec talent. … Elbert Hubbart.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Istnieje coś rzadszego od talentu - talent do tego, by dostrzec talent. … Elbert Hubbart."— Zapis prezentacji:

1 Istnieje coś rzadszego od talentu - talent do tego, by dostrzec talent. … Elbert Hubbart

2 Miejsca Odkrywania Talentów www.roktalentow.men.gov.pl www.roktalentow.men.gov.pl

3 Miejsca Odkrywania Talentów województwo podlaskie -Centrum Popularyzacji Matematyki Signum, Politechnika Białostocka -Szkolny Klub INFA przy Instytucie Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku -Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy -Uczniowski Klub Sportowy WILK w Grajewie -Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży -Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu -Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie -Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku -Stowarzyszenie Pomoc dzieciom w Suwałkach

4 Szkoły Odkrywców Talentów www.roktalentow.men.gov.pl www.roktalentow.men.gov.pl

5 Szkoły Odkrywców Talentów województwo podlaskie -Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie -Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku -Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie -I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku -Szkoła Podstawowa Nr 26 im.Stanisława Staszica w Białymstoku

6 Działania szkół na terenie województwa podlaskiego w zakresie pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym Działania podejmowane przez szkoły ułatwiające rozpoznanie uczniów szczególnie uzdolnionych: -analiza osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych uczniów -obserwacje prowadzone przez nauczycieli -pozyskanie informacji od rodziców -inne działania

7 Formy pracy lub pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym o Praca w kołach zainteresowań i przedmiotowych o Opracowanie i realizowanie autorskich programów nauczania. o Objęcie ucznia systemem stypendialnym. o Programy specjalne (eksperymenty i innowacje). o Obozy naukowe. o Konkursy szkolne. o Konkursy pozaszkolne. o Pokazy, przeglądy, prezentacje. o Zawody, turnieje, mecze. o Organizowanie współpracy z innymi szkołami.

8 Formy pracy lub pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym (c.d.) o Prezentowanie prac twórczych (wystawy, gazetki szkolne, klasowe, kroniki prac twórczych, albumy, prace plastyczne, pomoce dydaktyczne), o Wycieczki inspirujące do pracy twórczej: lekcje muzealne, wystawy, zielone szkoły", wycieczki, o Udział uczniów w pracach ośrodków kulturalnych (spektaklach, nagraniach, zespołach tanecznych i muzycznych), o Wspomaganie nauczyciela na lekcji przez asystentów, mistrzów wiedzy, laureatów (prowadzenie lekcji i organizowanie konkursów, prowadzenie gazetek, organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów słabszych), O Indywidualny program lub tok nauki

9 Grupy uzdolnień najliczniej występujących w szkołach: sportowe muzyczne humanistyczne manualne plastyczne językowe aktorskie przedmiotów ścisłych społeczne, wolontariat dziennikarskie zawodowe

10 Wnioski wynikające z przeprowadzonej diagnozy Szkoły podejmują działania w celu stworzenia możliwości rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym Nauczyciele są przygotowani do pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym, czego efektem są osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach Dominującą formą pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym są koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne W minimalnym stopniu wykorzystuje się możliwość kształcenia uczniów indywidualnym tokiem nauki Szkoły w niewielkim stopniu korzystają z możliwości kształcenia indywidualnym programem nauczania Nie wszystkie szkoły nawiązują współpracę z fundacjami lub stowarzyszeniami promującymi dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną

11 INNOWACJE PEDAGOGICZNE Innowacja pedagogiczna to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Innowacje pedagogiczne to zmiany zawierające elementy nowości, wprowadzone świadomie do systemu szkolnego w celu ulepszenia praktyki edukacyjnej zgodnie z określonymi potrzebami pedagogicznymi.procesu tworzenia lub przyswajania nowych rozwiązań edukacyjnych

12 INNOWACJE PEDAGOGICZNE województwo podlaskie rok szkolny 2010/2011 przedszkola – 8 szkoły podstawowe – 109 gimnazja – 33 szkoły ponadgimnazjalne – 51

13 SZKOŁA AMBITNA – nastawiona na rozwijanie zdolności uczniów wysoki poziom nauczania różnorodne zajęcia fakultatywne indywidualna praca ucznia z nauczycielem wysokie wymagania wychowawcze doskonałe warunki kształcenia możliwość korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej podmiotowość ucznia w procesie nauczania bezpieczeństwo kontakty zagraniczne demokracja szkolna system stypendialny

14 Wszyscy jesteśmy utalentowani, to znaczy obdarzeni specyficznym zestawem uzdolnień, które czynią z nas unikalną osobowość. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Istnieje coś rzadszego od talentu - talent do tego, by dostrzec talent. … Elbert Hubbart."

Podobne prezentacje


Reklamy Google