Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013 Powiat kozienicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013 Powiat kozienicki."— Zapis prezentacji:

1

2 Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013 Powiat kozienicki

3  Scalania i melioracje - budżet 46,3 mln euro (190 mln zł)  Odnowa i rozwój wsi - budżet 43,3 mln euro (180 mln zł)  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - budżet 164,1 (682 mln zł)  Działania LEADER budżet ogólny 337 mln zł, z czego działania wdrażane przez SW – 268 mln zł RAZEM BUDŻET PROW 2007-2013 – ok. 1,3 mld złotych Działania realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

4 4 Stan realizacji PROW 2007-2013 na Mazowszu Działanie Limit środków w mln zł Zakontraktowane środki w mln zł % zakontraktowa nia Złożone wnioski o płatność w mln zł Scalania i melioracje 19017793%88 Odnowa i rozwój wsi 18016190%153 Podstawowe usługi 68264795%357 LEADER 26821781%131 RAZEM1 3201 20291%729

5 Zakontraktowano ok. 1,2 mld PLN Wartość pomocy EFRROW w podziale na powiaty

6

7 7 Działanie: Odnowa i rozwój wsi  Odbyły się 3 nabory, w których złożono 1019 wniosków o przyznanie pomocy,  Zawarto 624 umowy na kwotę ok. 161 mln zł,  Zakończono realizację 576 inwestycji (92% podpisanych umów), których wartość całkowita wyniosła 271 mln zł, a wkład UE – 145 mln zł Do każdej zainwestowanej złotówki ze środków unijnych dołożono kolejną złotówkę z własnego budżetu.

8 8 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Powiat kozienicki 9 umów na kwotę ok. 1,4 mln zł

9 9 Działanie: Odnowa i rozwój wsi - Powiat kozienicki

10 10 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  Odbyło się 5 naborów, w których złożono 670 wniosków o przyznanie pomocy,  Zawarto 480 umów na kwotę ok. 647 mln zł,  Zakończono realizację 261 inwestycji (ok. 55% umów), których wartość całkowita wyniosła 642 mln zł, a wkład UE - 335 mln zł

11 11 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ludności wiejskiej Zakres operacji Kwota dofinansowania EFRROW Liczba projektów Gospodarka wodno- ściekowa 620 970 878430 Odpady komunalne 2 047 06515 Odnawialne źródła energii 4 326 9388 Targowiska stałe 19 139 44725 Infrastruktura szerokopasmowego internetu 963 8842 Razem647 448 212480

12 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej i ludności wiejskiej Powiat kozienicki 10 umów na kwotę ok. 10 mln zł 12

13 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej i ludności wiejskiej Powiat kozienicki 13

14 Działania LEADER na Mazowszu  35 LGD  budżet ok. 337 mln zł (z czego działania SW - 268 mln zł)  obszar ok. 32 tyś km 2  ludność – 2 mln  liczba gmin – 265

15 15 Działania LEADER Powiat kozienicki 1 Lokalna Grupa Działania:  Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” budżet ok. 13,2 mln zł

16 16 Działania LEADER Powiat kozienicki Małe projekty – 54 umowy na kwotę pomocy ok. 1,2 mln zł

17 17 Działania LEADER Powiat kozienicki – Małe projekty zakres

18 18 Działania LEADER Powiat kozienicki- Odnowa wsi 9 umów na kwotę pomocy ok. 1,8 mln zł

19 19 Podsumowanie działań PROW 2007-2013 Powiat kozienicki

20 20 Podsumowanie działań PROW 2007-2013 Powiat kozienicki  liczba projektów – 63  wartość projektów – 26,57 mln zł  wartość dofinansowania – 13,58 mln zł  wybudowane sieci wodociągowe – 4,7 km, kanalizacyjne – 54 km, oczyszczalnie ścieków - 1  obiekty sportowe, place zabaw, tereny zielone, parki – 3  szkolenia i imprezy promocyjne – 14

21 21 Podsumowanie działań PROW 2007-2013 Powiat kozienicki  świetlice, domy kultury, budowa, wyposażenie – 7  remont kościołów – 3  promocja lokalnej twórczości kulturalnej, przedsiębiorczości – 8  kultywowanie tradycji, obrzędów, lokalnego dziedzictwa kulturowego – 2 Wartość dofinansowania UE na 1 mieszkańca powiatu – ok. 219 PLN

22 22 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro) tel. (+22) 5979700, 5979701 rolnictwo@mazovia.pl


Pobierz ppt "Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013 Powiat kozienicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google