Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Jessica w zachodniopomorskim – dotychczasowe doświadczenia” Robert Michalski Warszawa,8.09.2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Jessica w zachodniopomorskim – dotychczasowe doświadczenia” Robert Michalski Warszawa,8.09.2011r."— Zapis prezentacji:

1 „Jessica w zachodniopomorskim – dotychczasowe doświadczenia” Robert Michalski Warszawa,8.09.2011r.

2 Rewitalizacja w RPO WZ Dotacje Inicjatywa JESSICA 49,6 mln EUR z EFRR

3 Rewitalizacja - system dotacyjny Dwuetapowy wybór przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji: Pierwszym etapemPierwszym etapem był wybór w drodze konkursu Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR), przygotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z Województwa Zachodniopomorskiego Konkurs na LPR został zakończony w styczniu 2011 roku. Drugi etapDrugi etap obejmuje wybór w procedurze konkursowej podprojektów wchodzących w zakres Projektów Zintegrowanych w wybranych wcześniej LPR. Do 31 sierpnia 2011 r. trwa konkurs na wybór podprojektów!

4 Jakimi środkami dysponuje JESSICA w regionie? Ok. 137 mln PLN zostało przeznaczone z RPO WZ na realizację JESSICA

5 Szczeciński Obszar Metropolitarny

6 Stan wdrażania Inicjatywy JESSICA 29.12.2010 BOŚ S.A jako FROM dla obszaru województwa poza SOM (5.5.2.)+ KARR S.A. 63.085.959 PLN 29.12.2010 BOŚ S.A jako FROM dla obszaru województwa poza SOM (5.5.2.)+ KARR S.A. 63.085.959 PLN 29.03.2011 BZ WBK jako FROM dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - SOM (6.6.2.) + ZARR S.A. 77.349.389 PLN 29.03.2011 BZ WBK jako FROM dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - SOM (6.6.2.) + ZARR S.A. 77.349.389 PLN Europejski Bank Inwestycyjny podpisano 2 umowy operacyjne z FROM

7 Jak realizowana jest JESSICA w woj. zachodniopomorskim? 7 Instytucja Zarządzająca (IZ) Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Instytucja Zarządzająca (IZ) Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Umowa o finansowanie 30.07.2009 Umowa o finansowanie 30.07.2009 Fundusz Holdingowy utworzony w ramach EBI Umowa operacyjna 29.03.2011 BZ WBK jako FROM dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - SOM (6.6.2.) + ZARR S.A. 77.349.389 PLN 29.03.2011 BZ WBK jako FROM dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - SOM (6.6.2.) + ZARR S.A. 77.349.389 PLN 29.12.2010 BOŚ S.A jako FROM dla obszaru województwa poza SOM (5.5.2.)+ KARR S.A. 63.085.959 PLN 29.12.2010 BOŚ S.A jako FROM dla obszaru województwa poza SOM (5.5.2.)+ KARR S.A. 63.085.959 PLN Umowy o finansowanie projektów Pożyczki PROJEKTY REWITALIZACYJNE okres realizacji projektów zależy od ich specyfiki PROJEKTY REWITALIZACYJNE okres realizacji projektów zależy od ich specyfiki Zainwestowanie środków do 30.06.2015 na

8 Stan wdrażania Inicjatywy JESSICA BOŚ S.A. podpisał um. operacyjną z EBI- 29.12.2010 r. złożył wniosek o wypłatę środków zarządza depozytem środków przeznaczonych na projekty miejskie ogłosił nabór na projekty- 21.03.2011 pozyskał i analizuje projekt, który uzyskał akceptację Komitetu Inwestycyjnego planowane podpisanie pierwszej um. inwestycyjnej – lipiec/sierpień 2011r. BZ WBK S.A. podpisał um. operacyjną z EBI- 29.03.2011 r. planuje złożyć wniosek o wypłatę środków w lipcu/sierpniu 2011r. 28.07.2011 r. Ogłoszenie naboru wniosków na projekty

9 Jakie są przykładowe projekty JESSICA w regionie? 1.Modernizacja kamienic, zagospodarowanie luk w zabudowie starego miasta w drodze inwestycji prywatnych, wzmocnienie funkcji reprezentacyjnej i mieszkaniowej starego miasta; 2.Przebudowa i zmiana funkcji istniejących zabudowań w celu wzmocnienia walorów turystycznych miasta oraz poprawę jakości życia mieszkańców; 3.Zagospodarowanie terenów powojskowych na cele ogólnodostępnych usług zdrowotnych, rekreacyjnych, sportowych - podniesienie estetyki i poprawa wizerunku miasta; 4.Zagospodarowanie dworców, innych węzłów komunikacyjnych i ich otoczenia w celu ograniczenia negatywnych skutków społecznych, rozbudowy bazy noclegowej miasta i podniesienie jakości miasta.

10 Projekt Zintegrowany m. Szczecin Składa się z 45 podprojektów. Dostępna alokacja na dotacje: 13,7 mln EUR; na JESSICA 19 mln EUR A jest to tylko jedno miasto tworzce obszar metropolitalny…

11

12 Nasze doświadczenia… sukcesy i nie tylko Zmiana postrzegania LPR-u. Nie jest biurokratyczną „kłodą” rzuconą pod nogi starającym się o środki samorządom. Zmiana myślenia – zamiast kilku rozrzuconych po województwie (mieście) i niezwiązanych ze sobą projektów, wnioskodawcy przygotowują „pakiety podprojektów” w ramach projektu zintegrowanego. Pierwszy i póki co jedyny region, który wybrał tylko prywatne banki na fundusze miejskie. Długa lista potencjalnych projektów na etapie wstępnej identyfikacji…

13 Doświadczenia i wyzwania …lista projektów gotowych do startu od zaraz bardzo krótka. Strategia: najpierw występuję o datację, a jak nie dostanę, wrócę do JESSICA Potrzeba linii demarkacyjnej – finasowanie infrastruktury nie przynoszącej dochodu przez granty (parki, deptaki, obiekty użyteczności publicznej). Projekty przynoszące dochód – JESSICA. Taki wariant gwarantuje szybką absorbcję środków.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Jessica w zachodniopomorskim – dotychczasowe doświadczenia” Robert Michalski Warszawa,8.09.2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google