Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Departament Funduszy Europejskich Wrocław, lipiec 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Departament Funduszy Europejskich Wrocław, lipiec 2014."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Departament Funduszy Europejskich Wrocław, lipiec 2014

3 3 Do obliczeń wykorzystano kurs EBC z dnia 27.06.2014 r. 1 EUR = 4,1522 PLN

4 4

5 5

6 6 Sektor wsparciaLiczba umówWartość ogółem Dofinansowanie ogółem Dofinansowanie z EFRR udział % sektora w wartości dofinansowania z EFRR transport802 205 443 065,121 138 620 233,97 23,34% edukacja126830 211 982,33457 946 595,45457 838 338,769,38% informatyka i telekomunikacja175643 250 695,69454 870 185,10453 235 455,349,29% rewitalizacja408807 211 285,20436 163 996,59435 967 156,298,94% Dolnośląski Fundusz Powierniczy1405 732 727,65 8,32% usługi medyczne162548 239 326,87295 219 479,31283 459 974,925,81% hotelarstwo i gastronomia157811 034 894,70306 429 451,14260 465 032,825,34% pobór i uzdatnianie wody/ kanalizacja52403 193 219,12255 885 192,34 5,24% turystyka80358 912 759,36158 334 711,10 3,25% zapewnienie bezpieczeństwa19167 601 530,19113 015 188,00112 982 270,502,32% gospodarka odpadami31189 860 745,08109 065 464,71108 352 602,582,22% turystyka i kultura60192 658 191,72107 334 246,47 2,20% energetyka i gazownictwo75333 251 178,30114 856 135,75103 329 307,862,12% obróbka metali110287 675 828,52115 075 018,5197 813 765,552,00% inne128266 261 708,92103 186 344,4893 323 752,971,91% park przemysłowy/technologiczny23275 119 316,6986 385 547,6773 427 715,481,50% kultura12116 418 547,3359 771 946,95 1,23% budownictwo62155 618 322,3369 437 667,9259 529 436,531,22% turystyka uzdrowiskowa2184 948 487,9956 713 873,45 1,16% artykuły spożywcze31104 924 381,6541 273 578,6035 082 541,740,72% branża chemiczna3192 434 106,5440 865 828,4234 735 954,100,71% poligrafia i reklama2589 016 143,0339 208 349,7833 327 097,290,68% obróbka kamieni2380 331 348,9433 331 590,4828 331 851,900,58% automatyka, elektromagnetyka2028 155 105,5711 917 374,3310 129 768,140,21% motoryzacja1523 560 361,559 809 671,298 338 220,560,17% meblarstwo - stolarstwo1215 559 088,196 386 377,345 428 420,720,11% targi i misje gospodarcze716 497 473,472 118 082,871 800 370,130,04% Suma końcowa2 0109 523 121 822,055 028 954 859,674 879 291 966,11100,00%

7 7

8 8 Sektor wsparcia w Działaniu 1.1 Liczba projektów Wartość ogółem Dofinansowanie z EFRR hotelarstwo i gastronomia157811 034 894,70260 465 032,82 obróbka metali110287 675 828,5297 813 765,55 usługi medyczne72222 943 110,7166 637 190,00 budownictwo55150 012 718,2556 146 643,72 inne92157 359 573,4755 320 121,82 artykuły spożywcze31104 924 381,6535 082 541,74 branża chemiczna3192 434 106,5434 735 954,10 poligrafia i reklama2589 016 143,0333 327 097,29 obróbka kamieni2380 331 348,9428 331 851,90 automatyka, elektromagnetyka2028 155 105,5710 129 768,14 informatyka i telekomunikacja2225 194 860,729 263 468,46 motoryzacja1523 560 361,558 338 220,56 meblarstwo - stolarstwo1215 559 088,195 428 420,72 Razem6652 088 201 521,84824 729 504,14

9 9 Największe pod względem wartości inwestycje w zakresie transportu (największy sektor wsparcia w ramach RPO WD) realizowane są na terenie Miasta Wrocław i Miasta Wałbrzych. Liniowy charakter tych inwestycji powoduje, że aż 28% środków przeznaczonych na transport przypada na projekty realizowane na terenie kilku powiatów (np. „Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi,” czy też „Zakup taboru kolejowego dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego w latach 2008-2013”). Podobny charakter (liniowy) mają liczne inwestycje dotyczące budowy sieci szkieletowych, które stanowią 40% wartości inwestycji w sektorze informatyki i telekomunikacji. Największa wartość dofinansowania z EFRR w zakresie edukacji przypada na projekty realizowane na terenie Miasta Wrocław (głównie z powodu licznych szkół wyższych zlokalizowanych we Wrocławiu, które otrzymały wsparcie w ramach RPO WD). W pozostałym zakresie rozkład dofinansowania na projekty edukacyjne rozkłada się względnie równomiernie w skali regionu. Dość równomierny rozkład dofinansowania w skali województwa występuje także w skali kolejnego sektora wsparcia – rewitalizacji. W przypadku przedsiębiorców największym pod względem wartości dofinansowania z EFRR sektorem wsparcia jest sektor hotelarstwa i gastronomii. Najważniejszym tego powodem jest bardzo duża liczba projektów realizowanych na terenach atrakcyjnych turystycznie (głównie powiaty kłodzki i jeleniogórski). Projekty te pochodzą głównie z naborów dedykowanych inwestycjom w zakresie turystyki.

10 10 Typ beneficjentaLiczba projektówWartość ogółem Dofinansowanie ogółem Dofinansowanie z EFRR udział % w wartości dofinansowania z EFRR administracja rządowa, jednostka państwowa16102 591 455,5178 260 432,92 1,60% agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego 1455 667,96377 368,61320 763,310,01% fundacja, stowarzyszenie lub organizacja pozarządowa i społeczna 2036 270 877,7023 145 316,1422 775 046,450,47% inny nie wymieniony na liście2407 149 618,06406 232 632,79 8,33% instytucja kultury45129 329 481,0758 680 083,44 1,20% instytucje otoczenia biznesu22281 851 975,5989 454 198,5676 036 068,741,56% jednostka organizacyjna jst1081 528 461,7749 456 380,07 1,01% jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jst 7654 587 727 539,392 554 426 319,112 554 229 478,8152,35% kościół lub związek wyznaniowy lub osoba prawna kościołów i związków wyznaniowych 2781 433 166,6553 267 141,37 1,09% osoba prawna lub fizyczna będąca organem prowadzącym szkoły i placówki 315 559 096,979 364 740,64 0,19% park narodowy lub krajobrazowy22 197 311,471 675 609,49 0,03% PGL Lasy Państwowe lub jego jednostka organizacyjna 34 626 953,512 462 163,32 0,05% przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo8512 985 519 210,321 227 312 314,091 091 948 377,8122,38% spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, TBS10839 792 802,4319 560 610,29 0,40% szkoła wyższa39441 437 018,81230 048 954,00229 791 841,834,71% zakład opieki zdrowotnej96325 651 184,84225 230 594,83 4,62% Suma końcowa2 0109 523 121 822,055 028 954 859,674 879 291 966,11100,00%

11 11

12 12 Typ przedsiębiorstwaLiczba projektówWartość ogółemDofinansowanie ogółem Dofinansowanie z EFRR udział % w wartości dofinansowania z EFRR Mikro284514 478 441,28206 184 441,37175 256 774,3425,00% Małe206845 982 834,89361 173 349,07306 997 346,2643,79% Średnie153626 837 859,56226 096 840,12192 182 313,7927,41% Duże2194 724 516,7728 806 409,0324 485 447,573,49% Stowarzyszenie*16 177 869,342 468 464,552 098 194,860,30% Razem6652 088 201 521,84824 729 504,14701 020 076,82100,00% *projekt beneficjenta Klub Sportowy "AZS-Wrocław" Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu pn. Wykorzystanie atutów turystycznych rzeki Odry poprzez rozbudowę i modernizację Hotelu Gem

13 13 Jednostki samorządu terytorialnego odpowiadają za realizację 765 projektów. W tej grupie najwięcej projektów realizują jednostki samorządu terytorialnego (gminy lub powiaty) z terenu powiatu: o kłodzkiego – 78 projektów o miasto Wrocław – 57 projektów o świdnickiego – 40 projektów o jaworskiego – 35 projektów o dzierżoniowskiego – 35 projektów o oleśnickiego – 31 projektów Najmniej projektów realizują JST z terenu powiatu górowskiego (7) i legnickiego (12). Kolejnym i najliczniejszym pod względem liczby realizowanych projektów typem beneficjenta są przedsiębiorstwa – w sumie 851 projektów (przedsiębiorstwa realizują projekty również poza Priorytetem 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność). W tej grupie najwięcej projektów jest realizowanych na terenie powiatu: o miasto Wrocław – 171 projektów o kłodzkiego – 76 projektów o wrocławskiego – 71 projektów o świdnickiego – 68 projektów o jeleniogórskiego – 63 projekty o dzierżoniowskiego – 44 projekty

14 14 Dziękuję za uwagę Sławomir Sobieszek Dyrektor Wydziału Zarządzania RPO Departament Funduszy Europejskich

15 15


Pobierz ppt "1. Departament Funduszy Europejskich Wrocław, lipiec 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google