Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Departament Funduszy Europejskich Wrocław, lipiec 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Departament Funduszy Europejskich Wrocław, lipiec 2014."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Departament Funduszy Europejskich Wrocław, lipiec 2014

3 3 Do obliczeń wykorzystano kurs EBC z dnia r. 1 EUR = 4,1522 PLN

4 4

5 5

6 6 Sektor wsparciaLiczba umówWartość ogółem Dofinansowanie ogółem Dofinansowanie z EFRR udział % sektora w wartości dofinansowania z EFRR transport , ,97 23,34% edukacja , , ,769,38% informatyka i telekomunikacja , , ,349,29% rewitalizacja , , ,298,94% Dolnośląski Fundusz Powierniczy ,65 8,32% usługi medyczne , , ,925,81% hotelarstwo i gastronomia , , ,825,34% pobór i uzdatnianie wody/ kanalizacja , ,34 5,24% turystyka , ,10 3,25% zapewnienie bezpieczeństwa , , ,502,32% gospodarka odpadami , , ,582,22% turystyka i kultura , ,47 2,20% energetyka i gazownictwo , , ,862,12% obróbka metali , , ,552,00% inne , , ,971,91% park przemysłowy/technologiczny , , ,481,50% kultura , ,95 1,23% budownictwo , , ,531,22% turystyka uzdrowiskowa , ,45 1,16% artykuły spożywcze , , ,740,72% branża chemiczna , , ,100,71% poligrafia i reklama , , ,290,68% obróbka kamieni , , ,900,58% automatyka, elektromagnetyka , , ,140,21% motoryzacja , , ,560,17% meblarstwo - stolarstwo , , ,720,11% targi i misje gospodarcze , , ,130,04% Suma końcowa , , ,11100,00%

7 7

8 8 Sektor wsparcia w Działaniu 1.1 Liczba projektów Wartość ogółem Dofinansowanie z EFRR hotelarstwo i gastronomia , ,82 obróbka metali , ,55 usługi medyczne , ,00 budownictwo , ,72 inne , ,82 artykuły spożywcze , ,74 branża chemiczna , ,10 poligrafia i reklama , ,29 obróbka kamieni , ,90 automatyka, elektromagnetyka , ,14 informatyka i telekomunikacja , ,46 motoryzacja , ,56 meblarstwo - stolarstwo , ,72 Razem , ,14

9 9 Największe pod względem wartości inwestycje w zakresie transportu (największy sektor wsparcia w ramach RPO WD) realizowane są na terenie Miasta Wrocław i Miasta Wałbrzych. Liniowy charakter tych inwestycji powoduje, że aż 28% środków przeznaczonych na transport przypada na projekty realizowane na terenie kilku powiatów (np. „Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi,” czy też „Zakup taboru kolejowego dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego w latach ”). Podobny charakter (liniowy) mają liczne inwestycje dotyczące budowy sieci szkieletowych, które stanowią 40% wartości inwestycji w sektorze informatyki i telekomunikacji. Największa wartość dofinansowania z EFRR w zakresie edukacji przypada na projekty realizowane na terenie Miasta Wrocław (głównie z powodu licznych szkół wyższych zlokalizowanych we Wrocławiu, które otrzymały wsparcie w ramach RPO WD). W pozostałym zakresie rozkład dofinansowania na projekty edukacyjne rozkłada się względnie równomiernie w skali regionu. Dość równomierny rozkład dofinansowania w skali województwa występuje także w skali kolejnego sektora wsparcia – rewitalizacji. W przypadku przedsiębiorców największym pod względem wartości dofinansowania z EFRR sektorem wsparcia jest sektor hotelarstwa i gastronomii. Najważniejszym tego powodem jest bardzo duża liczba projektów realizowanych na terenach atrakcyjnych turystycznie (głównie powiaty kłodzki i jeleniogórski). Projekty te pochodzą głównie z naborów dedykowanych inwestycjom w zakresie turystyki.

10 10 Typ beneficjentaLiczba projektówWartość ogółem Dofinansowanie ogółem Dofinansowanie z EFRR udział % w wartości dofinansowania z EFRR administracja rządowa, jednostka państwowa , ,92 1,60% agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego , , ,310,01% fundacja, stowarzyszenie lub organizacja pozarządowa i społeczna , , ,450,47% inny nie wymieniony na liście , ,79 8,33% instytucja kultury , ,44 1,20% instytucje otoczenia biznesu , , ,741,56% jednostka organizacyjna jst , ,07 1,01% jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jst , , ,8152,35% kościół lub związek wyznaniowy lub osoba prawna kościołów i związków wyznaniowych , ,37 1,09% osoba prawna lub fizyczna będąca organem prowadzącym szkoły i placówki , ,64 0,19% park narodowy lub krajobrazowy , ,49 0,03% PGL Lasy Państwowe lub jego jednostka organizacyjna , ,32 0,05% przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo , , ,8122,38% spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, TBS , ,29 0,40% szkoła wyższa , , ,834,71% zakład opieki zdrowotnej , ,83 4,62% Suma końcowa , , ,11100,00%

11 11

12 12 Typ przedsiębiorstwaLiczba projektówWartość ogółemDofinansowanie ogółem Dofinansowanie z EFRR udział % w wartości dofinansowania z EFRR Mikro , , ,3425,00% Małe , , ,2643,79% Średnie , , ,7927,41% Duże , , ,573,49% Stowarzyszenie* , , ,860,30% Razem , , ,82100,00% *projekt beneficjenta Klub Sportowy "AZS-Wrocław" Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu pn. Wykorzystanie atutów turystycznych rzeki Odry poprzez rozbudowę i modernizację Hotelu Gem

13 13 Jednostki samorządu terytorialnego odpowiadają za realizację 765 projektów. W tej grupie najwięcej projektów realizują jednostki samorządu terytorialnego (gminy lub powiaty) z terenu powiatu: o kłodzkiego – 78 projektów o miasto Wrocław – 57 projektów o świdnickiego – 40 projektów o jaworskiego – 35 projektów o dzierżoniowskiego – 35 projektów o oleśnickiego – 31 projektów Najmniej projektów realizują JST z terenu powiatu górowskiego (7) i legnickiego (12). Kolejnym i najliczniejszym pod względem liczby realizowanych projektów typem beneficjenta są przedsiębiorstwa – w sumie 851 projektów (przedsiębiorstwa realizują projekty również poza Priorytetem 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność). W tej grupie najwięcej projektów jest realizowanych na terenie powiatu: o miasto Wrocław – 171 projektów o kłodzkiego – 76 projektów o wrocławskiego – 71 projektów o świdnickiego – 68 projektów o jeleniogórskiego – 63 projekty o dzierżoniowskiego – 44 projekty

14 14 Dziękuję za uwagę Sławomir Sobieszek Dyrektor Wydziału Zarządzania RPO Departament Funduszy Europejskich

15 15


Pobierz ppt "1. Departament Funduszy Europejskich Wrocław, lipiec 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google