Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w ramach I transzy promes.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w ramach I transzy promes."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w ramach I transzy promes w 2013 roku

2 Promesy I transzy środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej otrzymało łącznie 150 jednostek samorządu terytorialnego na realizacje 357 zadań. Termin złożenia wniosków o dotację wynikający z zapisów promesy - do 31 maja 2013 r.

3 Wnioski o dotację do dnia 25 kwietnia br. złożyło 16 jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie 39 zadań, w tym: 16 jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie 38 zadań; 1 jednostka samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1 zadania w zakresie osuwisk

4 Wykorzystanie oszczędności powstałych po udzieleniu zamówień publicznych na zadania, na które zostały przyznane promesy I transzy

5 Minister wydaje promesy na dofinansowanie zadań. Promesa stanowi zobowiązanie do przekazania, jednostce w niej określonej, dotacji na realizację określonego zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Promesa informuje o wysokości dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa, określa przeznaczenie środków i maksymalny procentowy ich udział w wartości zadania.

6 Mając na względzie efektywne wykorzystanie środków finansowych rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, powstałe oszczędności będą rozdysponowane, wzorem 2012 roku, w ramach tzw.,,transzy I a z uwzględnieniem następujących kryteriów: wysokość wskaźnika M (z uwzględnieniem zakontraktowanych środków I transzy), terminu złożenia kompletnego i poprawnego merytorycznie wniosku o zawarcie umowy dotacyjnej. Oszczędności będą rozdysponowane do wyczerpania środków.

7 Oszczędności wynikające ze złożonych wniosków o dotacje: Kwota wnioskowanych środków dotacji: 11 135 506,00 zł Kwota oszczędności: 4 634 494,00 zł

8 % oszczędności I transzy dotacji w 2012 roku: 31,35% % oszczędności I transzy dotacji w 2013 roku na podstawie złożonych wniosków: 29,39% szacunkowowy % oszczędności I transzy dotacji w 2013 roku: 25-30%

9 Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz osuwisk, a także wykazy dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy w 2013 roku wraz z wzorami oświadczeń, znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Dla Samorządów/zasady postępowania po wystąpieniu szkód w infrastrukturze komunalnej http://www.malopolska.uw.gov.pl

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w ramach I transzy promes."

Podobne prezentacje


Reklamy Google