Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół."— Zapis prezentacji:

1 Rządowy program wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia  – „Radosna Szkoła” Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi wrzesień 2010 r.

2 wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły
Cele programu stworzenie sześcioletnim i siedmioletnim uczniom rozpoczynającym spełnianie obowiązku szkolnego bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki w szkole, porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej uwzględniającej aktywną naukę i zabawę wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie wychowania fizycznego stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej, co pozytywnie wpłynie na niwelowanie reakcji stresowych u małych dzieci spowodowanych nowymi dla nich sytuacjami związanymi z rozpoczęciem nauki w szkole 2

3 Założenia programu Wyposażenie wszystkich szkół w województwie małopolskim w pomoce dydaktyczne Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw (w zależności od zaangażowania gmin)

4 Koszty realizacji programu w skali kraju
Organy prowadzące są zobowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację programu Wkład własny to: wkład finansowy lub wkład rzeczowy obejmujący przygotowanie sali w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw wkład finansowy w wysokości co najmniej 50% kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw Rok Kwota z budżetu państwa (tys. zł) Źródła finansowania 2009 r. 40 000 Rezerwa celowa nr 62 2010 r. Rezerwa celowa 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. Razem Koszt programu: tys. zł, w tym tys. zł z budżetu państwa 4

5 Realizacja Programu „Radosna Szkoła”
I edycja – 2009 rok 504 szkoły otrzymały dofinansowanie (tylko pomoce dydaktyczne) na łączną kwotę ok. 4 mln zł II edycja 2010 rok 620 szkół otrzymało dofinansowanie na pomoce dydaktyczne na łączną kwotę ok. 5 mln zł 148 placów zabaw (place zabaw są finansowane w 50% przez budżet państwa i w 50 % przez gminy lub inne jednostki) na łączną kwotę ok. 11 mln zł

6 Koszty realizacji programu – c.d.
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi: dla „małych” szkół ((liczba uczniów w klasach I-III wynosi od 1 do 69) ): 6 000 zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole 63 850 zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji małego placu zabaw (240 m2) dla „dużych” szkół (liczba uczniów w klasach I-III* wynosi 70 i więcej): 12 000 zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole 115 450 zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji dużego placu zabaw (500 m2) dla „dużych” szkół, które nie mają terenu na duży plac zabaw: zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do kilku miejsc zabaw zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji małego placu zabaw 6

7 Wypłata wsparcia finansowego
Na miejsca zabaw jednorazowo 100% wnioskowanej kwoty Na place zabaw I transza – 50% wnioskowanej kwoty II transza – po rozliczeniu dotacji i dokonaniu odbioru – różnica między kwotą stanowiącą 50% poniesionych kosztów a kwotą I transzy „Oszczędności” – do ponownej dystrybucji przez wojewodę Niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem wsparcie finansowe podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych 7

8 Szczegółowe warunki udzielania pomocy szkołom objętym programem zostały określone:
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, - w uchwale Rady Ministrów w sprawie rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” ze zmianami

9 Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw
9

10 Zestawy figur geometrycznych Miękkie piłki Materace do zabaw ruchowych
Duże, miękkie klocki Zestawy figur geometrycznych Miękkie piłki Materace do zabaw ruchowych Tory przeszkód Drabinki, linki, siatki Inne materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej 10

11 Szkolne place zabaw: duży plac zabaw mały plac zabaw
Powierzchnia całkowita placu zabaw ~ 500 m² Nawierzchnia bezpieczna (piankowa, gumowa) ~ 240 m² - obowiązkowa Strefa komunikacyjna (ścieżka), nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna) ~ 50 m² Strefa zielona pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy) i wysoką (drzewa) ~ 210 m² mały plac zabaw Powierzchnia całkowita placu zabaw ~ 240 m² Nawierzchnia bezpieczna (piankowa, gumowa) ~ 150 m² - obowiązkowa Strefa komunikacyjna (ścieżka), nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna) ~ 20 m² Strefa zielona pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy) i wysoką (drzewa) ~ 70 m² 11

12 Wojewoda Małopolski Dyrektor Szkoły Organ prowadzący (Gmina)
nabór wniosków od 2 XI 2010 r do 30 XI 2010 r Dyrektor Szkoły przygotowanie wniosku i złożenie go do Gminy do 10 X 2010 r Organ prowadzący (Gmina) - akceptacja wniosku 12

13 Program Radosna Szkoła w województwie małopolskim Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, Kraków godziny pracy urzędu: pn. 9-17, wt.-pt. 7:30-15:30                                                              Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Realizacji Programów Regionalnych


Pobierz ppt "Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół."

Podobne prezentacje


Reklamy Google