Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – odbudowa w 2012 roku i propozycje na 2013 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – odbudowa w 2012 roku i propozycje na 2013 rok."— Zapis prezentacji:

1 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – odbudowa w 2012 roku i propozycje na 2013 rok

2 Środki finansowe przeznaczone w 2012 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego: rezerwa celowa budżetu państwa Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

3 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA kwota otrzymanych promes 236 686 000,00 zł

4 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA ze 162 jednostkami samorządu terytorialnego Wojewoda Małopolski zawarł umowy, w tym z 145 gminami, 16 powiatami i Samorządem Województwa

5 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA zawartych zostało 798 umów, w tym 710 umów z gminami, 82 umów z powiatami i 6 z Samorządem Województwa, na realizację 1223 zadań, w tym 1106 zadań realizowanych przez gminy, 110 realizowanych przez powiaty i 7 realizowanych przez Samorząd Województwa

6 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA suma zawartych umów 232 123 426,00 zł w tym z gminami 180 495 763,00 zł, z powiatami 43 233 944,00 zł i Samorządem Województwa 8 393 719,00 zł suma przekazanych środków 231 975 170,00 zł [1 jednostka nie wykonała zadania], w tym z gminami 180 347 507,00 zł, z powiatami 43 233 944,00 zł i Samorządem Województwa 8 393 719,00 zł

7 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ kwota grantu z FSUE 30 326 094,23 zł, w tym dla gmin 5 637 668,24 zł i powiatów 24 688 425,99 zł

8 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ środki FSUE otrzymało 12 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 5 gmin i 7 powiatów

9 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Wojewoda Małopolski zawarł 35 umów i 1 aneks, w tym 15 umów i 1 aneks z gminami oraz 20 umów z powiatami na realizację 52 zadań, w tym 25 realizowanych przez gminy i 27 realizowanych przez powiaty

10 W ramach zawartych umów odbudowano lub wyremontowano: 813,018 km dróg, w tym 644,709 km gminnych, 158,885 km powiatowych, 9,424 km dróg wojewódzkich 50 mostów, w tym 37 gminnych, 10 powiatowych, 3 wojewódzkie 79 przepustów, w tym 57 gminnych, 14 powiatowych, 8 wojewódzkich ponadto gminy odbudowały lub wyremontowały 6 kładek, 4 obiekty urządzeń sieci kanalizacyjnej, 1,768 km sieci kanalizacji sanitarnej, 2,421 km sieci kanalizacji deszczowej, 6 obiektów sieci wodociągowej,1 stację uzdatniania wody, 6 oczyszczalni ścieków, 4 szkoły podstawowe, 2 placówki oświatowe, 2 ośrodki zdrowia, 2 domy pomocy społecznej, 9 obiektów sportowych, 2 placówki kultury, 2 obiekty terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą, 1,448 km rowów odwadniających, 3 parkingi, 2 place gminne, 3 budynki gminne.

11 OSUWISKA ilość opinii WZNRP Osłona Przeciwosuwiskowa – 95 dla 65 zadań, dla 29 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 21 gmin, 7 powiatów i samorządu województwa Jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach Projektu,,Osłona Przeciwosuwiskowa przekazano 11 793 261,00 zł

12 OSUWISKA ilość opinii WZNRP Program priorytetowy NFOŚiGW - 8 dla 6 zadań, dla: m. Kraków, Powiatu Gorlickiego, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brzeźnicy (Powiat Bocheński), gminy Gnojnik

13 2013 rok

14 Środki finansowe przeznaczone w 2013 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – I transza promes

15 W trakcie przygotowywania jest wykaz zadań zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, mogących ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2013 roku – I transza promes wraz z propozycją podziału promes z uwzględnieniem wskaźnika "M" (wskaźnik "M" uwzględnia 3 lata)

16 Kryteria przyznawania promes

17 M proponowany % wnioskowanej wysokości środków > 50 100 > 40 9090 > 30 8080 > 20 7070 > 10 6060 > 0 5050

18 ELEKTRONICZNY wykaz zadań priorytetowych na 2013 rok

19 zadania zgłosiło 155 jednostek samorządu terytorialnego: 138 gmin 16 powiatów Samorząd Województwa zgłoszone zostały 683 zadania: 605 gminnych 76 powiatowych 2 wojewódzkie zadania zgłoszono na kwotę 243 770 454,24 zł: 153 618 084,24 zł – zadania gmin 81 652 370,00 zł – zadania powiatów 8 500 000,00 zł – zadania Samorząd Województwa

20 Błędy w zgłaszanych zadaniach: zadania zgłaszane na podstawie protokołów gminnych, zadania zgłaszane z protokołów z 2009 r., a podawane pod jako 2010 r., błędy w numerach dróg i numerach ewidencyjnych działek lub brak tych danych, zgłaszany zakres kilometrażowy poza zakresem protokołu Komisji Wojewódzkiej, łączenie kilku zadań w jedno zadanie

21 ELEKTRONICZNY wykaz zadań priorytetowych Osuwiska na 2013 rok

22 zadania zgłosiło 43 jednostek samorządu terytorialnego: 35 gmin 7 powiatów Samorząd Województwa zgłoszonych zostało 81 zadań: 59 gminnych 17 powiatowych 5 wojewódzkich

23 Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził 21 grudnia 2012 r. nowe wytyczne dotyczące uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie,,powodzi i,,osuwisk. Wytyczne te wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia, z zastrzeżeniem, że stosuje się je od dnia 1 stycznia 2013 r.

24 Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz osuwisk znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Dla Samorządów/zasady postępowania po wystąpieniu szkód w infrastrukturze komunalnej http://www.malopolska.uw.gov.pl

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – odbudowa w 2012 roku i propozycje na 2013 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google