Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – aktualny stan w 2012 roku i propozycje na 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – aktualny stan w 2012 roku i propozycje na 2013."— Zapis prezentacji:

1 1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – aktualny stan w 2012 roku i propozycje na 2013 rok 2. elektroniczny wykaz zadań priorytetowych (przygotowywany projekt)

2 Środki finansowe przeznaczone w 2012 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego: rezerwa celowa budżetu państwa Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

3 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA [stan na dzień 15 października 2012 r.] kwota otrzymanych promes 221 576 000,00 zł

4 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA ze 156 jednostkami samorządu terytorialnego Wojewoda Małopolski zawarł umowy, w tym z 139 gminami, 16 powiatami i Samorządem Województwa zawartych zostało 470 umów, w tym 421 umów z gminami, 46 umów z powiatami i 3 z Samorządem Województwa, na realizację 786 zadań, w tym 711 zadań realizowanych przez gminy, 72 realizowanych przez powiaty i 3 realizowanych przez Samorząd Województwa

5 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA wystąpienia do Ministra Finansów 150 743 593,00 zł, w tym dla gmin w wysokości 120 436 008,00 zł, dla powiatów w wysokości 25 835 791,00 zł, dla Samorządu Województwa w wysokości 4 471 794,00 zł suma decyzji Ministra Finansów 98 965 969,00 zł, w tym dla gmin 83 951 743,00 zł i dla powiatów 15 014 226,00 zł suma przekazanych środków 94 509 912,00 zł, w tym gminom 79 495 686,00 zł i powiatom 15 014 226,00 zł

6 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA ze środków rezerwy celowej budżetu państwa odbudowano lub wyremontowano: 519,540 km dróg, w tym 438,747 km gminnych, 76,384 km powiatowych i 4,409 km dróg wojewódzkich 25 mostów, w tym 23 gminne i 2 powiatowe 30 przepustów, w tym 22 gminnych, 2 powiatowe i 6 wojewódzkich ponadto gminy odbudowały lub wyremontowały 5 kładek, 0,760 km sieci kanalizacji sanitarnej, 1,865 km sieci kanalizacji deszczowej, 3 obiekty sieci wodociągowej, 1 oczyszczalnie ścieków, 1 szkołę podstawową, 2 placówki oświatowe, 1 ośrodek zdrowia, 1 placówkę kultury, 4 boiska sportowe, 2 obiekty terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą, 3 parkingi, 1 plac gminny

7 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ kwota grantu z FSUE 30 326 094,23 zł

8 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ środki FSUE otrzymało 12 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 5 gmin i 7 powiatów

9 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Wojewoda Małopolski zawarł 35 umów i 1 aneks, w tym 15 umów i 1 aneks z gminami oraz 20 umów z powiatami na realizację 52 zadań, w tym 25 realizowanych przez gminy i 27 realizowanych przez powiaty

10 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ze środków FSUE odbudowano lub wyremontowano 73,637 km dróg, w tym 22,445 km gminnych i 51,192 km powiatowych, 2 mosty i 1 przepust powiatowy oraz 2 parkingi, w tym 1 gminny i 1 powiatowy

11 OSUWISKA ilość opinii WZNRP Osłona Przeciwosuwiskowa – 69 dla 52 zadań, dla 23 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 15 gmin, 7 powiatów i samorządu województwa kwota otrzymanych promes - 16 509 855,00 zł (w tym 14 245 855,00 zł dla gmin, 284 000,00 zł dla powiatów, 1 980 000,00 zł dla samorządu województwa) suma przekazanych środków – 8 552 720,00 zł

12 OSUWISKA ilość opinii WZNRP Program priorytetowy NFOŚiGW - 7 dla 5 zadań, dla: m. Kraków, Powiatu Gorlickiego, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brzeźnicy (Powiat Bocheński), gminy Gnojnik

13 2013 rok przewidywana wysokość środków finansowych rezerwy celowej budżetu państwa to 2/3 wysokości środków finansowych otrzymanych przez małopolskie samorządy w 2012 roku

14 Jednostki samorządu terytorialnego powinny rozpocząć analizę potrzeb w celu przygotowania wykazu zadań priorytetowych na 2013 rok, w tym w szczególności pod względem: posiadanego tytułu własności do obiektu dokonania obmiaru obiektu dokonania analizy rzeczowych zapisów protokołu Komisji Wojewódzkiej pod kątem kwalifikalności zakresu odbudowy/remontu do dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeanalizowania zakresu zadania do realizacji, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w nazwie zadania w promesie

15 PROBLEMY niekompletność, nieterminowość i brak staranności składanych dokumentów wielość wersji przesyłanych propozycji zadań niestosowanie się do obowiązujących wytycznych i pism przesyłanych przez WR do j.s.t. podawanie niewłaściwych danych nieterminowe przesyłanie rozliczeń, przesyłanie rozliczeń przed otrzymaniem dotacji, składanie rozliczeń do zadań a nie jak powinno być do zawartej umowy podawanie tylko jako daty wystąpienia klęski żywiołowej 2010 roku mimo, że obiekty w tym samym zakresie są ujęte w protokołach z lat wcześniejszych lub też w 2011 roku wnioskowanie o dofinansowanie zakresu nie wynikającego z zapisów protokołu Komisji Wojewódzkiej rozbieżności w podawanym kilometrażu - wnioskowanym a faktycznie realizowanym, ogłaszanie przetargów przed otrzymaniem promesy bez uwzględnienia zastrzeżeń składanie wniosków o dotacje z terminem odwrotnym zakończenia zadania

16 ELEKTRONICZNY wykaz zadań priorytetowych na 2013 rok

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – aktualny stan w 2012 roku i propozycje na 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google