Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 - 2015 edycja 2013 Małopolski Urząd Wojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 - 2015 edycja 2013 Małopolski Urząd Wojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój edycja Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 8 stycznia 2013 r.

2 Zgodnie z Harmonogramem zawartym w:
Uchwale nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zmienionej Uchwałą RM z 27 listopada 2012 r.: W dniach 01 – 30 września 2012 r. przeprowadzony został nabór wniosków do II edycji NPPDL 28 listopada 2012 r. - Wojewoda Małopolski ogłosił uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 r. Nabór uzupełniający trwał 21 dni od dnia jego ogłoszenia (do 19 grudnia 2012 r.). 28 grudnia 2012 r. opublikowane zostały wstępne uzupełnione listy rankingowe wniosków. JST miały czas do 8 stycznia 2013 r. (10 dni) na wniesienie zastrzeżeń do oceny wniosków złożonych w naborze uzupełniającym Do 15 stycznia 2013 r. – Ogłoszenie ostatecznych list rankingowych i przedłożenie list zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez Ministra.

3 Kwota przeznaczona na udzielenie dotacji w województwie małopolskim wg dotychczasowych zapisów Uchwały RM wynosi w 2013 roku: 35 730 000,00 zł. Dotacja będzie udzielana w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zadania, nie więcej niż 3 mln zł.

4 Łącznie w naborze podstawowym i uzupełniającym wpłynęło 79 wniosków
Z czego 69 przeszło pozytywnie ocenę formalną i otrzymały punkty w ramach oceny merytorycznej: 24 projekty obejmują drogi powiatowe – na łączną kwotę ,13 zł. 45 projektów obejmuje drogi gminne – na łączną kwotę ,37 zł. Łączna wnioskowana kwota dotacji: ,50 zł

5 Wnioski oceniane były wg dotychczasowych kryteriów, określonych w Uchwale RM tj:
wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 0-10 znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa, poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu, 0-7 współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania, 0-5 znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich, wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, 0-3 wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, 0-2 RAZEM: 40

6 Propozycja zmiany ilości punktów Propozycja likwidacji
Propozycje zmian punktacji, które zostaną przedłożone do Ministra Administracji i Cyfryzacji: 1) wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ~0-18 Propozycja zmiany ilości punktów 2) znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa, poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu, ~0-7 3) współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania, ~0-3 znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, Propozycja likwidacji 4) Znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich i lokalnych ośrodków gospodarczych, przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej (Propozycja połączenia) ~0-8 5) Wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli do świadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych (Propozycja połączenia) ~0-5 RAZEM: 40

7 Propozycja zmiany ilości punktów
1) wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ~0-18 Propozycja zmiany ilości punktów Konieczność doprecyzowania kryteriów przyznawania punktów w ramach Obszaru

8 Propozycja zmiany ilości punktów
3) współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania, ~0-3 Propozycja zmiany ilości punktów Konieczność doprecyzowania kryteriów przyznawania punktów w ramach Obszaru

9 Propozycja likwidacji
znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, Propozycja likwidacji Uzasadnienie: JST otrzymują środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z innych źródeł W 2011 roku JST z terenu Województwa Małopolskiego otrzymały 321 mln. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych W 2012 roku JST z terenu Województwa Małopolskiego otrzymały 262 mln. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

10 4) Znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich i lokalnych ośrodków gospodarczych, przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej (Propozycja połączenia) ~0-8 Propozycja połączenia kryteriów: znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich, i wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, w jedno traktujące rozwój łącznie. Konieczność doprecyzowania kryteriów przyznawania punktów w ramach Obszaru

11 5) Wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli do świadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych (Propozycja połączenia) ~0-5 Propozycja połączenia kryteriów: wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, i wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, W jedno traktujące dostępność łącznie. Konieczność doprecyzowania kryteriów przyznawania punktów w ramach Obszaru

12 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
KONTAKT: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, Kraków godziny pracy urzędu: pn. 9-17, wt.-pt. 7:30-15:30 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Realizacji Programów Regionalnych pok.337 Tel


Pobierz ppt "„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 - 2015 edycja 2013 Małopolski Urząd Wojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google