Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200901.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200901."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200901

2 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200902

3 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200903 DZIAŁ WDRAŻANIA XIII OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ SZKOLENIE Z PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 13.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 15 kwietnia 2009r.

4 Szkolenie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 20094

5 1.Kontrola projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Każdy projekt zaawansowany finansowo musi przejść kontrolę projektu. Podstawą prowadzenia kontroli są zapisy pre – umowy, deklaracja złożona wraz winsokiem o dofinansowanie oraz Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ 2007-2013 – rozdział 6.2.6 Projektem zaawansowanym finansowo jest każdy projekt, w ramach którego zostały poniesione wydatki, które zostaną przedstawione do refundacji – wydatki kwalifikowane. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200904

6 1.Kontrola projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie - CD Celem kontroli takich projektów, jest upewnienie się, że projekt przed podpisaniem umowy o dofinansowanie był realizowany zgodnie z zasadami i regułami obowiązującymi w ramach PO IiŚ. Kontrola ta obejmuje: Kontrolę na miejscu realizacji projektu – tylko dla projektów zaawansowanych powyżej 50%; Weryfikację czy zadeklarowane przez beneficjenta wydatki zostały prawidłowo zakwalifikowane (kontrola wniosków o płatność); Kontrolę procedur zawierania umów dla umów zawartych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. DECYZJĄ MRR KONTROLA MUSI ZAKOŃCZYĆ SIĘ PRZED REALIZACJĄ PIERWSZEJ PŁATNOŚCI, A NIE PRZED PODPISANIEM UMOWY Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200904

7 2. Sposób prowadzenia kontroli Kontrola jest prowadzona przez IW (OPI) i rozpoczyna się pismem kierowanym do Beneficjenta Kontrola jest prowadzona w siedzibie OPI na podstawie dostarczonych dokumentów – nie jest z reguły kontrola na miejscu realizacji projektów Beneficjenci zobowiązani są do składania następujących dokumentów: Dokumentów związanych z wybranymi postępowaniami PZP oraz zamówieniami poza Ustawą PZP Wstępnego wniosku o płatność Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200905

8 2. Wyniki kontroli Po kontroli wydawana jest przez OPI Informacja Pokontrolna, którą beneficjent może w ciągu 14 dni zaakceptować (podpisać i odesłać do OPI) lub zgłosić uwagi (odesłać nie podpisaną i zgłosić pisemne uwagi) W przypadku zgłoszenia uwag wydawana jest kolejna Informacja Pokontrolna Na zakończenie kontroli wydawane są zalecenie pokontrolne Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200905

9 2. Właściwy wniosek o płatność Właściwy wniosek o płatność składany jest przez Beneficjenta po podpisaniu Umowy o dofinansowanie i otrzymaniu zaleceń pokontrolnych Wniosek o płatność powinien zostać przygotowany z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych z kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Właściwy wniosek o płatność jest podstawą refundacji wydatków i umożliwia wypłatę zaliczki Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200905


Pobierz ppt "Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200901."

Podobne prezentacje


Reklamy Google