Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne rekrutacji do klas integracyjnych Ustawa o systemie oświaty (t.j. z 2015 r. poz.2156 ze zmianami); Zgodnie z zapisami ustawy od roku szkolnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne rekrutacji do klas integracyjnych Ustawa o systemie oświaty (t.j. z 2015 r. poz.2156 ze zmianami); Zgodnie z zapisami ustawy od roku szkolnego."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne rekrutacji do klas integracyjnych Ustawa o systemie oświaty (t.j. z 2015 r. poz.2156 ze zmianami); Zgodnie z zapisami ustawy od roku szkolnego 2016/2017 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rekrutacji do szkół.

2 Podstawy prawne rekrutacji do klas integracyjnych Zgodnie z art. 20e ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) o systemie oświaty do publicznego szkoły podstawowej integracyjnej, publicznego gimnazjum integracyjnego, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej/gimnazjum ogólnodostępnych, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność stosuje się odpowiednio przepisy art. 20e ust 2-4, czyli: 1.Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 2.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej/gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 3.W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych

3 Harmonogram rekrutacji Terminy rekrutacji do klas integracyjnych są zbieżne z rekrutacją do oddziałów ogólnodostępnych.

4 Kryteria naboru- W przypadku zgłoszenia się do oddziału integracyjnego więcej niż 5 kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności, można przyjąć następujące kryteria: - wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt, - niepełnosprawność kandydata – 1 pkt, - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt, - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt, - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt, - samotne wychowanie kandydata w rodzinie – 1 pkt, - objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt, - uczęszczanie rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły lub zespołu szkół w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 1 pkt, - zamieszkanie kandydata, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności, w obwodzie szkoły – 10 pkt.

5 Kryteria naboru- 1. Do oddziału integracyjnego przyjmowani są uczniowie zamieszkujący na terenie miasta Poznania, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na dany etap edukacyjny. 2. W przypadku braku orzeczenia, dopuszcza się zaświadczenie wydane przez poradnię o rozpoczętej procedurze orzekania wobec kandydata do przyjęcia wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydany na wcześniejszy etap edukacyjny. 3. Kandydat zamieszkujący w obwodzie szkoły wypełnia zgłoszenie, dołączając niezbędne dokumenty. 4. Kandydat zamieszkujący poza obwodem szkoły lub spoza Poznania składa wniosek. 5. Kandydatów spoza Poznania przyjmuje się w rekrutacji uzupełniającej, na wolne miejsca.

6 Organizacja klas integracyjnych 1. Utworzenie klasy integracyjnej w szkole wymaga nie mniej niż 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nie mniej niż 12 uczniów uzupełniających zespół klasowy. 2. Na etapie tworzenia projektu arkusza organizacyjnego planujemy wakaty dla nauczyciela wspomagającego oraz godziny wynikające z podziału na grupy.

7 Zadania Dyrektora 1. Wykreślenie ze statutów szkoły zapisów dotyczących zasad rekrutacji; 2. Zamieszczenie informacji dotyczących rekrutacji na stronie szkoły: zasady rekrutacji do klas integracyjnych, kryteria rozstrzygające. Najlepiej w formie zarządzenia Dyrektora szkoły.

8


Pobierz ppt "Podstawy prawne rekrutacji do klas integracyjnych Ustawa o systemie oświaty (t.j. z 2015 r. poz.2156 ze zmianami); Zgodnie z zapisami ustawy od roku szkolnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google