Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

2 ZASADY REKRUTACJI 2015/2016 Do klas I rekrutowane są dzieci: 7 letnie (ur. w 2008 r.) 6 letnie (ur. w 2009 r.) Dzieci 6-letnie i 7-letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły w rekrutacji do klas I traktowane są równorzędnie

3 REKRUTACJA DO SZKOŁY OBWODOWEJ Rekrutacja do szkoły obwodowej odbywa się na podstawie zgłoszenia Rodzic w systemie wypełnia zgłoszenie (wybiera na pozycji I szkołę obwodową) Rodzic w odpowiednim terminie składa w szkole obwodowej zgłoszenie Rekrutacja dla uczniów, którzy wybrali tylko szkołę obwodową będzie zakończona Dzieci ze względu na swoje miejsce zamieszkania mają zagwarantowane miejsce w szkole obwodowej

4 REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ INNEJ NIŻ OBWODOWA Rekrutacja do szkoły innej niż obwodowa odbywa się na podstawie wniosku Do rekrutacji przystępują dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły Rodzic w systemie wypełnia wniosek (wybrać można maksymalnie 4 szkoły podstawowe w tym szkołę obwodową) i zaznacza spełniane przez kandydata kryteria Rodzic w odpowiednim terminie składa w szkole I- go wyboru wniosek Zaznaczone kryteria winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami Dziecko, które nie zostanie zakwalifikowane do klasy I wybranej szkoły podstawowej innej niż obwodowa, automatycznie zostanie przyjęte do swojej szkoły obwodowej

5 Kryteria rekrutacyjne Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły – 1000 pkt Dziecko zamieszkujące we Wrocławiu – 500 pkt Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2014/2015 do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujące się w tej szkole do klasy I – 200 pkt Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej – 50 pkt Dziecko posiadające rodzeństwo w wybranej szkole lub przedszkolu w przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy w roku szkolnym 2014/2015 edukację w szkole lub przedszkolu) - dwoje lub więcej rodzeństwa – 22 pkt - jedno rodzeństwo – 21 pkt Dziecko posiadające rodzeństwo zgłaszane jednocześnie do klasy I w tej samej szkole - dwoje lub więcej rodzeństwa – 11 pkt - jedno rodzeństwo – 10 pkt Dziecko posiadające rodzeństwo poniżej 18 roku życia we wspólnym gospodarstwie domowym - dwoje lub więcej rodzeństwa – 3 pkt - jedno rodzeństwo – 2 pkt

6 KRYTERIA DO WYBORU PRZEZ SZKOŁĘ Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest absolwentem szkoły – 1 pkt Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny złożył deklarację przyjęcia do klasy I, realizującej program własny – 1 pkt Dziecko pełnosprawne, którego rodzic/opiekun prawny złożył deklarację przyjęcia do klasy integracyjnej – 1 pkt Dzieci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru innej szkoły podstawowej – 1 pkt Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny złożył deklarację przyjęcia do klasy z językiem innym niż angielski – 1 pkt Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem wybranej szkoły – 1 pkt Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje i jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie danej szkoły – 1 pkt

7 KRYTERIA RÓŻNICUJĄCE w przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów Miejsce wyboru danej szkoły na liście preferencji Odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły

8 HARMONOGRAM REKRUTACJI DataZadanie 4 - 18.03.2015Wypełnianie w systemie i składanie placówce zgłoszenia/wniosku 27.03.2015Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych 27–30.03.2015Możliwość złożenia przez rodziców ewentualnej rezygnacji 3.04.2015 r.Ogłoszenie list dzieci przyjętych i list wolnych miejsc do II etapu od 3.04.2015 Rekrutacja bez narzędzi elektronicznych na wolne miejsca, na podstawie zasad i kryteriów zapisanych w statutach szkół

9 AKTUALIZACJA STATUTÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM PROCESU REKRUTACJI NALEŻY DOKONAĆ AKTUALIZACJI STATUTU PLACÓWKI

10 ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO Sam fakt ubiegania się o odroczenie realizacji obowiązku szkolnego nie oznacza, że dziecko będzie miało odroczone rozpoczęcie realizacji obowiązku szkolnego Podstawą odroczenia obowiązku szkolnego jest przedłożenie przez rodzica/opiekuna prawnego DECYZJI O ODROCZENIU OBOWIĄZKU SZKOLNEGO wystawionej przez dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka

11 ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Odroczenie obowiązku szkolnego dzieci 6 letnich ur. w 2009 roku uczęszczających aktualnie do oddziału przedszkolnego w SP Jeżeli w r. szk. 2014/2015 funkcjonował oddział przedszkolny, a w r. szk. 2015/2016 nie jest planowany oddział przedszkolny (zgodnie z zadaniami planowymi) dziecko posiadające decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego nie będzie mogło pozostać w placówce na zasadzie kontynuacji W tym przypadku dyrektor nie może przyjąć od rodzica/prawnego opiekuna w terminie 11 -18.03.2015 r. oświadczenia o woli kontynuacji dziecko posiadające decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego będzie brało udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które wykazują miejsca do rekrutacji

12 ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Odroczenie obowiązku szkolnego dzieci 6 letnich ur. w 2009 roku uczęszczających aktualnie do oddziału przedszkolnego w SP Jeżeli w r. szk. 2014/2015 funkcjonował oddział przedszkolny, a w r. szk. 2015/2016 planowany jest oddział przedszkolny (zgodnie z zadaniami planowymi) dziecko posiadające decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego będzie mogło pozostać w placówce na zasadzie kontynuacji W tym przypadku dyrektor może przyjąć od rodzica/prawnego opiekuna, w terminie 11-18.03.2015 r. oświadczenie o woli kontynuacji

13 Logowanie Dostęp do elektronicznego systemu rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Dzieci/uczniowie uczęszczający do placówek publicznych prowadzonych przez Miasto Wrocław. Dane konta dostępu do rekrutacji (login i hasło) rodzic/opiekun prawny otrzyma w przedszkolu lub szkole, do której uczęszcza jego dziecko. Wejdź na portal oświatowy www.edu.wroclaw.pl. Zaloguj się na portalu wykorzystując otrzymane w placówce konto dostępu. Otrzymane w placówce hasło, jest hasłem tymczasowym i musi zostać zmienione w ciągu 72 godzin od wygenerowania. System wymusi zmianę podczas pierwszego logowania. Zaakceptuj regulamin portalu. Uwaga: Jeżeli nie akceptujesz regulaminu portalu, opuść portal, udaj się do szkoły pierwszego wyboru w celu wypełnienia ręcznie wniosku rekrutacyjnego ręcznie. Wybierz moduł Rekrutacja, gdzie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o rekrutacji i wniosek do wypełnienia. Wypełnij wniosek, wydrukuj i zanieś do placówki I wyboru.

14 Logowanie Dzieci/uczniowie nie uczęszczający do placówek publicznych prowadzonych przez Miasto Wrocław (w tym dzieci spoza Wrocławia) i dzieci które nie uczęszczają do żadnej placówki. Wejdź na portal oświatowy www.edu.wroclaw.pl. Wybierz moduł Rekrutacja, gdzie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o rekrutacji i wniosek do wypełnienia. Wybierz zakładkę – „Wypełnij wniosek”. Po wypełnieniu i zapisaniu wniosku w systemie– otrzymasz login i hasło (zostanie założone konto do rekrutacji). Przed zapisaniem wniosku zaakceptuj regulamin portalu. Uwaga: Jeżeli nie akceptujesz regulaminu portalu, opuść portal, udaj się do szkoły pierwszego wyboru w celu wypełnienia wniosku rekrutacyjnego ręcznie. Login i hasło – konto dziecka, pozwoli na sprawdzenie wyników rekrutacji.

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google