Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z Rodzicami dn r. Szkoła Podstawowa im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z Rodzicami dn r. Szkoła Podstawowa im"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z Rodzicami dn. 26. 02. 2014 r. Szkoła Podstawowa im
Spotkanie z Rodzicami dn r. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy

2 Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2014/2015 (na podstawie Ustawy z dn. 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2014 r. poz.7)

3 W roku szkolnym 2014/2015 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczynają dzieci: - wszystkie urodzone w 2009 r. - urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.

4 Termin składania wniosków od dnia 01. 03. -31. 03. 2014 r
Termin składania wniosków od dnia r., do nie więcej niż 3 przedszkoli (oddziałów przedszkolnych).

5 Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

6 W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: - wszystkie urodzone w 2007 r. - urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

7 W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

8 Rodzice mogą starać się o odroczenie obowiązku szkolnego
Rodzice mogą starać się o odroczenie obowiązku szkolnego. Konieczne jest badanie z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz decyzja dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka.

9 Termin składania wniosków do klasy I od 01. 03. -30. 03. 2014 r
Termin składania wniosków do klasy I od r. (przy zapisie wymagana jest kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka wraz z oryginałem do wglądu).

10 Podziału uczniów klasy I na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.

11 Do oddziałów przedszkolnych i klasy I przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

12 Do obwodu szkoły należy wieś: Siercza, Rożnowa, Przysiółki Grabówek: Kowalówka, Dolne Grabówki.  (na podstawie Uchwały Nr VI/78/99 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 marca 1999 r. z późniejszymi zmianami)

13 Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami według określonych kryteriów.

14 Kryteria zostały podzielone na III grupy:
I grupa – kryteria uwzględniające zakres potrzeb wynikających z umowy społecznej, tzw. kryteria konstytucyjne (ustawowe) II grupa – kryteria określone przez organ prowadzący, tzw. kryteria społeczne III grupa – kryteria uwzględniające indywidualne zdolności, predyspozycje

15 Kryteria konstytucyjne: 1. wielodzietność rodziny; 2
Kryteria konstytucyjne: 1. wielodzietność rodziny; 2. niepełnosprawność dziecka; 3. niepełnosprawność jednego z rodziców; 4. niepełnosprawność obojga rodziców; 5. niepełnosprawność rodzeństwa; 6. samotne wychowywanie dziecka; 7. objęcie dziecka pieczą zastępczą.

16 Listy z imionami i nazwiskami dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego oddziału przedszkolnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły r.

17 Termin potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego oddziału przedszkolnego od r.

18 Projekty, akcje i programy, w których szkoła bierze udział:
Szklanka mleka Owoce w szkole Zdrowo jemy i żyjemy-śniadanie daje moc Zdrowo jem, więcej wiem Odblaskowa szkoła Klub Bezpiecznego Puchatka

19 W szkole być i bezpiecznie w niej żyć
Skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy No promil. No problem Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa. Szkoła promująca bezpieczeństwo Klub Pancernika klika w fotelikach Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich

20 Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do zapisu do klasy pierwszej lub oddziału obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 w dniu 4 marca (wtorek) 2014 roku w godzinach od 16.00 –


Pobierz ppt "Spotkanie z Rodzicami dn r. Szkoła Podstawowa im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google